| ทางอีศาน 74 : ที่นี่…เมืองบางขลัง : ปฐมบทแห่งชาติไทย
วรรณศิลป์ | วันที่ 6 มิถุนายน 2561 | ผู้บันทึก: chonniyom | ผู้ชม: 315

นิตยสาร “ทางอีศาน” ฉบับที่ ๗๔
ปีที่ ๗ ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๑
นิตยสารรายเดือนของชาวอีสานและคนไททุกภูมิภาค
ลึกซึ้งรากเหง้า เข้าใจปัจจุบัน รู้ทันอนาคต

ที่นี่…เมืองบางขลัง : ปฐมบทแห่งชาติไทย

โดย วิทยา เกษรพรหม

หลับอยู่ในไพรพฤกษ์รอศึกษา
ตื่นขึ้นมาหมายเล่าเรื่องความหลัง
แปรอดีตโดดเด่นเป็นพลัง
ปลุกบางขลังสร้างค่าอนาคต
ไขตำนานบ้านเมืองสืบเรื่องเล่า
ฟ้าส่องใจให้เราเข้าใจบท
ฟ้าจักรีชี้ทางกระจ่างพจน์
จึงปรากฏภาพฝันให้บันทึก.
(โชคชัย บัณฑิต’ กวีซีไรต์ ปีพุทธศักราช ๒๕๔๔)

เมื่อเอ่ยชื่อถึง “สุโขทัยธานี” อาณาจักรอันยิ่งใหญ่ระบือนาม น้อยคนนักที่จะไม่รู้จัก เพราะประวัติศาสตร์ชาติไทยได้นำเสนอถึงความ
รุ่งโรจน์ ความเรืองรองแห่งยุคสมัยภายใต้กษัตริย์ที่เก่งกล้าสามารถ อันจะรวมไปถึงเมืองศรีสัชนาลัย ทำให้ชนชาติไทยตระหนักและรับทราบถึงเมืองเหล่านี้และเมืองอื่น ๆ ตามลำดับ เมื่อกล่าวถึง “เมืองบางขลัง” ตำบลเล็ก ๆ ตำบลหนึ่งที่ซ่อนตัวอยู่ในพื้นที่อำเภอ
สวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย น้อยคนนักที่จะรู้จัก รู้ถึงประวัติความเป็นมาของเมืองโบราณแห่งนี้ เมืองที่ถือกำเนิดขึ้นมาร่วมสมัยกับเมืองเก่าสุโขทัย เมืองเก่าศรีสัชนาลัย เมืองที่ปรากฏอยู่ในหน้าประวัติศาสตร์อย่างกระท่อนกระแท่นแต่ก็ทรงไว้ซึ่งความสำคัญ เนื่องด้วยว่า

๑. เกิดร่วมสมัยกับเมืองเก่าสุโขทัย และเมืองเก่าศรีสัชนาลัย (เป็นเมืองในประวัติศาสตร์) ปรากฏหลักฐานอยู่ในศิลาจารึก
หลักที่ ๒ วัดศรีชุม และศิลาจารึกหลักที่ ๓ จารึกนครชุม สรุปได้ว่า พ่อขุนบางกลางหาวและพ่อขุนผาเมืองยกทัพมารวมพลกันที่เมือง
บางขลัง ฝึกกำลังพลและเกณฑ์นักรบเมืองบางขลังตีเมืองสุโขทัยคืนมาจากขอมสบาดโขลญลำพง แล้วสถาปนาพ่อขุนบางกลางหาวเป็นพ่อขุนศรีอินทราทิตย์ ปฐมกษัตริย์แห่งกรุงสุโขทัย

๒. มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์โบราณคดี ศิลาจารึกหลักที่ ๒ วัดศรีชุม ด้านที่ ๒ บรรทัดที่ ๘ สรุปว่า สมเด็จพระศรีศรัทธาราชจุฬามุนีฯ
พระราชนัดดาของพ่อขุนผาเมือง เสด็จออกบวชแล้วจาริกแสวงบุญไปยังปูชนียสถานต่าง ๆ โดยเริ่มต้นจากเมืองสุโขทัย ไปเมืองบางขลัง แล้วถึงเมืองศรีสัชนาลัย

