| ทางอีศาน 76 : อนุสรณ์รัฐธรรมนูญสุรินทร์
วรรณศิลป์ | วันที่ 6 สิงหาคม 2561 | ผู้บันทึก: chonniyom | ผู้ชม: 162

นิตยสาร “ทางอีศาน” ฉบับที่ ๗๖
ปีที่ ๗ ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๑
นิตยสารรายเดือนของชาวอีสานและคนไททุกภูมิภาค
ลึกซึ้งรากเหง้า เข้าใจปัจจุบัน รู้ทันอนาคต

อนุสรณ์รัฐธรรมนูญสุรินทร์

โดย ศรัญญู เทพสงเคราะห์

เมื่อ พ.ศ.๒๔๗๙ พลเมืองชาวสุรินทร์และจังหวัดใกล้เคียงจากหลากหลายอาชีพ ได้ร่วมแรงร่วมใจกันสร้างอนุสาวรีย์รัฐธรรมนูญบริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดสุรินทร์ อันเป็นตัวอย่างหนึ่งของความตื่นตัวทางการเมืองและความกระตือรือร้นของพลเมืองอีสานที่จะเชื่อมโยงท้องถิ่นของตนเข้าสู่ระบอบใหม่

โดยอนุสาวรีย์แห่งนี้มีชื่อทางการว่า “อนุสรณ์รัฐธรรมนูญสุรินทร์” สร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์รำลึกถึงการเปลี่ยนแปลงการปกครองเมื่อวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๔๗๕ อันทำให้ชาวสุรินทร์กลายเป็นพลเมืองที่มีความเสมอภาคในระบอบใหม่ และการประกาศใช้รัฐธรรมนูญฉบับถาวรเมื่อวันที่ ๑๐ ธันวาคม ๒๔๗๕ อันทำให้ระบอบประชาธิปไตยวางรากฐานอย่างมั่นคงในประเทศสยาม

อนุสรณ์รัฐธรรมนูญสุรินทร์ เป็นอนุสาวรีย์ที่มีรูปแบบสถาปัตยกรรมสมัยใหม่ รวมถึงมีสัญลักษณ์รัฐธรรมนูญกับเสาหลักหกประการของคณะราษฎรเป็นองค์ประกอบสำคัญของอนุสาวรีย์ การออกแบบอนุสาวรีย์นี้คาดว่าได้รับอิทธิพลจากรัฐธรรมนูญจำลองที่จัดแสดงตามบูทในงานฉลองรัฐธรรมนูญที่กรุงเทพฯ หรือภาพโปสเตอร์รัฐธรรมนูญที่แพร่หลายในช่วงเวลาดังกล่าว

โดยอนุสรณ์รัฐธรรมนูญสุรินทร์ตั้งอยู่บนฐานสองชั้น  ฐานชั้นล่างเป็นรูปทรงหกเหลี่ยม  แต่ละมุมของฐานมีเสาหลักหกประการ  มีลักษณะเป็นเสาหัวบัวจำนวน ๖ ต้น ด้านล่างของเสามีการจารึกข้อความว่า “๑ เอกราช  ๒ ความปลอดภัย  ๓ เศรษฐกิจ (ในปัจจุบันมีการแก้ไขข้อความเป็น “๓ ความสามัคคี”) ๔ ความเสมอภาค  ๕ เสรีภาพ  ๖ การศึกษา”

ฐานชั้นที่สองเป็นฐานสูงรูปทรงสี่เหลี่ยมรองรับพานรัฐธรรมนูญ  มีการตกแต่งด้วยลายปูนปั้นเป็นลวดลายพวงมาลัยและพวงอุบะ  ด้านหน้าของฐานสูงมีแผ่นโลหะจารึก “รายนามผู้บริจาคทรัพย์สร้างอนุสรณ์รัฐธรรมนูญสุรินทร์ พุทธศักราช ๒๔๗๙” มีจำนวนทั้งสิ้น ๑๓๗ รายชื่อ

