| ล้ า ย ส้ า ย
วรรณศิลป์ | วันที่ 9 สิงหาคม 2561 | ผู้บันทึก: chonniyom | ผู้ชม: 141

ขบวนแถวตัวอักษร “ท า ง อี ศ า น” มุ่งมั่นเดินทางสู่ผู้คนทุกหมู่เหล่า

เมื่อพบกันบนเวทีเพื่อมอบและรับมอบนิตยสาร “ทางอีศาน” แด่ สมาคมผู้ไทโลก อาจารย์สุนทรตัวแทนสมาคมฯ กล่าวแก่ผมว่า

“ซื้ออ่านประจำอยู่แล้ว เนื้อหาดีมาก…”

(จากขวามือผม)
อาจารย์สุนทร ภูศรีฐาน ประธานสภาวัฒนธรรมตำบลหนองห้าง
ร.ต.อ.ธวัชชัย อินาลา รอง สวป.สภ.หนองบ่อ นครพนม
คุณผดุงชัย ชาไชย กำนันตำบลตองโขบ
คุณเขมจิรา ชุมปัญญา ผู้ประสานงาน สมาคมผู้ไทโลก
คุณเพ็ญศรี นิลโสม ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา ทต.เหล่าใหญ่

(จากซ้ายมือผม)
คุณอุดร สมณะ อดีต ผอ.รพ.สต., ปัจจุบันเกษตรกร
คุณครูศีลวัตร ยาทองไชย โรงเรียนบ้านหนองแคน ต.ยอดขาด อ.วังยาง จ.นครพนม


วรรณศิลป์ : ทางอีศาน 82 : เมืองนครจำปาศักดิ์ – ๓ –
วรรณศิลป์ : ทางอีศาน 82 : ศิลปะลพบุรี
วรรณศิลป์ : ทางอีศาน ๘๒ : (๘) ที่จุดเริ่มต้นคือที่สุดท้าย – ๑
วรรณศิลป์ : กราบพระธาตุพนม
วรรณศิลป์ : วิชาความรู้จะมีค่า ก็ต่อเมื่อถูกถ่ายทอด
วรรณศิลป์ : เทียวทางให้สุดเส้น อย่าถอยหลังให้คนย่ำ ตายกะตายหน่าพุ้น คนจั๊งญ่องว่าหาญ
วรรณศิลป์ : ประกาศระดมทุนพิมพ์หนังสือ “ภูมิบ้านนามเมือง คำใคร ไทย – มอญ – เขมร”
นิตยสารทางอีศาน : 82
วรรณศิลป์ : ทางอีศาน 82 : สาส์นจาก “ทางอีศาน”
วรรณศิลป์ : บทบรรณาธิการ : นิทานหมู่บ้าน

IsanGate.com somkhitsin.net nongbualumphunews.com อีสานดอทคอม สมาคมนักกลอนแห่งประเทศไทย ทองแถม นาถจำนง สำนักข่าวปฏิรูปที่ดินภาคอีสาน สโมสรนักเขียนภาคอีสาน วารสารดินดีเจอร์นัล อีสานร้อยแปด ดอทคอม
เข้าระบบ | ออกระบบ
5343475  Views