| ทางอีศาน 77 : อโยชฌิยา อโยชยา อโยธยา อยุธยา โยเดีย
วรรณศิลป์ | วันที่ 10 กันยายน 2561 | ผู้บันทึก: chonniyom | ผู้ชม: 350

นิตยสาร “ทางอีศาน” ฉบับที่ ๗๗
ปีที่ ๗ ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๑
นิตยสารรายเดือนของชาวอีสานและคนไททุกภูมิภาค
ลึกซึ้งรากเหง้า เข้าใจปัจจุบัน รู้ทันอนาคต

Iudea ภาพวาดกรุงศรีอยุธยา พ.ศ.๒๒๐๖ ณ พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติไรคส์มิวเซียมอัมสเตอร์ดัม เนเธอร์แลนด์

อโยชฌิยา อโยชยา อโยธยา อยุธยา โยเดีย

โดย : “เขาบังภู”

เหล่านักประวัติศาสตร์และผู้สนใจประวัติศาสตร์ รู้ถึงนาม อโยธยา เมืองเก่ามีอยู่ก่อน ๆ “ศักราช ๗๑๒ ขาลศก (พ.ศ.๑๘๙๓) วันศุกร์ ขึ้น ๖ ค่ำเดือน ๕ เวลารุ่งแล้ว ๓ นาฬิกา ๙ บาท แรกสถาปนากรุงเทพมหานครบวรทวารวดีศรีอยุธยา”

เอกสารอื่น ๆ และภาษาปากเรียกว่า อรอซะ อโยชะ อโยชยา อโยชฌิยา โยธิยา โยดะยา โยตะร้า โยเดีย ยูเดีย และ โอเดีย เจิวเจีย
และ ยุดยา

จิตร ภูมิศักดิ์ วิเคราะห์วงศาสัมพันธ์กับภูมินามจากตำนานไว้ ขอสรุปดังนี้

…เมืองอโยธยาเดิมที่ปรากฏมาแต่ราวศตวรรษที่ ๑๕ ก็ดี …ท้าวอู่ทอง (ผู้ปู่) คือบิดาของท้าวแสนปม ๆ เป็นโอรสองค์เล็กที่ออกไปสร้างบ้านแปงเมืองทางเหนือ ไปได้ธิดาเจ้าเมืองไตรตรึงษ์แล้วจึงมีโอรสองค์หนึ่งให้ชื่อว่า “อทู่ อง” ตามชอื่ ปู่ตามทำเนียมไทยดั้ง เดิม , ท้าวอู่ทอง (หลาน) ได้มเหสีเป็นพวกตระกูลอินทร์. มเหสีมีพี่คือขุนหลวงพงั่ว, เข้าใจว่าจะเป็นพวกเชื้อสายสุพรรณบุรีเดิม จึงได้รับสถาปนาเป็นสมเด็จพระบรมราชาธิราช ไปครองเมืองสุพรรณบุรี…ท้าวแสนปมแสดงความเป็นตระกูลราม โดยตั้งราชธานีว่า อโยทยาศรีรามเทพนคร,

ท้าวอู่ทองก็ได้สืบตระกูลรามมาเป็นพระรามาธิบดี และตั้งชื่อราชธานีได้สอดคล้องกับชื่อรามาธิบดีว่า กรุงเทพมหานครบวรทวารวดี
ศรีอยุธยา (จิตร ภูมิศักดิ์. สังคมไทยลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาก่อนสมัยศรีอยุธยา.๒๕๔๗ : ๓๔๒, ๓๕๖) …

อโยธยาศรีรามเทพนคร ภูมินามยุคสองต่อจากเมืองอู่ทองกับยุคสาม กรุงพระนครศรีอยุธยา

***อ่านฉบับเต็มเรื่อง อโยชฌิยา อโยชยา อโยธยา อยุธยา โยเดีย  ได้ในคอลัมน์ภูมิบ้านนามเมือง นิตยสารทางอีศาน ฉบับที่ ๗๗ เดือนกันยายน ๒๕๖๑


วรรณศิลป์ : 1 ปี “คดีเสือดำ” กับ “คำตัดสิน” ที่รอคอย
วรรณศิลป์ : หลักสูตรสร้างชาติ ด้วยวัฒนธรรมท้องถิ่น
วรรณศิลป์ : เชิญฟังผลงานจากศิลปินอีศานคลาสสิกคณะ “หมาเก้าหาง”
วรรณศิลป์ : นโยบาย By ประชาชน
วรรณศิลป์ : ทางอีศาน 83 : “ความล่องคง” ประวัติศาสตร์ขับขานของชนชาติไท (4)
วรรณศิลป์ : ทางอีศาน 83 : ตามรอยคนพื้นเมืองดั้งเดิมแห่งโลกมลายู
วรรณศิลป์ : ทางอีศาน 83 : เพลงอีสานลำเพลิน (ไม่ธรรมดา)
วรรณศิลป์ : ทางอีศาน 83 – ที่จุดเริ่มต้นคือที่สุดท้าย – จบ –
วรรณศิลป์ : “โครงการ วชร 079 จิตพุทธอาสาตามศาสตร์พระราชา”
วรรณศิลป์ : ใบหน้านักอ่าน “ทางอีศาน”

IsanGate.com somkhitsin.net nongbualumphunews.com อีสานดอทคอม สมาคมนักกลอนแห่งประเทศไทย ทองแถม นาถจำนง สำนักข่าวปฏิรูปที่ดินภาคอีสาน สโมสรนักเขียนภาคอีสาน วารสารดินดีเจอร์นัล อีสานร้อยแปด ดอทคอม
เข้าระบบ | ออกระบบ
5400505  Views