| ร่วมงานผู้ไทโลก ครั้งที่ 10
วรรณศิลป์ | วันที่ 3 สิงหาคม 2561 | ผู้บันทึก: chonniyom | ผู้ชม: 99

วันนี้มาร่วมงานผู้ไทโลก

พระอาทิตย์ตกดินเมื่อมาถึงบ้านห้วยหีบ ต.ตองโขบ อ.โคกศรีสุพรรณ จ.สกลนคร ด้วยว่าชาวบ้านห้วยหีบและใกล้เคียงจะเป็นเจ้าภาพจัดงานผู้ไทโลกครั้งที่ 10 โดยการสนับสนุนของ อบจ. และสมาคมผู้ไทโลก ระหว่างวันที่ 3-5 สิงหาคมนี้

งานผู้ไทโลกเริ่มเมื่อปี 2554 ครั้งแรกถึงครั้งที่ 5 จัดที่ อ.เรณูนคร จ.นครพนม ครั้งที่ 6 พี่น้องชาวบ้านโนนหอม อ.เมือง ขอจัด จึงได้แนวคิดหมุนเวียนการจัดงาน ครั้งที่ 7 จัดที่บ้านโคกก่อง ต.บุ่งคล้า อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร ครั้งที่ 8 จัดที่ อ.วาริชภูมิ จ.สกลนคร ครั้งที่ 9 กลับไปจัดที่ อ.เรณูนคร ซึ่งเป็นจุดศูนย์รวมพี่น้องผู้ไทในประเทศไทย

การรวมตัวกันของพี่น้องผู้ไท สร้างคุณูปการขึ้นในสังคมไทย โดยเฉพาะความโดดเด่นของชาติพันธุ์ที่งดงามหลากหลาย ความสามัคคี พลังชีวิตที่จะสร้างสรรค์ชุมชนและประเทศชาติสืบต่อไป

(มีการจัดผู้ไทนานาชาติ ด้วยงบ ส.ส. สมัยรัฐบาลยิ่งลักษณ์ แต่ไม่สามารถพัฒนาให้ก้าวหน้าได้)


วรรณศิลป์ : “หมาเก้าหาง”ที่โรงงานพาซาญ่า รอบบ่ายสองโมง
วรรณศิลป์ : ไปงาน จิม ทอมป์สัน ฟาร์ม ทัวร์ 2561 – ดู “โรงสีใหญ่” นวัตกรรมหมู่บ้านเมื่อ 40 – 50 ปีที่ผ่านมา ร่วมยุค “ตะเกียงเจ้าพายุ”
วรรณศิลป์ : ภาระชีวิต “หมาเก้าหาง” วันนี้
วรรณศิลป์ : ทางอีศาน 80 : วัดริมทะเล วิหารบนหินผา และหัวใจในอากาศ
วรรณศิลป์ : จิม ทอมป์สัน ฟาร์ม ทัวร์ 2561 อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา เริ่มแล้ว 8 ธ.ค. 61 – 6 ม.ค. 62
วรรณศิลป์ : ทางอีศาน 80 : พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติสุรินทร์ ไม่ไป ไม่ผิด แต่น่าเสียดาย
วรรณศิลป์ : บุญคูณลาน กับ บุญกุ้มข้าวใหญ่
วรรณศิลป์ : ร า ก ชี วิ ต
วรรณศิลป์ : “หนังสือติดดาว” : ด้ำ แถน กำเนิดรัฐไท
วรรณศิลป์ : เชิญเลือกอ่านหนังสือในเครือชนนิยม/แม่คำผาง/ทางอีศาน สนุกสนานกับวงดนตรีอีศานคลาสสิกคณะ “หมาเก้าหาง” ที่ พาซาญ่า อ.บางแพ จ.ราชบุรี

IsanGate.com somkhitsin.net nongbualumphunews.com อีสานดอทคอม สมาคมนักกลอนแห่งประเทศไทย ทองแถม นาถจำนง สำนักข่าวปฏิรูปที่ดินภาคอีสาน สโมสรนักเขียนภาคอีสาน วารสารดินดีเจอร์นัล อีสานร้อยแปด ดอทคอม
เข้าระบบ | ออกระบบ
5171885  Views