| ทางอีศาน 75 บทบรรณาธิการ : ปักหลักให้แน่น แก่นต้องมี
วรรณศิลป์ | วันที่ 2 กรกฎาคม 2561 | ผู้บันทึก: chonniyom | ผู้ชม: 205

ปักหลักให้แน่น แก่นต้องมี

คอลัมน์ : บทบรรณาธิการ
Column : Editorials
ปรีดา ข้าวบ่อ

นิตยสาร “ทางอีศาน” ฉบับที่ ๗๕
ปีที่ ๗ ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๑
นิตยสารรายเดือนของชาวอีสานและคนไททุกภูมิภาค
ลึกซึ้งรากเหง้า เข้าใจปัจจุบัน รู้ทันอนาคต

ท่ามกลางสังคมแสงสีเมืองใหญ่ ภาคส่วนอุตสาหกรรม ธุรกิจท่องเที่ยวบริการ ฯลฯ ที่มีเครื่องมืออุปกรณ์และการสื่อสารล้ำสมัย บันดาลให้กิจการการค้าขายเกิดดอกผลกำไรงาม แต่ในภาคส่วนการเกษตร ชีวิตชุมชนคนหมู่บ้านที่เปรียบดั่งกระดูกสันหลังประเทศ กลับไม่อาจหยัดยืนตรงให้คงมั่น ยิ่งนับวันยิ่งไร้หลักไร้แก่น ไร้ความคิดฝันจินตนาการ

ครัวเรือนไทยเรามีหนี้เฉลี่ยกว่า ๒ แสนบาท ข้าราชการร้อยละ ๘๐ มีภาระหนี้สิน พ่อบ้านแม่เรือนกว่าร้อยละ ๗๐ ต้องผ่อนชำระหนี้ในระบบ อีกกว่าร้อยละ ๒๐ ผ่อนชำระหนี้นอกระบบ ยังไม่นับหนี้ที่รัฐนำเม็ดเงินมาลงทุนและใช้จ่ายสร้างมูลค่าความนิยม ซึ่งถึงที่สุดชาวบ้านตาดำ ๆ ทุกคนต้องแบกรับภาระ

ทุกวันนี้ไม่มีผลผลิตทางการเกษตรตัวไหนชนิดใดที่ราคาดี มีความยั่งยืน ซ้ำร้ายรายได้ลดลงแต่ค่าครองชีพสูงขึ้น ไหนจะค่าใช้จ่ายเลี้ยงปากท้อง ค่าเล่าเรียนลูกหลาน ค่ารักษาพยาบาล เผชิญภัยพิบัติและปัญหาการว่างงานที่ยิ่งเพิ่มขึ้น

เรื่องที่รัฐจะแก้ไขปัญหาค่าครองชีพ ดูแลสวัสดิการ สร้างเสริมการมีรายได้ จัดหาแหล่งเงินในระบบที่ดอกเบี้ยต่ำ หาช่องให้เกษตรกรเข้าถึงแหล่งเงินทุน รวมทั้งกระตุ้นเศรษฐกิจให้เกิดการจ้างงานล้วนแล้วแต่ฝากความหวังไว้ไม่ได้ เพราะนอกจากแนวทางประชานิยมที่โปรยปลิวไปตามกระแสแล้วมีนโยบายใดที่ถูกต้อง มีการปฏิบัติใดที่ทุ่มเทเสียสละจนบังเกิดผลขึ้นบ้าง

ทางออกทางแก้เฉพาะหน้าอยู่ที่พ่อแม่พี่น้องประชาชนต้องพึ่งลำแข้งตนเอง ประหยัดมัธยัสถ์ เลิกละอบายมุข ปลูกพืชเลี้ยงสัตว์ที่กินได้ขายง่าย ทุ่มเทเรียนรู้ วางแผนชีวิตและการงานทั้งระยะสั้น ระยะยาว ปลูกฝังค่านิยมใหม่ให้แก่ตัวเองและลูกหลาน

ที่สำคัญต้องหยุดก่อหนี้เพิ่ม รักษาสินทรัพย์ที่ดินไว้ด้วยชีวิต วางแผนการศึกษาของลูกหลานให้มีเป้าหมายทิศทางสอดคล้องกับวิถีทำมาหากิน วางแนวทางการคิดประดิษฐ์งาน สร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ ขึ้นจากแผ่นดินจากหมู่บ้านฐานถิ่นตน

 


นิตยสารทางอีศาน : 79
วรรณศิลป์ : เปิดผลดีเอ็นเอ ชี้ ‘คนไทย’ อพยพจากจีนตอนใต้ ไม่ได้มาจากอัลไต มอญ-เขมร ‘คนเก่าแก่’ ในภูมิภาค
วรรณศิลป์ : โทรมทรุด แห่งเกรียงไกร
วรรณศิลป์ : “ซัน นันธะชัย” – หัวหน้าวงดนตรีอีศานคลาสสิกคณะ “หมาเก้าหาง” ได้รับเชิญให้แสดงในรายการ “ไมค์ทองคำฝังเพชร”
วรรณศิลป์ : ท่องเทวาลัย-ปราสาทไพรอีศานใต้ ๒๒ – ๒๕ พ.ย. ๒๕๖๑
วรรณศิลป์ : Thailand LIVE ฟังเสียงประเทศไทย : จากความรุ่งเรืองในอดีตสู่การพัฒนาในอนาคตของบ้านไผ่
วรรณศิลป์ : ทางอีศาน 79 : เรื่องเล่าจากราวตากผ้าของแม่ – ๑
วรรณศิลป์ : วางหมุดจุด “ท่องเทวาลัย-ปราสาทไพรอีศานใต้”
วรรณศิลป์ : ทางอีศาน 79 : พระพุทธรูปยืนทวารวดีในภาคกลาง (๑)
วรรณศิลป์ : ทางอีศาน 79 : ศิวนาฏราช ณ พนมรุ้ง ขอท้าว่าไม่ควรพลาดชม

IsanGate.com somkhitsin.net nongbualumphunews.com อีสานดอทคอม สมาคมนักกลอนแห่งประเทศไทย ทองแถม นาถจำนง สำนักข่าวปฏิรูปที่ดินภาคอีสาน สโมสรนักเขียนภาคอีสาน วารสารดินดีเจอร์นัล อีสานร้อยแปด ดอทคอม
เข้าระบบ | ออกระบบ
5115706  Views