| ทางอีศาน 78 : ชื่อเก่าของแขวง “อัตตะปือ” เมืองลุ่ม – เมืองลาวหลง – รามะลักองกาน – บ้านเก่าหาดขี้ควาย – แอกะปือ – อัตตะปือ
วรรณศิลป์ | วันที่ 12 ตุลาคม 2561 | ผู้บันทึก: chonniyom | ผู้ชม: 1,243

นิตยสาร “ทางอีศาน” ฉบับที่ ๗๘
ปีที่ ๗ ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๑
นิตยสารรายเดือนของชาวอีสานและคนไททุกภูมิภาค
ลึกซึ้งรากเหง้า เข้าใจปัจจุบัน รู้ทันอนาคต

เมืองสามัคคีไชย เมืองหลวงของแขวงอัตตะปือ ปัจจุบัน

ชื่อเก่าของแขวง “อัตตะปือ” เมืองลุ่ม – เมืองลาวหลง – รามะลักองกาน – บ้านเก่าหาดขี้ควาย – แอกะปือ – อัตตะปือ

โดย : “โชติช่วง นาดอน”

ดินแดนอัตตะปือนั้น เป็นถิ่นฐานของชนเผ่าในตระกูลภาษาออสโตรเอเชียติก มากมายหลายเผ่า (ยกเว้นแขมร์) เช่น โอย, ตะโอย, แยะ, ญุร (ละแว หรือ เบรา), ยาเหิน, เจง, อาลัก, สะดาง, เหลียง ฯลฯ

ในสมัยโบราณก่อนยุคเจนละ (ก่อนพุทธศตวรรษที่ ๑๒) ดินแดนนี้ค่อนข้างมีอิสระปกครองตนเอง (แน่นอนว่า ต้องมีอิทธิพลจากจามปาก์ และฟูนัน ที่เข้ามาหาสินค้าจากดินแดนส่วนใน โดยเฉพาะ “ทองคำ”)

หลักฐานที่พบ (ขณะนี้) ที่เก่าแก่ที่สุด (ทัศนะของข้าพเจ้า) คือ บันทึกจดหมายเหตุชื่อ “ถังหุ้ยเย่า” 《唐会要》(บันทึกเรื่องสำคัญในยุคราชวงศ์ถัง ช่วง ค.ศ.๗๐๐ – ๙๐๐) กล่าวถึง “ก๊ก” หนึ่งชื่อ 拘蒌蜜 (ภาษากวางตุ้งออกเสียง กวยโลวแมต คล้าย ๆ ชื่อชนเผ่า กวย และละเม็ด) จีนบันทึกว่าเชี่ยวชาญในการจับช้าง (เลี้ยงช้าง) และบันทึกตำแหน่งของก๊กไว้ด้วย ข้าพเจ้าเชื่อว่าคือดินแดน ลาวใต้แขวง “จำปาสัก, เซกอง, “อัตปือ” นั่นเอง (ดูจากบทความเรื่อง “แคว้นของชาวกวย” นิตยสาร “ทางอีศาน” ฉบับที่ ๖๗ ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๐)

ส่วนในเอกสารประวัติศาสตร์ลาว มีบันทึกกล่าวถึงดินแดนลาวใต้ในยุคก่อนล้านช้างไม่มากนักวิชาการ สปป.ลาว เสนอว่า ในยุคที่เขมรมีอำนาจควบคุมดินแดนแถบนั้น มีปรากฏชื่อเมืองว่า “รามะลักองกาน” ตั้งอยู่ริม เซซุ สาขาของเซกะหมาน ซึ่งไหลลง เซกอง (อ้างอิงเอกสารภาษาลาว “หนังสือพงสาวลี” โดย พระหลักคำวชิระยานะ วิสุดทิคุนปะดิด พุดทะโคสะโก)…

ชาติพันธุ์โอย ใน อัตตะปือ

***อ่านฉบับเต็มเรื่อง ชื่อเก่าของแขวง “อัตตะปือ” เมืองลุ่ม – เมืองลาวหลง – รามะลักองกาน – บ้านเก่าหาดขี้ควาย – แอกะปือ – อัตตะปือ ได้ในนิตยสารทางอีศาน ฉบับที่ ๗๘ เดือนตุลาคม ๒๕๖๑


วรรณศิลป์ : “หมาเก้าหาง”ที่โรงงานพาซาญ่า รอบบ่ายสองโมง
วรรณศิลป์ : ไปงาน จิม ทอมป์สัน ฟาร์ม ทัวร์ 2561 – ดู “โรงสีใหญ่” นวัตกรรมหมู่บ้านเมื่อ 40 – 50 ปีที่ผ่านมา ร่วมยุค “ตะเกียงเจ้าพายุ”
วรรณศิลป์ : ภาระชีวิต “หมาเก้าหาง” วันนี้
วรรณศิลป์ : ทางอีศาน 80 : วัดริมทะเล วิหารบนหินผา และหัวใจในอากาศ
วรรณศิลป์ : จิม ทอมป์สัน ฟาร์ม ทัวร์ 2561 อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา เริ่มแล้ว 8 ธ.ค. 61 – 6 ม.ค. 62
วรรณศิลป์ : ทางอีศาน 80 : พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติสุรินทร์ ไม่ไป ไม่ผิด แต่น่าเสียดาย
วรรณศิลป์ : บุญคูณลาน กับ บุญกุ้มข้าวใหญ่
วรรณศิลป์ : ร า ก ชี วิ ต
วรรณศิลป์ : “หนังสือติดดาว” : ด้ำ แถน กำเนิดรัฐไท
วรรณศิลป์ : เชิญเลือกอ่านหนังสือในเครือชนนิยม/แม่คำผาง/ทางอีศาน สนุกสนานกับวงดนตรีอีศานคลาสสิกคณะ “หมาเก้าหาง” ที่ พาซาญ่า อ.บางแพ จ.ราชบุรี

IsanGate.com somkhitsin.net nongbualumphunews.com อีสานดอทคอม สมาคมนักกลอนแห่งประเทศไทย ทองแถม นาถจำนง สำนักข่าวปฏิรูปที่ดินภาคอีสาน สโมสรนักเขียนภาคอีสาน วารสารดินดีเจอร์นัล อีสานร้อยแปด ดอทคอม
เข้าระบบ | ออกระบบ
5171835  Views