| ทางอีศาน 74 : ปาก๊ก 巴国 (๑)
วรรณศิลป์ | วันที่ 8 มิถุนายน 2561 | ผู้บันทึก: chonniyom | ผู้ชม: 1,564

นิตยสาร “ทางอีศาน” ฉบับที่ ๗๔
ปีที่ ๗ ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๑
นิตยสารรายเดือนของชาวอีสานและคนไททุกภูมิภาค
ลึกซึ้งรากเหง้า เข้าใจปัจจุบัน รู้ทันอนาคต

ปาก๊ก 巴国 (๑)

โดย พรพล ปั่นเจริญ

การค้นคว้าประวัติชนชาติไต/ไท หลีกไม่พ้นที่จะต้องหาข้อมูลเรื่อง “นครปา” หรือ “ปาก๊ก” ด้วย เพราะหนังสือแบบเรียนรุ่นเก่าของ
ประเทศไทย ระบุ (ด้วยความกล้าหาญอย่างยิ่ง) ว่า คนไทยเคยมีแคว้นป่า แล้วหนีจีนไล่ตีลงมาอยู่แหลมทอง

เรื่องที่ต้องบอกกล่าวกันก่อนคือ

๑. ในยุค “ปาก๊ก” ไม่ปรากฏหลักฐานในภาษาจีนว่า มีการเรียกชื่อชนเผ่าหรือชนชาติว่า “ไต/ไท” ชื่อชาว “ปา” นั้นเก่าแก่กว่าชื่อชาว
“เยวี่ย” เสียอีก คือปรากฏชื่อตั้งแต่ครั้งสถาปนาราชวงศ์โจว

๒. ในยุคราชวงศ์โจว มี “ปาก๊ก” และ ชาวปา มีวัฒนธรรมคล้ายคลึงกับกลุ่มไป่เยวี่ย ดินแดนของปาก๊ก คือ นครฉงชิ่ง (จุงกิง) และบริเวณรอบ ๆ

๓. นักวิชาการจีนส่วนใหญ่เชื่อว่า ชนชาติที่สืบทอดวัฒนธรรมปามาถึงปัจจุบันนี้คือ “ชนชาติถู่เจีย” 土家族

ก๊กปา 巴国 ในสมัยก่อนจิ๋นซีฮ่องเต้ เป็นก๊กหนึ่งที่ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของดินแดน “ตงง้วน” แถบลุ่มแม่น้ำเจียหลิงเจียง  嘉陵江 ตอนบนและตอนกลาง มีเมืองเจียงโจวเป็นเมืองหลวง (ปัจจุบันคือ เขตเป่ยเจียง ของนครฉงชิ่ง) ก๊กปา สวามิภักดิ์ขึ้นต่อราชวงศ์เซี่ย ตั้งแต่ยุคต้นของราชวงศ์เซี่ย

ต่อมามีความดีความชอบในการช่วย โจวอู่หวาง รบกับราชวงศ์ซาง ได้ยกระดับเป็น “จื่อกั๋ว” ประมุขก๊กปา ได้ฐานันดรศักดิ์ “จื่อ” 子 เรียกว่า “ปาจื่อกั๋ว เรียกย่อว่า “ปากั๋ว”

ก่อน ค.ศ.๓๑๖ ปาก๊ก ถูก ฉินก๊ก เข้ายึดครอง “ฉินหุ้ยเหวินหวาง” โจมตีก๊กสู่ ในปีเดียวกัน ประมุขและขุนนางก๊กปาถูกกวาดต้อนไปอยู่เมือง “เสียนหยาง” ราชธานีของก๊กฉิน ได้สร้างเมืองใหญ่โตมั่นคงขึ้นที่ “เจียงโจว” และเปลี่ยนระบบปกครองเป็น ระบบ “จวิ้น-เสี้ยน” ขึ้นโดยตรงต่อราชสำนักก๊กฉิน

ก๊กปา แรกเริ่มปรากฏชื่อในหนังสือ “ซานไห่จิง : ไห่เน่ยจิง” – คัมภีร์ทะเลภูเขา : ภาคคัมภีร์ทะเล 山海经·海内经 ในบันทึกระบุว่า “ ทิศตะวันตกเฉียงใต้มีก๊กปา ไท่เฉี่ย 太葜 ให้กำเนิดนกเฉี้ย

ไท่เฉี่ยก็คือ ฟูซี 伏羲 (เทพชาย-หญิง ในตำนาน กำเนิดมนุษย์)  โห้วจ้าว 后照 คือบรรพชนของชาวปา

บรรพชนของชาวปาได้อยู่อาศัยและสร้างสรรค์วัฒนธรรมขึ้นในดินแดนนี้ หลักฐานโบราณคดีมนุษย์ดึกดำบรรพ์ที่เป็นตัวแทนของเขตนี้คือ มนุษย์อูซาน

บรรพชนของชาวปา ได้สร้างสรรค์ความเจริญทางวัฒนธรรมในแถบ “ฉงชิ่ง” แล้วต่อมา “ชาวปา” ก็ได้สร้างก๊กปาขึ้นจากการรวมตัวกันของชนห้าเผ่า ในกลุ่มนี้ “เผ่าปา” มีกำลังอาวุธเข้มแข็ง และเชี่ยวชาญทางเรือมากที่สุด

***อ่านฉบับเต็ม ปาก๊ก 巴国 (๑) ได้ใน นิตยสารทางอีศาน ฉบับที่ ๗๔ เดือนมิถุนายน ๒๕๖๑

 


วรรณศิลป์ : ทางอีศาน 82 : เมืองนครจำปาศักดิ์ – ๓ –
วรรณศิลป์ : ทางอีศาน 82 : ศิลปะลพบุรี
วรรณศิลป์ : ทางอีศาน ๘๒ : (๘) ที่จุดเริ่มต้นคือที่สุดท้าย – ๑
วรรณศิลป์ : กราบพระธาตุพนม
วรรณศิลป์ : วิชาความรู้จะมีค่า ก็ต่อเมื่อถูกถ่ายทอด
วรรณศิลป์ : เทียวทางให้สุดเส้น อย่าถอยหลังให้คนย่ำ ตายกะตายหน่าพุ้น คนจั๊งญ่องว่าหาญ
วรรณศิลป์ : ประกาศระดมทุนพิมพ์หนังสือ “ภูมิบ้านนามเมือง คำใคร ไทย – มอญ – เขมร”
นิตยสารทางอีศาน : 82
วรรณศิลป์ : ทางอีศาน 82 : สาส์นจาก “ทางอีศาน”
วรรณศิลป์ : บทบรรณาธิการ : นิทานหมู่บ้าน

IsanGate.com somkhitsin.net nongbualumphunews.com อีสานดอทคอม สมาคมนักกลอนแห่งประเทศไทย ทองแถม นาถจำนง สำนักข่าวปฏิรูปที่ดินภาคอีสาน สโมสรนักเขียนภาคอีสาน วารสารดินดีเจอร์นัล อีสานร้อยแปด ดอทคอม
เข้าระบบ | ออกระบบ
5343603  Views