| 00 ว่าด้วยเรื่อง “มีม” โดย ทองแถม นาถจำนง
วรรณศิลป์ | วันที่ 7 สิงหาคม 2561 | ผู้บันทึก: chonniyom | ผู้ชม: 151

ขอบคุณคลิปจากยูทูป The Origins of Memes ช่อง Diminite

 

00 ว่าด้วยเรื่อง ”มีม” โดย ทองแถม นาถจำนง

พันธุกรรม เปลี่ยนแปลงมนุษยชาติ ถ่ายทอดทาง ยีน gene
วัฒนธรรม เปลี่ยนแปลงมนุษยชาติ ถ่ายทอดทาง มีม meme

ซึ่งก็คือการรับข้อมูล (ผ่านอายตนะ และธรรมารมณ์) ส่งผลต่อสมอง สะสมนานเข้าก็เปลี่ยนพฤติกรรมของมนุษย์
ในอดีตการสื่อสารเกิดขึ้นช้า ๆ แต่โลกยุคคอมพิวเตอร์ สื่อสารเร็วมาก และผ่าน “เวที” (Platform) ที่ไม่มีการกำกับควบคุม

Meme จึงเกิดขึ้นมหาศาล และจะส่งผลเปลี่ยนพฤติกรรมของมนุษย์ ได้มาก, เร็ว, รุนแรง กว่ายุคอดีตมาก
มีม มีทั้งดี และเลว

น่าห่วง ตรงที่ในเมืองไทย ความรู้เรื่อง มีม (meme) ยังรับรู้กันน้อย โดยที่ “มีมร้าย” กำลังส่งผลเปลี่ยนพฤติกรรมคนไทยอย่างรวดเร็ว คนไทยมักจะขาดภูมิต้านทาน ยกตัวอย่างเช่น เรื่องยาเสพติด  เรื่องอิทธิพลด้านลบของ มีมร้าย จึงน่ากลัว.

 


วรรณศิลป์ : ทางอีศาน 82 : เมืองนครจำปาศักดิ์ – ๓ –
วรรณศิลป์ : ทางอีศาน 82 : ศิลปะลพบุรี
วรรณศิลป์ : ทางอีศาน ๘๒ : (๘) ที่จุดเริ่มต้นคือที่สุดท้าย – ๑
วรรณศิลป์ : กราบพระธาตุพนม
วรรณศิลป์ : วิชาความรู้จะมีค่า ก็ต่อเมื่อถูกถ่ายทอด
วรรณศิลป์ : เทียวทางให้สุดเส้น อย่าถอยหลังให้คนย่ำ ตายกะตายหน่าพุ้น คนจั๊งญ่องว่าหาญ
วรรณศิลป์ : ประกาศระดมทุนพิมพ์หนังสือ “ภูมิบ้านนามเมือง คำใคร ไทย – มอญ – เขมร”
นิตยสารทางอีศาน : 82
วรรณศิลป์ : ทางอีศาน 82 : สาส์นจาก “ทางอีศาน”
วรรณศิลป์ : บทบรรณาธิการ : นิทานหมู่บ้าน

IsanGate.com somkhitsin.net nongbualumphunews.com อีสานดอทคอม สมาคมนักกลอนแห่งประเทศไทย ทองแถม นาถจำนง สำนักข่าวปฏิรูปที่ดินภาคอีสาน สโมสรนักเขียนภาคอีสาน วารสารดินดีเจอร์นัล อีสานร้อยแปด ดอทคอม
เข้าระบบ | ออกระบบ
5343622  Views