| ร่วมงานผู้ไทโลก ครั้งที่ 10
วรรณศิลป์ | วันที่ 3 สิงหาคม 2561 | ผู้บันทึก: chonniyom | ผู้ชม: 36

วันนี้มาร่วมงานผู้ไทโลก

พระอาทิตย์ตกดินเมื่อมาถึงบ้านห้วยหีบ ต.ตองโขบ อ.โคกศรีสุพรรณ จ.สกลนคร ด้วยว่าชาวบ้านห้วยหีบและใกล้เคียงจะเป็นเจ้าภาพจัดงานผู้ไทโลกครั้งที่ 10 โดยการสนับสนุนของ อบจ. และสมาคมผู้ไทโลก ระหว่างวันที่ 3-5 สิงหาคมนี้

งานผู้ไทโลกเริ่มเมื่อปี 2554 ครั้งแรกถึงครั้งที่ 5 จัดที่ อ.เรณูนคร จ.นครพนม ครั้งที่ 6 พี่น้องชาวบ้านโนนหอม อ.เมือง ขอจัด จึงได้แนวคิดหมุนเวียนการจัดงาน ครั้งที่ 7 จัดที่บ้านโคกก่อง ต.บุ่งคล้า อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร ครั้งที่ 8 จัดที่ อ.วาริชภูมิ จ.สกลนคร ครั้งที่ 9 กลับไปจัดที่ อ.เรณูนคร ซึ่งเป็นจุดศูนย์รวมพี่น้องผู้ไทในประเทศไทย

การรวมตัวกันของพี่น้องผู้ไท สร้างคุณูปการขึ้นในสังคมไทย โดยเฉพาะความโดดเด่นของชาติพันธุ์ที่งดงามหลากหลาย ความสามัคคี พลังชีวิตที่จะสร้างสรรค์ชุมชนและประเทศชาติสืบต่อไป

(มีการจัดผู้ไทนานาชาติ ด้วยงบ ส.ส. สมัยรัฐบาลยิ่งลักษณ์ แต่ไม่สามารถพัฒนาให้ก้าวหน้าได้)


วรรณศิลป์ : ทางอีศาน 76 : แทนน้ำนมแม่ สำนึกของลูกอีสาน
วรรณศิลป์ : พิธีบำเพ็ญกุศล ครบ ๑๐๐ วัน ครูบาสุทธินันท์ ปรัชญพฤทธิ์
วรรณศิลป์ : การจัดการข้อมูล ที่เกี่ยวข้องกับภูมิปัญญาท้องถิ่นอีสาน
วรรณศิลป์ : บทกวี “ตำจอก”
วรรณศิลป์ : ทางอีศาน 76 : แลหลัง “สาวบ้านเฮา” เฮ็ดทุกวิถีทางสร้างลาวใหม่
วรรณศิลป์ : ทางอีศาน 76 : อาหารและผัสสาหาร ตามปรัชญา “พุทธศาสนา”
วรรณศิลป์ : ทางอีศาน 76 : ปางด้ำนาย ในระบบนิเวศ “ซำนกเอี้ยง-ซำตะเว็น-ซำน้ำบ่อ”
วรรณศิลป์ : ทางอีศาน 76 : ลาวลืมชาติ หรือชาตินิยม
วรรณศิลป์ : ครุมาตาแห่งแผ่นดิน : ความเป็นครูสถิตในหทัยพระองค์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ ๙
วรรณศิลป์ : ทางอีศาน 76 : ส้มตำยายเพิง อำนาจเจริญ

IsanGate.com somkhitsin.net nongbualumphunews.com อีสานดอทคอม สมาคมนักกลอนแห่งประเทศไทย ทองแถม นาถจำนง สำนักข่าวปฏิรูปที่ดินภาคอีสาน สโมสรนักเขียนภาคอีสาน วารสารดินดีเจอร์นัล อีสานร้อยแปด ดอทคอม
เข้าระบบ | ออกระบบ
4901148  Views