| ร่วมงานผู้ไทโลก ครั้งที่ 10
วรรณศิลป์ | วันที่ 3 สิงหาคม 2561 | ผู้บันทึก: chonniyom | ผู้ชม: 58

วันนี้มาร่วมงานผู้ไทโลก

พระอาทิตย์ตกดินเมื่อมาถึงบ้านห้วยหีบ ต.ตองโขบ อ.โคกศรีสุพรรณ จ.สกลนคร ด้วยว่าชาวบ้านห้วยหีบและใกล้เคียงจะเป็นเจ้าภาพจัดงานผู้ไทโลกครั้งที่ 10 โดยการสนับสนุนของ อบจ. และสมาคมผู้ไทโลก ระหว่างวันที่ 3-5 สิงหาคมนี้

งานผู้ไทโลกเริ่มเมื่อปี 2554 ครั้งแรกถึงครั้งที่ 5 จัดที่ อ.เรณูนคร จ.นครพนม ครั้งที่ 6 พี่น้องชาวบ้านโนนหอม อ.เมือง ขอจัด จึงได้แนวคิดหมุนเวียนการจัดงาน ครั้งที่ 7 จัดที่บ้านโคกก่อง ต.บุ่งคล้า อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร ครั้งที่ 8 จัดที่ อ.วาริชภูมิ จ.สกลนคร ครั้งที่ 9 กลับไปจัดที่ อ.เรณูนคร ซึ่งเป็นจุดศูนย์รวมพี่น้องผู้ไทในประเทศไทย

การรวมตัวกันของพี่น้องผู้ไท สร้างคุณูปการขึ้นในสังคมไทย โดยเฉพาะความโดดเด่นของชาติพันธุ์ที่งดงามหลากหลาย ความสามัคคี พลังชีวิตที่จะสร้างสรรค์ชุมชนและประเทศชาติสืบต่อไป

(มีการจัดผู้ไทนานาชาติ ด้วยงบ ส.ส. สมัยรัฐบาลยิ่งลักษณ์ แต่ไม่สามารถพัฒนาให้ก้าวหน้าได้)


วรรณศิลป์ : ทางอีศาน 78 : จาก ‘สิบหกเจาไท’สู่ ‘สิบสองจุไท’
วรรณศิลป์ : ทางอีศาน 78 : Supermarket ที่ (เราควร) รัก
วรรณศิลป์ : ทางอีศาน 78 : เมื่อทินกรจะลาโลกไปไกล ยามนี้จำต้องพรากจากดวงใจ ไกลแสนไกลสุดห่วงยอดดวงตา
วรรณศิลป์ : ทางอีศาน 78 : ชื่อเก่าของแขวง “อัตตะปือ” เมืองลุ่ม – เมืองลาวหลง – รามะลักองกาน – บ้านเก่าหาดขี้ควาย – แอกะปือ – อัตตะปือ
วรรณศิลป์ : ขึ้นทะเบียนสัตว์ คิดได้ไง
วรรณศิลป์ : ทางอีศาน 78 : เมืองคง โรงเรียนสร้างคน
วรรณศิลป์ : ทางอีศาน 78 : วิถีกินอยู่คนอีสาน อาหารภัตตาคารในเถียงนาน้อย ลาบเทา
วรรณศิลป์ : ทางอีศาน 78 : พระยืนทวารวดี นิยมแบบจีวรเรียบ
วรรณศิลป์ : ทางอีศาน 78 : ที่ทำการชาวนา : สง่า ด่วนรับรัมย์ ศูนย์บัญชาการเพื่อทางรอดของชุมชน
วรรณศิลป์ : ทางอีศาน 78 : รัฐโมโลยู – ที่ตั้งอาณาจักรมลายูโบราณ

IsanGate.com somkhitsin.net nongbualumphunews.com อีสานดอทคอม สมาคมนักกลอนแห่งประเทศไทย ทองแถม นาถจำนง สำนักข่าวปฏิรูปที่ดินภาคอีสาน สโมสรนักเขียนภาคอีสาน วารสารดินดีเจอร์นัล อีสานร้อยแปด ดอทคอม
เข้าระบบ | ออกระบบ
5055139  Views