| ล้ า ย ส้ า ย
วรรณศิลป์ | วันที่ 9 สิงหาคม 2561 | ผู้บันทึก: chonniyom | ผู้ชม: 58

ขบวนแถวตัวอักษร “ท า ง อี ศ า น” มุ่งมั่นเดินทางสู่ผู้คนทุกหมู่เหล่า

เมื่อพบกันบนเวทีเพื่อมอบและรับมอบนิตยสาร “ทางอีศาน” แด่ สมาคมผู้ไทโลก อาจารย์สุนทรตัวแทนสมาคมฯ กล่าวแก่ผมว่า

“ซื้ออ่านประจำอยู่แล้ว เนื้อหาดีมาก…”

(จากขวามือผม)
อาจารย์สุนทร ภูศรีฐาน ประธานสภาวัฒนธรรมตำบลหนองห้าง
ร.ต.อ.ธวัชชัย อินาลา รอง สวป.สภ.หนองบ่อ นครพนม
คุณผดุงชัย ชาไชย กำนันตำบลตองโขบ
คุณเขมจิรา ชุมปัญญา ผู้ประสานงาน สมาคมผู้ไทโลก
คุณเพ็ญศรี นิลโสม ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา ทต.เหล่าใหญ่

(จากซ้ายมือผม)
คุณอุดร สมณะ อดีต ผอ.รพ.สต., ปัจจุบันเกษตรกร
คุณครูศีลวัตร ยาทองไชย โรงเรียนบ้านหนองแคน ต.ยอดขาด อ.วังยาง จ.นครพนม


วรรณศิลป์ : ทางอีศาน 76 : แทนน้ำนมแม่ สำนึกของลูกอีสาน
วรรณศิลป์ : พิธีบำเพ็ญกุศล ครบ ๑๐๐ วัน ครูบาสุทธินันท์ ปรัชญพฤทธิ์
วรรณศิลป์ : การจัดการข้อมูล ที่เกี่ยวข้องกับภูมิปัญญาท้องถิ่นอีสาน
วรรณศิลป์ : บทกวี “ตำจอก”
วรรณศิลป์ : ทางอีศาน 76 : แลหลัง “สาวบ้านเฮา” เฮ็ดทุกวิถีทางสร้างลาวใหม่
วรรณศิลป์ : ทางอีศาน 76 : อาหารและผัสสาหาร ตามปรัชญา “พุทธศาสนา”
วรรณศิลป์ : ทางอีศาน 76 : ปางด้ำนาย ในระบบนิเวศ “ซำนกเอี้ยง-ซำตะเว็น-ซำน้ำบ่อ”
วรรณศิลป์ : ทางอีศาน 76 : ลาวลืมชาติ หรือชาตินิยม
วรรณศิลป์ : ครุมาตาแห่งแผ่นดิน : ความเป็นครูสถิตในหทัยพระองค์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ ๙
วรรณศิลป์ : ทางอีศาน 76 : ส้มตำยายเพิง อำนาจเจริญ

IsanGate.com somkhitsin.net nongbualumphunews.com อีสานดอทคอม สมาคมนักกลอนแห่งประเทศไทย ทองแถม นาถจำนง สำนักข่าวปฏิรูปที่ดินภาคอีสาน สโมสรนักเขียนภาคอีสาน วารสารดินดีเจอร์นัล อีสานร้อยแปด ดอทคอม
เข้าระบบ | ออกระบบ
4901138  Views