| ทางอีศาน 78 : เมืองคง โรงเรียนสร้างคน
วรรณศิลป์ | วันที่ 11 ตุลาคม 2561 | ผู้บันทึก: chonniyom | ผู้ชม: 266

นิตยสาร “ทางอีศาน” ฉบับที่ ๗๘
ปีที่ ๗ ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๑
นิตยสารรายเดือนของชาวอีสานและคนไททุกภูมิภาค
ลึกซึ้งรากเหง้า เข้าใจปัจจุบัน รู้ทันอนาคต

เมืองคง โรงเรียนสร้างคน

โดย : ขวัญชิต โพธิ์กระสังข์

โรงเรียนเมืองคง (คงคาวิทยา) แห่งนี้มีรูปแบบที่วางไว้และถือปฏิบัติร่วมกันนั้นที่ทำให้ดูไม่ค่อยเหมือนใคร เพราะหลักสูตรหลัก ๆ ยังคงมีเหมือนเดิม เปลี่ยนแต่รูปแบบการจัดการเรียนการสอนเท่านั้น โดยที่แปลกและน่าสนใจในรูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่เรียกว่า “ห้องเรียนใหญ่” คือ ในหนึ่งชั้นเรียนแม้จะมีนักเรียนจำนวนมาก แต่ก็ไม่ได้แบ่งการเรียนการสอนเป็นทับหนึ่ง ทับสอง โดยจะเรียนรวมกันเป็นห้องเรียนใหญ่และมีผู้อำนวยการชั้นเรียนหรือผู้อำนวยการเรียนการสอนจำนวน ๒ คน โดยวิชาหลักนั้นจะมีครูสอนหนึ่ง อีกคนหนึ่งจะเป็นฝ่ายสนับสนุนคอยแนะนำและให้ข้อมูล คอยอำนวยการเรียนการสอนร่วมกัน และผลัดกันเป็นผู้อำนวยการ การสอนหลักแล้วแต่วิชาไปในขณะเดียวกันในหนึ่งห้องถ้ามีนักศึกษาฝึกประสบการณ์ด้วย จะเรียกว่า “ผู้ช่วยผู้อำนวยการชั้นเรียน” หรือหากถ้าเป็นวิชาต้องสอนเขาก็จะถูกเรียกว่า “ผู้อำนวยการเรียนการสอน” เช่นกัน

นอกเหนือจากห้องเรียนใหญ่แล้ว เรามีวันที่แสนสนุกสำหรับทุกคนเลยทั้งผู้อำนวยการชั้นเรียนทั้งนักเรียนเอง นั่นก็คือ วันศุกร์ ๆ เป็นวันโบยบิน หรือที่เราเรียกกันว่า “FRIDAY IS FLY DAY” เป็นนวัตกรรมของโรงเรียนเราเลย โดยผู้อำนวยการโรงเรียนเราเป็นคนต้นคิดและถือปฏิบัติกันทั้งโรงเรียน ทำไมถึงเรียกว่าวันศุกร์คือวันโบยบิน เพราะทุกคนสามารถออกแบบการเรียนการสอนได้ด้วยตนเอง รวมถึงออกแบบการแต่งกายของตัวเองได้ด้วย โดยใครจะแต่งชุดมาเรียนก็ได้ แต่ขอให้เป็นชุดสุภาพ ที่สำคัญการเรียนการสอนเป็นแบบปลายเปิด ให้นักเรียนเลือกเรียนเองว่าอยากทำอะไร ที่ไหน อย่างไรโดยมีผู้อำนวยการเรียนการสอนเป็นผู้ควบคุม
และดูแลกิจกรรมที่นักเรียนเลือกเรียน

“เฮาบ่ต้องให้เขาเฮียนให้เก่งดอก แค่เป็นคนดี ซอยงานไทบ้านเจ้าของได้ เอาโตเจ้าของรอด ย้อนเซือเสมอว่า โรงเรียนเฮาสอนให้เขาเป็นคนดี ท่อนี้กะดีสุดยอดแล้ว” ผู้อำนวยการชั้นเรียน สำราญ บุญธรรม ได้กล่าวทิ้งท้าย…

***อ่านฉบับเต็มเรื่อง เมืองคง โรงเรียนสร้างคน ได้ในนิตยสารทางอีศาน ฉบับที่ ๗๘ เดือนตุลาคม ๒๕๖๑


วรรณศิลป์ : ศิลปินแห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๖๑ 
วรรณศิลป์ : หมาเก้าหาง..ดนตรีอีศานคลาสสิก
วรรณศิลป์ : ทางอีศาน 82 : เมืองนครจำปาศักดิ์ – ๓ –
วรรณศิลป์ : ทางอีศาน 82 : ศิลปะลพบุรี
วรรณศิลป์ : ทางอีศาน ๘๒ : (๘) ที่จุดเริ่มต้นคือที่สุดท้าย – ๑
วรรณศิลป์ : กราบพระธาตุพนม
วรรณศิลป์ : วิชาความรู้จะมีค่า ก็ต่อเมื่อถูกถ่ายทอด
วรรณศิลป์ : เทียวทางให้สุดเส้น อย่าถอยหลังให้คนย่ำ ตายกะตายหน่าพุ้น คนจั๊งญ่องว่าหาญ
วรรณศิลป์ : ประกาศระดมทุนพิมพ์หนังสือ “ภูมิบ้านนามเมือง คำใคร ไทย – มอญ – เขมร”
นิตยสารทางอีศาน : 82

IsanGate.com somkhitsin.net nongbualumphunews.com อีสานดอทคอม สมาคมนักกลอนแห่งประเทศไทย ทองแถม นาถจำนง สำนักข่าวปฏิรูปที่ดินภาคอีสาน สโมสรนักเขียนภาคอีสาน วารสารดินดีเจอร์นัล อีสานร้อยแปด ดอทคอม
เข้าระบบ | ออกระบบ
5346864  Views