| ทางอีศาน 74 : “งันขอนผี” ผีสร้างคู่ ฟื้นประเพณี สร้างชุมชนให้เข้มแข็ง
วรรณศิลป์ | วันที่ 6 มิถุนายน 2561 | ผู้บันทึก: chonniyom | ผู้ชม: 189

นิตยสาร “ทางอีศาน” ฉบับที่ ๗๔
ปีที่ ๗ ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๑
นิตยสารรายเดือนของชาวอีสานและคนไททุกภูมิภาค
ลึกซึ้งรากเหง้า เข้าใจปัจจุบัน รู้ทันอนาคต

“งันขอนผี” ผีสร้างคู่ ฟื้นประเพณี สร้างชุมชนให้เข้มแข็ง

โดย รัฐธิติ เจนวิริยะกุล

“แต่ก่อนงานศพไม่เหมือนปัจจุบัน ศพเราจะวางเอาไว้บนตะแค่ไม้หรือไม่ก็วางบนพื้นบ้านแต่ละหลังอยู่ห่างกันมาก ทำให้การเดินทางแต่ละครั้งนั้นก็จะเกิดความกลัว ไฟฟ้าก็ไม่มี มืดก็มืด มีเพียงตะเกียงเจ้าพายุนำทาง ดังนั้นพวกหนุ่มสาวแต่ก่อนจึงจะจับกลุ่มกันเดินทางไปบ้านงาน พอไปถึงบ้านงานบรรยากาศในงานก็น่ากลัวศพก็ไม่ได้อยู่ในโลงเพราะแต่ก่อนมันไม่มี มันจึงเกิดงันขอนผี และ งันเฮือนดีขึ้นมา” คำบอกเล่าภาษาผู้ไทดั้งเดิมจาก แม่มาลัย นวลบัตร ได้ถ่ายทอดประเพณีดั้งเดิมในงานศพของคนผู้ไทในอดีต

“งันขอนผี ผีสร้างคู่” ประโยคสั้น ๆ ที่อาจจะทำให้หลายคนเกิดความสงสัย เป็นคำที่ชาวภูไท บ้านกุดบอด ต.สงเปลือย อ.เขาวง จ.กาฬสินธุ์ ใช้เรียกกิจกรรมการละเล่นดั้งเดิม ที่ถูกจัดขึ้นบนความเศร้าโศก เพื่อให้เกิดความสนุกสนานภายในงานศพ กิจกรรมดังกล่าวเป็นการละเล่นเพื่อให้เกิดความสนุกสนาน และไม่ทำให้ญาติผู้สูญเสียนั้นเกิดความเศร้ามากจนเกินไป

การละเล่นในงานประกอบไปด้วยการเล่นหมากเก็บ ปูตากินไก่ คล้องช้าง หมากกระโตก เป็นต้น นอกจากการละเล่นเหล่านี้จะทำให้ผู้เข้ามาร่วมงานคลายความเศร้าลงแล้ว ยังเป็นการเปิดโอกาสให้หนุ่มสาวในยุคนั้น ได้พบปะพูดคุยกันได้อย่างอิสระและเปิดเผย การพูดคุยของหนุ่มสาวในงานศพไม่ใช้ใครจะคุยกับใครก็ได้ แต่การพูดคุยกันนั้นจะเกิดขึ้นผ่านการละเล่นภายในงาน

ต่อมาในยุคปัจจุบัน งันขอนผี และงันเฮือนดี เริ่มที่จะสูญหายไป เนื่องจากปัจจุบันไฟฟ้าเข้าถึงหมู่บ้าน แต่ที่บ้านกุดบอด หมู่ ๑๓ ต.สงเปลือย อ.เขาวง จ.กาฬสินธุ์ ได้พยายามรื้อฟื้นและอนุรักษ์ประเพณีดังกล่าวนี้เอาไว้ ซึ่งที่ผ่านมาได้ร่วมกันทำโครงการสร้างเสริมครอบครัวให้อบอ่นในระดับชุมชนและหมู่บ้าน โดยการสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

ชาวบ้านจึงริเริ่มการละเล่นประเพณีอันเป็นวัฒนธรรมดั้งเดิมให้กลับมาอีกครั้งปัจจุบันชาวบ้านเริ่มทำกิจกรรมเช่นนี้มานานกว่า ๒-๓ ปี นอกจากจะเป็นการรื้อฟื้นและอนุรักษ์ประเพณีให้กลับคืนแล้ว ยังทำให้คนรุ่นหลังได้รู้จักกิจกรรมการละเล่น “งันขอนผี” และ “งันเฮือนดี”

***อ่านฉบับเต็ม “งันขอนผี” ผีสร้างคู่ ฟื้นประเพณี สร้างชุมชนให้เข้มแข็ง ได้ใน นิตยสารทางอีศาน ฉบับที่ ๗๔ เดือนมิถุนายน ๒๕๖๑


วรรณศิลป์ : ทางอีศาน 78 : จาก ‘สิบหกเจาไท’สู่ ‘สิบสองจุไท’
วรรณศิลป์ : ทางอีศาน 78 : Supermarket ที่ (เราควร) รัก
วรรณศิลป์ : ทางอีศาน 78 : เมื่อทินกรจะลาโลกไปไกล ยามนี้จำต้องพรากจากดวงใจ ไกลแสนไกลสุดห่วงยอดดวงตา
วรรณศิลป์ : ทางอีศาน 78 : ชื่อเก่าของแขวง “อัตตะปือ” เมืองลุ่ม – เมืองลาวหลง – รามะลักองกาน – บ้านเก่าหาดขี้ควาย – แอกะปือ – อัตตะปือ
วรรณศิลป์ : ขึ้นทะเบียนสัตว์ คิดได้ไง
วรรณศิลป์ : ทางอีศาน 78 : เมืองคง โรงเรียนสร้างคน
วรรณศิลป์ : ทางอีศาน 78 : วิถีกินอยู่คนอีสาน อาหารภัตตาคารในเถียงนาน้อย ลาบเทา
วรรณศิลป์ : ทางอีศาน 78 : พระยืนทวารวดี นิยมแบบจีวรเรียบ
วรรณศิลป์ : ทางอีศาน 78 : ที่ทำการชาวนา : สง่า ด่วนรับรัมย์ ศูนย์บัญชาการเพื่อทางรอดของชุมชน
วรรณศิลป์ : ทางอีศาน 78 : รัฐโมโลยู – ที่ตั้งอาณาจักรมลายูโบราณ

IsanGate.com somkhitsin.net nongbualumphunews.com อีสานดอทคอม สมาคมนักกลอนแห่งประเทศไทย ทองแถม นาถจำนง สำนักข่าวปฏิรูปที่ดินภาคอีสาน สโมสรนักเขียนภาคอีสาน วารสารดินดีเจอร์นัล อีสานร้อยแปด ดอทคอม
เข้าระบบ | ออกระบบ
5055835  Views