อนุสรณ์รัฐธรรมนูญสุรินทร์และจำรึกรายงานผู้บริจาคทรัพย์บนฐานอนุสาวรีย์ เป็นตัวอย่างที่สะท้อนให้เห็นความกระตือรือร้นของพลเมืองชาวสุรินทร์จำนวนมากที่ตระหนักและเห็นคุณค่าของรัฐธรรมนูญและระบอบใหม่ของคณะราษฎร โดยพวกเขาได้ร่วมแรงร่วมใจในการลงทุนลงแรงในการสร้างอนุสาวรีย์แห่งนี้เพื่อเป็นสัญลักษณ์แห่งการลงหลักปักฐานระบอบใหม่ที่จังหวัดสุรินทร์ เช่นเดียวกับการฝังหมุดก่อกำเนิดรัฐธรรมนูญหรือหมุดคณะราษฎรที่ถูกฝังบริเวณลานพระราชวังดุสิตในช่วงเวลาใกล้เคียงกันคือ วันที่ ๑๐ ธันวาคม ๒๔๗๙ …

เหรียญที่ระลึกในงานเปิดอนุสรณ์รัฐธรรมนูญสุรินทร์ ด้านหน้าเป็นรูปอนุสรณ์รัฐธรรมนูญสุรินทร์ มีรัศมีรอบรัฐธรรมนูญ ด้านหลังมีข้อความ “ที่ระลึกในงานสมโภชน์อนุสรณ์รัฐธรรมนูญ จังหวัดสุรินทร์ ๑๐ ธันว์ ๗๙”

***อ่านฉบับเต็มเรื่อง อนุสรณ์รัฐธรรมนูญสุรินทร์ ได้ในนิตยสารทางอีศาน ฉบับที่ ๗๖ เดือนสิงหาคม ๒๕๖๑


วรรณศิลป์ : “หมาเก้าหาง”ที่โรงงานพาซาญ่า รอบบ่ายสองโมง
วรรณศิลป์ : ไปงาน จิม ทอมป์สัน ฟาร์ม ทัวร์ 2561 – ดู “โรงสีใหญ่” นวัตกรรมหมู่บ้านเมื่อ 40 – 50 ปีที่ผ่านมา ร่วมยุค “ตะเกียงเจ้าพายุ”
วรรณศิลป์ : ภาระชีวิต “หมาเก้าหาง” วันนี้
วรรณศิลป์ : ทางอีศาน 80 : วัดริมทะเล วิหารบนหินผา และหัวใจในอากาศ
วรรณศิลป์ : จิม ทอมป์สัน ฟาร์ม ทัวร์ 2561 อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา เริ่มแล้ว 8 ธ.ค. 61 – 6 ม.ค. 62
วรรณศิลป์ : ทางอีศาน 80 : พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติสุรินทร์ ไม่ไป ไม่ผิด แต่น่าเสียดาย
วรรณศิลป์ : บุญคูณลาน กับ บุญกุ้มข้าวใหญ่
วรรณศิลป์ : ร า ก ชี วิ ต
วรรณศิลป์ : “หนังสือติดดาว” : ด้ำ แถน กำเนิดรัฐไท
วรรณศิลป์ : เชิญเลือกอ่านหนังสือในเครือชนนิยม/แม่คำผาง/ทางอีศาน สนุกสนานกับวงดนตรีอีศานคลาสสิกคณะ “หมาเก้าหาง” ที่ พาซาญ่า อ.บางแพ จ.ราชบุรี

IsanGate.com somkhitsin.net nongbualumphunews.com อีสานดอทคอม สมาคมนักกลอนแห่งประเทศไทย ทองแถม นาถจำนง สำนักข่าวปฏิรูปที่ดินภาคอีสาน สโมสรนักเขียนภาคอีสาน วารสารดินดีเจอร์นัล อีสานร้อยแปด ดอทคอม
เข้าระบบ | ออกระบบ
5171755  Views