| ทางอีศาน 76 : การบูชา “ฟ้าหลวง พูราหลวง” ของไทอาหม
วรรณศิลป์ | วันที่ 8 สิงหาคม 2561 | ผู้บันทึก: chonniyom | ผู้ชม: 73

นิตยสาร “ทางอีศาน” ฉบับที่ ๗๖
ปีที่ ๗ ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๑
นิตยสารรายเดือนของชาวอีสานและคนไททุกภูมิภาค
ลึกซึ้งรากเหง้า เข้าใจปัจจุบัน รู้ทันอนาคต

พิธี เมด้ำ เมผี ของชาวไทอาหม

 

การบูชา “ฟ้าหลวง พูราหลวง” ของไทอาหม

โดย ทองแถม นาถจำนง

พิธีกรรมสวดพูราหลวงนี้เป็นพิธีสาธารณะที่มีการชุมนุมกัน สวดขับร่วมกัน เพื่อเป็นการแสดงความเคารพต่อฟ้าหลวงและเทพเจ้าทั้งปวงของชาวอาหม บางครั้งจัดขึ้นเพื่อเป็นการสวดต้อนรับบรรดาแขกคนสำคัญที่มาเยือนชุมชน และทำพิธีสวดเรียกขวัญ ให้พร กระทำพิธีขึ้นที่อาคารทรงแปดเหลี่ยมที่เรียกว่า “หอผี” ซึ่งเป็นสิ่งปลูกสร้างขึ้นใหม่ หรืออาจสร้างขึ้นบน พื้นที่เดิมของโรงสวด (Namghar) ในศาสนาฮินดูไวษณพนิกาย หลังจากส่งเสริมให้ชาวไทอาหมหันกลับมานับถือความเชื่อดั้งเดิมในกระบวนการฟื้นฟูภาษาและวัฒนธรรม

นิยามความหมายของพิธีเมด้ำเมผีในปัจจุบันนี้ มีแหล่งอ้างอิงจากการค้นคว้าเอกสารโบราณเป็นสำคัญ

บี.เจ.เทอร์วิล B.J.Terwiel 1980 สันนิษฐานว่า “เมด้ำ เมผี” มาจาก “เมืองด้ำ เมืองผี” อันหมายถึงที่พำนักของบรรพบุรุษ และต่อมาเพี้ยนเป็น “เมด้ำ เมผี” เป็นพิธีกรรมเฉลิมฉลองที่กษัตริย์และบรรดาข้าราชบริพารจัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ โดยจัดขึ้นที่ แจ้รายดอย และใช้เวลาประกอบพิธกี รรมหลายวนั มีการฆ่าสัตว์หลายชนิดระหว่างการประกอบพิธี ได้แก่ ช้าง ม้า วัว ควาย กวาง หมูไก่ พร้อมด้วยผลไม้จำนวนมาก

ขณะที่ รณี เลิศเลื่อมใส (๒๕๔๔) อธิบายความหมายของ “เมด้ำ” หรือ “เฮ็ดแขกด้ำ” ว่าเป็นพิธีกรรมสำคัญของสังคมไทอาหมตั้งแต่อดีต ด้วยเป็นพิธีกรรมที่มีความหมายในการรวมไพร่พล แม่ทัพ นายกอง ขุนศึก ขุนนาง และเจ้าฟ้า เพื่อการก่อตั้งอาณาจักรขึ้น พิธีนี้จะจัดร่วมกับ “เรียกขวัญเมืองบ้าน” และ “เรียกขวัญช้างม้า”…

พิธีพูราหลวงของชาวไทอาหม

พิธีพูราหลวงของชาวไทอาหม

 

***อ่านฉบับเต็มเรื่อง การบูชา “ฟ้าหลวง พูราหลวง” ของไทอาหม ได้ในนิตยสารทางอีศาน ฉบับที่ ๗๖ เดือนสิงหาคม ๒๕๖๑


วรรณศิลป์ : ทางอีศาน 76 : แทนน้ำนมแม่ สำนึกของลูกอีสาน
วรรณศิลป์ : พิธีบำเพ็ญกุศล ครบ ๑๐๐ วัน ครูบาสุทธินันท์ ปรัชญพฤทธิ์
วรรณศิลป์ : การจัดการข้อมูล ที่เกี่ยวข้องกับภูมิปัญญาท้องถิ่นอีสาน
วรรณศิลป์ : บทกวี “ตำจอก”
วรรณศิลป์ : ทางอีศาน 76 : แลหลัง “สาวบ้านเฮา” เฮ็ดทุกวิถีทางสร้างลาวใหม่
วรรณศิลป์ : ทางอีศาน 76 : อาหารและผัสสาหาร ตามปรัชญา “พุทธศาสนา”
วรรณศิลป์ : ทางอีศาน 76 : ปางด้ำนาย ในระบบนิเวศ “ซำนกเอี้ยง-ซำตะเว็น-ซำน้ำบ่อ”
วรรณศิลป์ : ทางอีศาน 76 : ลาวลืมชาติ หรือชาตินิยม
วรรณศิลป์ : ครุมาตาแห่งแผ่นดิน : ความเป็นครูสถิตในหทัยพระองค์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ ๙
วรรณศิลป์ : ทางอีศาน 76 : ส้มตำยายเพิง อำนาจเจริญ

IsanGate.com somkhitsin.net nongbualumphunews.com อีสานดอทคอม สมาคมนักกลอนแห่งประเทศไทย ทองแถม นาถจำนง สำนักข่าวปฏิรูปที่ดินภาคอีสาน สโมสรนักเขียนภาคอีสาน วารสารดินดีเจอร์นัล อีสานร้อยแปด ดอทคอม
เข้าระบบ | ออกระบบ
4901137  Views