| นิตยสารทางอีศาน : ฉบับที่ 78
ประจำเดือน ตุลาคม 2561 | ผู้บันทึก: xers | ผู้ชม: 284
| ดาวน์โหลดตัวอย่าง | อ่านตัวอย่าง E-book

นิตยสาร “ทางอีศาน” ฉบับที่ ๗๘
ปีที่ ๗ ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๑
นิตยสารรายเดือนของชาวอีสานและคนไททุกภูมิภาค
ลึกซึ้งรากเหง้า เข้าใจปัจจุบัน รู้ทันอนาคต

เนื้อหาในเล่ม :
๑ เขียนมนุษย์ | ช่วง มูลพินิจ แก้วมณี
๓ บทบรรณาธิการ | ปรีดา ข้าวบ่อ เยาวภาพแห่งเดือนตุลา
๖ สาส์นจากทางอีศาน
(๑) เรื่องสั้น ๆ กาไรในความขาดทุน
(๒) นิตยสาร “ทางอีศาน” รับรางวัลสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ยอดนิยม
(๓) สุจิตต์ วงษ์เทศ บนแผ่นดินที่ราบสูงประเทศไทย
(๔) สิริรัตน์ฎา น้อยวิชัย มอบผลงานประดับปก “ทางอีศาน” อีกครั้ง
๙ ห้องศิลป์อีศาน | ธีรภาพ โลหิตกุล ชวนตะลึง! ลึงคบูชา ราชันย์ภิเษก (๒)
๑๒ รายงานทางอีศาน | สุมาลี โพธิ์พยัคฆ์ บ้านดงบังไม่ได้มีแค่ “ฮูปแต้ม” ที่วัดโพธาราม
๑๙ จดหมาย | ไพรัตน์ แย้มโกสุม, เกษม โพธิขา, พุทธิ์นันทะ ผลชัยอรุณ
๒๔ อะคาเดมีชีวิต | รศ.ดร.เสรี พงศ์พิศ ภาษา วัฒนธรรมและเอกลักษณ์
๒๗ บทกวี | “อักษราวุธ” “โลก สัตว์ คน พลเมือง”
๒๘ ด้ำ แถน กำเนิดรัฐไท | ชลธิรา สัตยาวัฒนา (๑๐) จาก ‘สิบหกเจาไท’ สู่ ‘สิบสองจุไท’
๓๖ ชาติพันธุ์ | พรพล ปั่นเจริญ ตระกูลภาษา “ไท – กะได” กับ ไป่เยวี่ย
๔๐ อุรังคธาตุ-นิทานพเนจร | นัทธ์หทัย วนาเฉลิม (๔) พญานาคเกเรแห่งรอยพระพุทธบาท หมายเลข ๓
๔๖ บทความ | ธวัชชัย พิณะพงษ์ (๕) บันทึกการสำรวจวิถีชีวิตลุ่มน้ำเสียวใหญ่
๕๘ อาหารพื้นบ้าน | “ดวงจันทร์ ศรีหยก” วิถีกินอยู่คนอีสาน อาหารภัตตาคารในเถียงนาน้อย ลาบเทา
๖๐ รายงานพิเศษ | กมล หอมกลิ่น ที่ทำการชาวนา : สง่า ด่วนรับรัมย์ ศูนย์บัญชาการเพื่อทางรอดของชุมชน
๖๔ นักสู้ลูกข้าวเหนียว | นิเวศน์ กันไทยราษฎร์ มัสยา ดวงศรี สาวตีนหนักเหรียญทอง ๓ สมัย จากเอเชียนเกมส์
๖๕ รายงานพิเศษ | ขวัญชิต โพธิ์กระสังข์ เมืองคง โรงเรียนสร้างคน
๖๙ บทความพิเศษ | “โชติช่วง นาดอน” ชื่อเก่าของแขวง “อัตตะปือ เมืองลุ่ม – เมืองลาวหลง – รามะลักองกาน – บ้านเก่าหาดขี้ควาย – แอกะปือ – อัตตะปือ”
๗๒ ภูมิบ้านนามเมือง | “เขาบังภู” ตะไนย – สะนาย – สะไมย์ – สะไม
๗๖ ไผว่าอีศานฮ้าง | “สมปอง ดวงไสว” สาวเมืองสรวง : ปรากฏการณ์ที่เมืองสรวง
๗๙ รายงานทางอีศาน | ปรีชญา ข้าวบ่อ Supermarket ที่ (เราควร) รัก
