| ทางอีศาน 78 : ชื่อเก่าของแขวง “อัตตะปือ” เมืองลุ่ม – เมืองลาวหลง – รามะลักองกาน – บ้านเก่าหาดขี้ควาย – แอกะปือ – อัตตะปือ
วรรณศิลป์ | วันที่ 12 ตุลาคม 2561 | ผู้บันทึก: chonniyom | ผู้ชม: 1,294

นิตยสาร “ทางอีศาน” ฉบับที่ ๗๘
ปีที่ ๗ ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๑
นิตยสารรายเดือนของชาวอีสานและคนไททุกภูมิภาค
ลึกซึ้งรากเหง้า เข้าใจปัจจุบัน รู้ทันอนาคต

เมืองสามัคคีไชย เมืองหลวงของแขวงอัตตะปือ ปัจจุบัน

ชื่อเก่าของแขวง “อัตตะปือ” เมืองลุ่ม – เมืองลาวหลง – รามะลักองกาน – บ้านเก่าหาดขี้ควาย – แอกะปือ – อัตตะปือ

โดย : “โชติช่วง นาดอน”

ดินแดนอัตตะปือนั้น เป็นถิ่นฐานของชนเผ่าในตระกูลภาษาออสโตรเอเชียติก มากมายหลายเผ่า (ยกเว้นแขมร์) เช่น โอย, ตะโอย, แยะ, ญุร (ละแว หรือ เบรา), ยาเหิน, เจง, อาลัก, สะดาง, เหลียง ฯลฯ

ในสมัยโบราณก่อนยุคเจนละ (ก่อนพุทธศตวรรษที่ ๑๒) ดินแดนนี้ค่อนข้างมีอิสระปกครองตนเอง (แน่นอนว่า ต้องมีอิทธิพลจากจามปาก์ และฟูนัน ที่เข้ามาหาสินค้าจากดินแดนส่วนใน โดยเฉพาะ “ทองคำ”)

หลักฐานที่พบ (ขณะนี้) ที่เก่าแก่ที่สุด (ทัศนะของข้าพเจ้า) คือ บันทึกจดหมายเหตุชื่อ “ถังหุ้ยเย่า” 《唐会要》(บันทึกเรื่องสำคัญในยุคราชวงศ์ถัง ช่วง ค.ศ.๗๐๐ – ๙๐๐) กล่าวถึง “ก๊ก” หนึ่งชื่อ 拘蒌蜜 (ภาษากวางตุ้งออกเสียง กวยโลวแมต คล้าย ๆ ชื่อชนเผ่า กวย และละเม็ด) จีนบันทึกว่าเชี่ยวชาญในการจับช้าง (เลี้ยงช้าง) และบันทึกตำแหน่งของก๊กไว้ด้วย ข้าพเจ้าเชื่อว่าคือดินแดน ลาวใต้แขวง “จำปาสัก, เซกอง, “อัตปือ” นั่นเอง (ดูจากบทความเรื่อง “แคว้นของชาวกวย” นิตยสาร “ทางอีศาน” ฉบับที่ ๖๗ ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๐)

ส่วนในเอกสารประวัติศาสตร์ลาว มีบันทึกกล่าวถึงดินแดนลาวใต้ในยุคก่อนล้านช้างไม่มากนักวิชาการ สปป.ลาว เสนอว่า ในยุคที่เขมรมีอำนาจควบคุมดินแดนแถบนั้น มีปรากฏชื่อเมืองว่า “รามะลักองกาน” ตั้งอยู่ริม เซซุ สาขาของเซกะหมาน ซึ่งไหลลง เซกอง (อ้างอิงเอกสารภาษาลาว “หนังสือพงสาวลี” โดย พระหลักคำวชิระยานะ วิสุดทิคุนปะดิด พุดทะโคสะโก)…

ชาติพันธุ์โอย ใน อัตตะปือ

***อ่านฉบับเต็มเรื่อง ชื่อเก่าของแขวง “อัตตะปือ” เมืองลุ่ม – เมืองลาวหลง – รามะลักองกาน – บ้านเก่าหาดขี้ควาย – แอกะปือ – อัตตะปือ ได้ในนิตยสารทางอีศาน ฉบับที่ ๗๘ เดือนตุลาคม ๒๕๖๑


วรรณศิลป์ : ศิลปินแห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๖๑ 
วรรณศิลป์ : หมาเก้าหาง..ดนตรีอีศานคลาสสิก
วรรณศิลป์ : ทางอีศาน 82 : เมืองนครจำปาศักดิ์ – ๓ –
วรรณศิลป์ : ทางอีศาน 82 : ศิลปะลพบุรี
วรรณศิลป์ : ทางอีศาน ๘๒ : (๘) ที่จุดเริ่มต้นคือที่สุดท้าย – ๑
วรรณศิลป์ : กราบพระธาตุพนม
วรรณศิลป์ : วิชาความรู้จะมีค่า ก็ต่อเมื่อถูกถ่ายทอด
วรรณศิลป์ : เทียวทางให้สุดเส้น อย่าถอยหลังให้คนย่ำ ตายกะตายหน่าพุ้น คนจั๊งญ่องว่าหาญ
วรรณศิลป์ : ประกาศระดมทุนพิมพ์หนังสือ “ภูมิบ้านนามเมือง คำใคร ไทย – มอญ – เขมร”
นิตยสารทางอีศาน : 82

IsanGate.com somkhitsin.net nongbualumphunews.com อีสานดอทคอม สมาคมนักกลอนแห่งประเทศไทย ทองแถม นาถจำนง สำนักข่าวปฏิรูปที่ดินภาคอีสาน สโมสรนักเขียนภาคอีสาน วารสารดินดีเจอร์นัล อีสานร้อยแปด ดอทคอม
เข้าระบบ | ออกระบบ
5346874  Views