๓. มีแหล่งโบราณสถาน กรมศิลปากรได้ขึ้นทะเบียนให้เป็นโบราณสถานของชาติ ๒ แห่ง ได้แก่ โบราณสถานวัดโบสถ์ และโบราณสถาน วัดใหญ่ชัยมงคล
๔. มีแหล่งตัดศิลาแลง ที่นำมาสร้างเมืองโบราณบางขลัง และอาจจะนำไปสร้างเมืองเก่าสุโขทัย ศรีสัชนาลัย

๕. มีโบราณวัตถุ ที่สำคัญและสวยงาม เช่น พระพุทธรูปสามพี่น้อง (ปางมารวิชัย) และพระร่วงนำทาง (ปางประทานอภัย)

๖. พระเครื่องเมืองบางขลัง ชื่อเสียงความลี้ลับของ “เมืองบางขลัง” เป็นที่โจษขานกันมาแต่อดีต ตั้งแต่เริ่มมีคนค้นพบพระเครื่องในถ้ำร้างกลางป่าเขตเมืองบางขลัง

๗. มีการนำพระธาตุใต้กอดอกเข็มเมืองบางขลังไปบรรจุยังพระธาตุดอยสุเทพ

๘. ได้มีการเสวนาประวัติศาสตร์เมืองบางขลัง ๕ ครั้ง

๙. มีพระบรมราชานุสาวรีย์พ่อขุนศรีอินทราทิตย์และพ่อขุนผาเมือง ประดิษฐานคู่กันแห่งแรกและแห่งเดียวของโลก

๑๐. มีเชื้อพระวงศ์ได้ทรงเสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรร่องรอยอารยธรรมชุมชนโบราณเมืองบางขลัง ๓ พระองค์ ใน ๔ วโรกาส

๑๑. มีผู้ใหญ่ใจดีให้ความอนุเคราะห์ช่วยเหลือ

หนังสือ บางขลง บางฉงง บางขลัง ประวัติศาสตร์เมืองบางขลังได้ตีพิมพ์เป็นเอกสารวิชาการเล่มแรก โดย สนพ.มติชน  เป็นการเสวนาประวัติศาสตร์เมืองบางขลังโดยชมรมเรารักเมืองพระร่วง ๒-๓ เม.ย. ๒๕๓๙ จากหนังสือเล่มนี้ สรุปได้ว่า เมืองบางขลังในอดีตที่เคยรุ่งเรืองนั้นมีอยู่จริง มีความสำคัญ และอยู่ที่นี่… กระตุ้นให้เกิดการตื่นตัว เกิดการยอมรับอย่างกว้างขว้าง…

***อ่านฉบับเต็ม ที่นี่…เมืองบางขลัง : ปฐมบทแห่งชาติไทย ได้ใน นิตยสารทางอีศาน ฉบับที่ ๗๔ เดือนมิถุนายน ๒๕๖๑


วรรณศิลป์ : ทางอีศาน 82 : เมืองนครจำปาศักดิ์ – ๓ –
วรรณศิลป์ : ทางอีศาน 82 : ศิลปะลพบุรี
วรรณศิลป์ : ทางอีศาน ๘๒ : (๘) ที่จุดเริ่มต้นคือที่สุดท้าย – ๑
วรรณศิลป์ : กราบพระธาตุพนม
วรรณศิลป์ : วิชาความรู้จะมีค่า ก็ต่อเมื่อถูกถ่ายทอด
วรรณศิลป์ : เทียวทางให้สุดเส้น อย่าถอยหลังให้คนย่ำ ตายกะตายหน่าพุ้น คนจั๊งญ่องว่าหาญ
วรรณศิลป์ : ประกาศระดมทุนพิมพ์หนังสือ “ภูมิบ้านนามเมือง คำใคร ไทย – มอญ – เขมร”
นิตยสารทางอีศาน : 82
วรรณศิลป์ : ทางอีศาน 82 : สาส์นจาก “ทางอีศาน”
วรรณศิลป์ : บทบรรณาธิการ : นิทานหมู่บ้าน

IsanGate.com somkhitsin.net nongbualumphunews.com อีสานดอทคอม สมาคมนักกลอนแห่งประเทศไทย ทองแถม นาถจำนง สำนักข่าวปฏิรูปที่ดินภาคอีสาน สโมสรนักเขียนภาคอีสาน วารสารดินดีเจอร์นัล อีสานร้อยแปด ดอทคอม
เข้าระบบ | ออกระบบ
5343507  Views