| ทางอีศาน 75 : ฝากไว้ในแผ่นดินถิ่นอีสาน
วรรณศิลป์ | วันที่ 14 กรกฎาคม 2561 | ผู้บันทึก: chonniyom | ผู้ชม: 267

นิตยสาร “ทางอีศาน” ฉบับที่ ๗๕
ปีที่ ๗ ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๑
นิตยสารรายเดือนของชาวอีสานและคนไททุกภูมิภาค
ลึกซึ้งรากเหง้า เข้าใจปัจจุบัน รู้ทันอนาคต

ฝากไว้ในแผ่นดินถิ่นอีสาน

โดย “ทิดโส สุดสะแนน” / สมศักดิ์ มงคลวงศ์ ภาพ

บุคคลหรือองค์กรต่าง ๆ ผู้ที่เคยมีประสบการณ์ มีคุณูปการ มีผลงานสร้างสรรค์สิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมส่วนรวม หรือประเทศชาติ สมควรอย่างมากที่จะบันทึกเรื่องราวไว้ให้คนรุ่นหลังได้รับรู้ศึกษา ไว้เป็นแนวทางและเป็นแรงใจความภาคภูมิใจให้กับชุมชนบ้านเกิดเมืองนอนของบุคคลเหล่านั้น

การบันทึกเรื่องราวจากประสบการณ์ให้เป็นประวัติศาสตร์นี้ ภาคอีสานเรามีน้อย การค้นคว้าสืบหาประวัติความเป็นมาของศิลปินศิลปะแขนงต่าง ๆ แม้กระทั่งหมอลำยุคกลาง เช่น หมอลำ “เคน ดาเหลา”, “บุญเพ็ง ไฝผิวชัย” ฯลฯ ยังค้นหายากเต็มทน ไม่ต้องคิดไปไกลถึงรุ่นโบราณอย่าง “พ่อคูณศรี”, “แม่จอมศรี” ทำให้ขาดแรงบันดาลใจขาดความภาคภูมิใจของคนอีสานรุ่นหลัง

มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้ริเริ่มจัดงานมอบรางวัล “เชิดชูเกียรติศิลปินมรดกอีสาน” ขึ้นทุกปี นำศิลปินเลือดอีสานหลายแขนงสาขามารับรางวัลเชิดชูเกียรติ มีศิลปินอีสานมากมายที่มีผลงานคุณูปการความสามารถที่สังคมวงการไม่รู้จัก แต่น่าเสียดายเป็นการจัดงานที่เฉพาะ จะขาดการประชาสัมพันธ์หรือไม่เปิดโอกาสให้คนภายนอกเข้ามาร่วมงาน ทุกปีจึงมีผู้มาร่วมชมงานน้อย

ถ้าเป็นไปได้อยากให้เปิดกว้างให้ประชาชนชาวบ้านเข้ามาชมได้ นอกจากจะได้ชมนักร้องดัง ๆ ยังได้เผยแพร่ศิลปินมรดกอีสานตัวจริงให้คนทั่วไปได้รับรู้ด้วยสื่อหนังสือพิมพ์ สื่อโทรทัศน์ คงอยากมาถ่ายทอดทำข่าวอย่างแน่นอน ผมเองก็ได้เสนอคณะกรรมการให้รวบรวมอนุทินประวัติย่อ ๆ ของศิลปินมรดกอีสานที่ผ่านมาทั้งหมดพิมพ์เป็นรูปเล่มเพื่อเผยแพร่ต่อ ๆ ไป

***อ่านฉบับเต็ม ฝากไว้ในแผ่นดินถิ่นอีสาน ได้ในคอลัมน์ เสียงเมือง นิตยสารทางอีศาน ฉบับที่ ๗๕ เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๑


วรรณศิลป์ : ทางอีศาน 82 : เมืองนครจำปาศักดิ์ – ๓ –
วรรณศิลป์ : ทางอีศาน 82 : ศิลปะลพบุรี
วรรณศิลป์ : ทางอีศาน ๘๒ : (๘) ที่จุดเริ่มต้นคือที่สุดท้าย – ๑
วรรณศิลป์ : กราบพระธาตุพนม
วรรณศิลป์ : วิชาความรู้จะมีค่า ก็ต่อเมื่อถูกถ่ายทอด
วรรณศิลป์ : เทียวทางให้สุดเส้น อย่าถอยหลังให้คนย่ำ ตายกะตายหน่าพุ้น คนจั๊งญ่องว่าหาญ
วรรณศิลป์ : ประกาศระดมทุนพิมพ์หนังสือ “ภูมิบ้านนามเมือง คำใคร ไทย – มอญ – เขมร”
นิตยสารทางอีศาน : 82
วรรณศิลป์ : ทางอีศาน 82 : สาส์นจาก “ทางอีศาน”
วรรณศิลป์ : บทบรรณาธิการ : นิทานหมู่บ้าน

IsanGate.com somkhitsin.net nongbualumphunews.com อีสานดอทคอม สมาคมนักกลอนแห่งประเทศไทย ทองแถม นาถจำนง สำนักข่าวปฏิรูปที่ดินภาคอีสาน สโมสรนักเขียนภาคอีสาน วารสารดินดีเจอร์นัล อีสานร้อยแปด ดอทคอม
เข้าระบบ | ออกระบบ
5343698  Views