๘๕ รายงานทางอีศาน | “ผู้ไท บ้านทุ่ง” พลังสื่อ พลังฝัน สร้างสังคมอีสาน
๙๒ เสียงเมือง | “ทิดโส สุดสะแนน” “ดุลยพินิจ” คำธรรมดาที่ไม่ใช่ธรรมดา
๙๕ ลูกเถ้าแก่บ้านนอก | สุรินทร์ ภาคศิริ (๓๖) อมตะอีสาน ไม่รู้จบ
๙๘ มนต์เพลงสองฝั่งโขง | “บรรณวัชร” “มหาพูมี จิตตะพง” กับตำนาน “เพลงชาติลาว” และ “จำปาเมืองลาว”
๑๐๑ ผญาสมัย | ชาตรี เสงี่ยมวงศ์ เสียงม่วนลายแคน
๑๐๓ บทความพิเศษ | ธันยพงศ์ สารรัตน์ เมื่อทินกรจะลาโลกไปไกล ยามนี้จาต้องพรากจากดวงใจ ไกลแสนไกลสุดห่วงยอดดวงตา
๑๑๔ ศัพท์เพเหระ | ประสิทธิ์ ไชยชมพู ชั่วช้า ป่าช้า ป่าเร่ว เฉลว
๑๑๕ บทกวี | ตุลยา ตัณฑ์กำเหนิด อำนาจมืดดำ ทำให้รุ้งหายไป
๑๑๖ นักเขียนอีสาน | “เจน อักษราพิจารณ์” สโมสรนักเขียนภาคอีสาน : ตำนานคนวรรณกรรมจากที่ราบสูง (๑)
๑๒๒ แม่ช้อยนางรำ | สันติ เศวตวิมล (๒๓) อาหารสมัย “พระนารายณ์” (๒)
๑๒๕ สาส์นลึบให้สูญ | “บุญมา ภูเม็ง” แสนอาลัย น้าหว่อง คาราวาน ตำนานพิณพนมไพร แห่งกองเกวียนคาราวาน
๑๒๖ เรื่องสั้น | ชาคริต แก้วทันคำ ไม่มีวันพรุ่งนี้ได้ไหม?
๑๓๑ นวนิยาย | อุดร ทองน้อย ดอกขะเจียวจากโคกขี้แลน – นำเรื่อง –
๑๓๕ บทความ | สุวิทย์ ธีรศาศวัต การส่งส่วยในภาคอีสาน
๑๔๐ รายงานทางอีศาน | “แคน ลำโขง” ไขป่องเอี้ยมเยี่ยมเบิ่งลาว ตามฮอยศรัทธาญาคูขี้หอม (๒)
๑๔๕ ตามรอยโลกมลายู | ชุมศักดิ์ นรารัตน์วงศ์ รัฐโมโลยู – ที่ตั้งอาณาจักรมลายูโบราณ
๑๕๒ เฮฮาสาระ | สหภพ ปานทอง ยกพลโยธา
๑๕๔ มรดกวัฒนธรรมจากบ้านจิมฯ | “ศิรเทพ๑๑๐๗๘” พระยืนทวารวดี นิยมแบบจีวรเรียบ
๑๕๘ เขียนแผ่นดิน | เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ เสน่ห์เรณู
๑๖๐ ปิดเล่ม | กอง บ.ก.

ติดตามเนื้อหาในเล่มได้ที่…
ร้านหนังสือชั้นนำทั่วไป ซีเอ็ด นายอินทร์
สั่งซื้อ: 02-552-4070
อีเมล: e-shann@hotmail.com
หรือสมัครสมาชิกคลิกที่นี่

อีบุคราคาเพียง 60 บาท ที่
MebMarket
4Dbook
DDeBook

นิตยสาร “ทางอีศาน” เปิดให้ผู้สนใจเข้าไปอ่านหัวข้อข่าว เรื่องราวเด่น ๆ หรือดาวน์โหลดใบสมัครสมาชิก รวมถึงร่วมเสนอความคิดเห็น อ่านรายละเอียดและสมัครเป็นสมาชิกได้ที่ http://e-shann.com/


IsanGate.com somkhitsin.net nongbualumphunews.com อีสานดอทคอม สมาคมนักกลอนแห่งประเทศไทย ทองแถม นาถจำนง สำนักข่าวปฏิรูปที่ดินภาคอีสาน สโมสรนักเขียนภาคอีสาน วารสารดินดีเจอร์นัล อีสานร้อยแปด ดอทคอม
เข้าระบบ | ออกระบบ
5346825  Views