| ทางอีศาน 76 : บทบรรณาธิการ
วรรณศิลป์ | วันที่ 1 สิงหาคม 2561 | ผู้บันทึก: chonniyom | ผู้ชม: 150

นิตยสาร “ทางอีศาน” ฉบับที่ ๗๖
ปีที่ ๗ ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๑
นิตยสารรายเดือนของชาวอีสานและคนไททุกภูมิภาค
ลึกซึ้งรากเหง้า เข้าใจปัจจุบัน รู้ทันอนาคต

บทบรรณาธิการ 

โดย ปรีดา ข้าวบ่อ

 

“เรียนรู้อดีต สร้างสรรค์อนาคต”

มนุษย์มีต้นกำเนิดที่ทวีปอัฟริกา แล้วเคลื่อนย้ายไปทั่วทีปทั่วแดน ทำนองคล้ายคลึงกับมะละกอที่เกิดจากอเมริกากลาง จากนั้นแพร่พันธุ์ไปไกลที่อัศจรรย์ใจกว่านั้นคือ มะละกอมาผสมลงตัวกับ“ปลาเแดก” จนทำให้ “ตำบักหุ่ง”กลายเป็นอาหารหลักของคนไทยภาคอีสาน

มนุษย์ในทวีปเอเชียตะวันออกพัฒนามากว่าสองหมื่นปี จำเพาะที่เอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรือดินแดนสุวรรณภูมิของเรา ก็มีมนุษย์เผ่าพันธุ์ต่าง ๆ อาศัยอยู่มาตั้งแต่ดึกดำบรรพ์ ในภาคอีสานมีความหลากหลายทางชาติพันธุ์วรรณนา หาอยู่หากิน ร่วมรังสรรค์วัฒนธรรม มาจนเป็นคุ้มบ้านคุ้มเมืองและสหพันธ์นครรัฐ จนก้าวกระโดดใหญ่เมื่อผสานพัฒนาวัฒนธรรมจากเบื้องบูรพา (ไป่เยวี่ย)
สร้างสรรค์การผลิตเกลือและหลอมโลหะ แล้วผสานพัฒนาวัฒนธรรมจากเบื้องประจิม (ชมภูทวีป) สร้างสรรค์อักษร ระบอบสังคมและศาสนา

บริเวณที่ราบสูงภาคอีสานและผืนดินน้ำป่าภูเขารอบด้าน มีหลักฐานปรากฏอารยธรรมมาตั้งแต่ยุคบ้านเชียง ฟูนัน เจนละ จามปา ขอมมอญ ละโว้ ล้านนา ล้านช้าง ฯลฯ ซึ่งผ่านการก่อเกิด แผ่ขยายรุ่งเรือง หลอมรวม กลืนกลาย สลายสูญ สลับทับซ้อนไปมาจนยังสภาพแห่งยุคสมัยที่พวกเราเกิดมาลืมตาเห็นขณะนี้

“หลายชาติสูญสิ้นไปอย่างไร้ร่องรอย และประวัติศาสตร์แสดงเหตุผลอย่างชัดแจ้ง ด้วยเหตุผลง่าย ๆ เพียงประการเดียวสำหรับทุก ๆ กรณี นั่นคือชาติเหล่านั้นสูญหายเพราะประชาชนไม่เข้มแข็ง” นักปราชญ์โบราณ – รัดยาด คิปลิ่ง กล่าวไว้

มนุษย์ที่เป็นคนผู้อาศัยบนที่ราบสูงภาคอีสานของราชอาณาจักรไทย ได้ต่อสู้ปรับแปงพัฒนาตนมาแล้วในทุกด้าน พวกเรามีทัศนะการมองโลกเข้าใจชีวิต มีวิถีวัฒนธรรม ที่บ่มสร้างมาอย่างอุดมสมบูรณ์มีคนสรุปนิยามว่า “ตำบักหุ่ง” คือ จิตวิญญาณคนภาคอีสาน จิตวิญญาณแห่งความเรียบง่าย ประหยัด อดออม นอบน้อมแต่ไม่จำนน ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงของโลกและวิวัฒน์ไปของมวลมนุษย์ คนภาคอีสานและคนไททุกหนแห่งผู้เข้มแข็ง จึงยังยืนหยัดต่อสู้ ศึกษาและส่งทอดอารยธรรมของตน และรังสรรค์สังคมอนาคตอันดีงามได้สืบไป.


วรรณศิลป์ : ทางอีศาน 76 : แทนน้ำนมแม่ สำนึกของลูกอีสาน
วรรณศิลป์ : พิธีบำเพ็ญกุศล ครบ ๑๐๐ วัน ครูบาสุทธินันท์ ปรัชญพฤทธิ์
วรรณศิลป์ : การจัดการข้อมูล ที่เกี่ยวข้องกับภูมิปัญญาท้องถิ่นอีสาน
วรรณศิลป์ : บทกวี “ตำจอก”
วรรณศิลป์ : ทางอีศาน 76 : แลหลัง “สาวบ้านเฮา” เฮ็ดทุกวิถีทางสร้างลาวใหม่
วรรณศิลป์ : ทางอีศาน 76 : อาหารและผัสสาหาร ตามปรัชญา “พุทธศาสนา”
วรรณศิลป์ : ทางอีศาน 76 : ปางด้ำนาย ในระบบนิเวศ “ซำนกเอี้ยง-ซำตะเว็น-ซำน้ำบ่อ”
วรรณศิลป์ : ทางอีศาน 76 : ลาวลืมชาติ หรือชาตินิยม
วรรณศิลป์ : ครุมาตาแห่งแผ่นดิน : ความเป็นครูสถิตในหทัยพระองค์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ ๙
วรรณศิลป์ : ทางอีศาน 76 : ส้มตำยายเพิง อำนาจเจริญ

IsanGate.com somkhitsin.net nongbualumphunews.com อีสานดอทคอม สมาคมนักกลอนแห่งประเทศไทย ทองแถม นาถจำนง สำนักข่าวปฏิรูปที่ดินภาคอีสาน สโมสรนักเขียนภาคอีสาน วารสารดินดีเจอร์นัล อีสานร้อยแปด ดอทคอม
เข้าระบบ | ออกระบบ
4901135  Views