| ทางอีศาน 75 : ฝากไว้ในแผ่นดินถิ่นอีสาน
วรรณศิลป์ | วันที่ 14 กรกฎาคม 2561 | ผู้บันทึก: chonniyom | ผู้ชม: 167

นิตยสาร “ทางอีศาน” ฉบับที่ ๗๕
ปีที่ ๗ ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๑
นิตยสารรายเดือนของชาวอีสานและคนไททุกภูมิภาค
ลึกซึ้งรากเหง้า เข้าใจปัจจุบัน รู้ทันอนาคต

ฝากไว้ในแผ่นดินถิ่นอีสาน

โดย “ทิดโส สุดสะแนน” / สมศักดิ์ มงคลวงศ์ ภาพ

บุคคลหรือองค์กรต่าง ๆ ผู้ที่เคยมีประสบการณ์ มีคุณูปการ มีผลงานสร้างสรรค์สิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมส่วนรวม หรือประเทศชาติ สมควรอย่างมากที่จะบันทึกเรื่องราวไว้ให้คนรุ่นหลังได้รับรู้ศึกษา ไว้เป็นแนวทางและเป็นแรงใจความภาคภูมิใจให้กับชุมชนบ้านเกิดเมืองนอนของบุคคลเหล่านั้น

การบันทึกเรื่องราวจากประสบการณ์ให้เป็นประวัติศาสตร์นี้ ภาคอีสานเรามีน้อย การค้นคว้าสืบหาประวัติความเป็นมาของศิลปินศิลปะแขนงต่าง ๆ แม้กระทั่งหมอลำยุคกลาง เช่น หมอลำ “เคน ดาเหลา”, “บุญเพ็ง ไฝผิวชัย” ฯลฯ ยังค้นหายากเต็มทน ไม่ต้องคิดไปไกลถึงรุ่นโบราณอย่าง “พ่อคูณศรี”, “แม่จอมศรี” ทำให้ขาดแรงบันดาลใจขาดความภาคภูมิใจของคนอีสานรุ่นหลัง

มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้ริเริ่มจัดงานมอบรางวัล “เชิดชูเกียรติศิลปินมรดกอีสาน” ขึ้นทุกปี นำศิลปินเลือดอีสานหลายแขนงสาขามารับรางวัลเชิดชูเกียรติ มีศิลปินอีสานมากมายที่มีผลงานคุณูปการความสามารถที่สังคมวงการไม่รู้จัก แต่น่าเสียดายเป็นการจัดงานที่เฉพาะ จะขาดการประชาสัมพันธ์หรือไม่เปิดโอกาสให้คนภายนอกเข้ามาร่วมงาน ทุกปีจึงมีผู้มาร่วมชมงานน้อย

ถ้าเป็นไปได้อยากให้เปิดกว้างให้ประชาชนชาวบ้านเข้ามาชมได้ นอกจากจะได้ชมนักร้องดัง ๆ ยังได้เผยแพร่ศิลปินมรดกอีสานตัวจริงให้คนทั่วไปได้รับรู้ด้วยสื่อหนังสือพิมพ์ สื่อโทรทัศน์ คงอยากมาถ่ายทอดทำข่าวอย่างแน่นอน ผมเองก็ได้เสนอคณะกรรมการให้รวบรวมอนุทินประวัติย่อ ๆ ของศิลปินมรดกอีสานที่ผ่านมาทั้งหมดพิมพ์เป็นรูปเล่มเพื่อเผยแพร่ต่อ ๆ ไป

***อ่านฉบับเต็ม ฝากไว้ในแผ่นดินถิ่นอีสาน ได้ในคอลัมน์ เสียงเมือง นิตยสารทางอีศาน ฉบับที่ ๗๕ เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๑


วรรณศิลป์ : ทางอีศาน 76 : แทนน้ำนมแม่ สำนึกของลูกอีสาน
วรรณศิลป์ : พิธีบำเพ็ญกุศล ครบ ๑๐๐ วัน ครูบาสุทธินันท์ ปรัชญพฤทธิ์
วรรณศิลป์ : การจัดการข้อมูล ที่เกี่ยวข้องกับภูมิปัญญาท้องถิ่นอีสาน
วรรณศิลป์ : บทกวี “ตำจอก”
วรรณศิลป์ : ทางอีศาน 76 : แลหลัง “สาวบ้านเฮา” เฮ็ดทุกวิถีทางสร้างลาวใหม่
วรรณศิลป์ : ทางอีศาน 76 : อาหารและผัสสาหาร ตามปรัชญา “พุทธศาสนา”
วรรณศิลป์ : ทางอีศาน 76 : ปางด้ำนาย ในระบบนิเวศ “ซำนกเอี้ยง-ซำตะเว็น-ซำน้ำบ่อ”
วรรณศิลป์ : ทางอีศาน 76 : ลาวลืมชาติ หรือชาตินิยม
วรรณศิลป์ : ครุมาตาแห่งแผ่นดิน : ความเป็นครูสถิตในหทัยพระองค์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ ๙
วรรณศิลป์ : ทางอีศาน 76 : ส้มตำยายเพิง อำนาจเจริญ

IsanGate.com somkhitsin.net nongbualumphunews.com อีสานดอทคอม สมาคมนักกลอนแห่งประเทศไทย ทองแถม นาถจำนง สำนักข่าวปฏิรูปที่ดินภาคอีสาน สโมสรนักเขียนภาคอีสาน วารสารดินดีเจอร์นัล อีสานร้อยแปด ดอทคอม
เข้าระบบ | ออกระบบ
4901144  Views