| ล้ า ย ส้ า ย
วรรณศิลป์ | วันที่ 9 สิงหาคม 2561 | ผู้บันทึก: chonniyom | ผู้ชม: 85

ขบวนแถวตัวอักษร “ท า ง อี ศ า น” มุ่งมั่นเดินทางสู่ผู้คนทุกหมู่เหล่า

เมื่อพบกันบนเวทีเพื่อมอบและรับมอบนิตยสาร “ทางอีศาน” แด่ สมาคมผู้ไทโลก อาจารย์สุนทรตัวแทนสมาคมฯ กล่าวแก่ผมว่า

“ซื้ออ่านประจำอยู่แล้ว เนื้อหาดีมาก…”

(จากขวามือผม)
อาจารย์สุนทร ภูศรีฐาน ประธานสภาวัฒนธรรมตำบลหนองห้าง
ร.ต.อ.ธวัชชัย อินาลา รอง สวป.สภ.หนองบ่อ นครพนม
คุณผดุงชัย ชาไชย กำนันตำบลตองโขบ
คุณเขมจิรา ชุมปัญญา ผู้ประสานงาน สมาคมผู้ไทโลก
คุณเพ็ญศรี นิลโสม ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา ทต.เหล่าใหญ่

(จากซ้ายมือผม)
คุณอุดร สมณะ อดีต ผอ.รพ.สต., ปัจจุบันเกษตรกร
คุณครูศีลวัตร ยาทองไชย โรงเรียนบ้านหนองแคน ต.ยอดขาด อ.วังยาง จ.นครพนม


วรรณศิลป์ : ทางอีศาน 78 : จาก ‘สิบหกเจาไท’สู่ ‘สิบสองจุไท’
วรรณศิลป์ : ทางอีศาน 78 : Supermarket ที่ (เราควร) รัก
วรรณศิลป์ : ทางอีศาน 78 : เมื่อทินกรจะลาโลกไปไกล ยามนี้จำต้องพรากจากดวงใจ ไกลแสนไกลสุดห่วงยอดดวงตา
วรรณศิลป์ : ทางอีศาน 78 : ชื่อเก่าของแขวง “อัตตะปือ” เมืองลุ่ม – เมืองลาวหลง – รามะลักองกาน – บ้านเก่าหาดขี้ควาย – แอกะปือ – อัตตะปือ
วรรณศิลป์ : ขึ้นทะเบียนสัตว์ คิดได้ไง
วรรณศิลป์ : ทางอีศาน 78 : เมืองคง โรงเรียนสร้างคน
วรรณศิลป์ : ทางอีศาน 78 : วิถีกินอยู่คนอีสาน อาหารภัตตาคารในเถียงนาน้อย ลาบเทา
วรรณศิลป์ : ทางอีศาน 78 : พระยืนทวารวดี นิยมแบบจีวรเรียบ
วรรณศิลป์ : ทางอีศาน 78 : ที่ทำการชาวนา : สง่า ด่วนรับรัมย์ ศูนย์บัญชาการเพื่อทางรอดของชุมชน
วรรณศิลป์ : ทางอีศาน 78 : รัฐโมโลยู – ที่ตั้งอาณาจักรมลายูโบราณ

IsanGate.com somkhitsin.net nongbualumphunews.com อีสานดอทคอม สมาคมนักกลอนแห่งประเทศไทย ทองแถม นาถจำนง สำนักข่าวปฏิรูปที่ดินภาคอีสาน สโมสรนักเขียนภาคอีสาน วารสารดินดีเจอร์นัล อีสานร้อยแปด ดอทคอม
เข้าระบบ | ออกระบบ
5055047  Views