| ทางอีศาน 78 : เมื่อทินกรจะลาโลกไปไกล ยามนี้จำต้องพรากจากดวงใจ ไกลแสนไกลสุดห่วงยอดดวงตา
วรรณศิลป์ | วันที่ 12 ตุลาคม 2561 | ผู้บันทึก: chonniyom | ผู้ชม: 132

เมื่อทินกรจะลาโลกไปไกล
ยามนี้จำต้องพรากจากดวงใจ
ไกลแสนไกลสุดห่วงยอดดวงตา

: ๑๓ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๕๙ ถึง ๒๖ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๖๑
๑ ปีที่ส่งเสด็จ “พระจักรี” สถิต ณ ดุสิดาลัย
๒ ปีที่ไม่มีวันไหนไม่รำลึกถึงพระองค์

โดย : ธันยพงศ์ สารรัตน์

“ประเพณีทั้งหลายย่อมมีประโยชน์ในการดำเนินชีวิตของแต่ละคน เรามีประเพณีของชาติ ไทยเป็นสมบัติ เราควรจะยินดีอย่างยิ่งและช่วยกันส่งเสริมรักษาไว้เพื่อความเจริญก้าวหน้าของประเทศ”

พระบรมราโชวาท พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตรในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

จากพระบรมราโชวาทที่อัญเชิญมานี้ มิเคยมีใครจะคาดคิดได้ว่า จะได้เรียนรู้วัฒนธรรม ประเพณีและธรรมเนียมพระราชพิธีพระบรมศพ จากการสวรรคตขององค์ผู้พระราชทานพระบรมราโชวาทในครั้งนี้เอง เป็นบันทึกประวัติศาสตร์ที่จารึกไว้ถึงสมบัติแห่งศิลปวัฒนธรรมของชาติ และสมบัติแห่งความทรงจำของชาวไทยทุกคนที่เปี่ยมด้วยความจงรักภักดีไม่มีวันเสื่อมคลาย

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร รัชกาลที่ ๙ แห่งมหาจักรีบรมราชวงศ์ ทรงเป็นพระมหากษัตริยาธิราชเจ้าผู้ทรงพระคุณมหาประเสริฐ ทรงปกครองแผ่นดินด้วยทศพิธราชธรรม ทรงทำนุบำรุงพระบวรพุทธศาสนาให้รุ่งเรืองเป็นอเนกประการ พร้อมกับทรงอุปถัมภ์ศาสนาอื่น ทรงพระปรีชาสามารถอย่างยิ่งในสรรพวิชาการ ทรงนำพาบ้านเมืองให้ผ่านพ้นวิกฤติชาติได้อย่างสง่างาม อีกทั้งทรงวางรากฐานการพัฒนาประเทศด้านอื่น ๆ ซึ่งยึดถือเป็นแนวทางการดำเนินงานในรัชกาลต่อมา

๒ ปีผ่านไป เป็นช่วงเวลาที่ “ไม่มีวันไหนไม่คิดถึง พระผู้เสด็จสู่ฟ้า” ย้อนความรู้สึกเมื่อวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๙ หลังสำนักพระราชวังประกาศข่าวการสวรรคตของในหลวง ร.๙ ณ โรงพยาบาลศิริราช เป็นเรื่องยากของคนไทยหลายคนที่จะกลั้นน้ำตาเมื่อพูดถึงเหตุการณ์ในวันที่ ๑๒ – ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๙ เป็นช่วงเวลาที่พสกนิกรชาวไทยแทบล้มทั้งยืน หลังจากทราบข่าวการสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ภายหลังสิ้นประกาศสำนักพระราชวัง ล่วงเข้ายามค่ำคืนถึงบ่ายของวันรุ่งขึ้น หัวใจทุกดวงมุ่งสู่โรงพยาบาลศิริราช ประชาชนชุดดำนับหมื่นนับแสนหลั่งไหลเพื่อให้ได้เฝ้าส่งเสด็จ ขบวนพระบรมศพ
เคลื่อนออกจากโรงพยาบาลศิริราช ผ่านถนนอรุณอัมรินทร์ ข้ามสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้า เลี้ยวขวาเข้าแยกผ่านพิภพ เข้าถนนหน้าพระลาน เข้าประตูวิเศษไชยศรี พระบรมมหาราชวัง พระบรมโกศประดิษฐาน ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ประชาชนจากทั่วทุกสารทิศเดินทางมากราบถวายบังคมพระบรมศพตั้งแต่วันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๐ จำนวนทั้งสิ้น ๒,๗๓๙,๕๓๑ คน และยังมีผู้กราบถวายบังคมพระบรมฉายาลักษณ์ที่ประดิษฐาน ณ กำแพงพระบรมมหาราชวังอีกเป็นจำนวนนับไม่ถ้วน รวมถึงสืบเนื่องมาถึงวันพฤหัสบดีที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๐ วันพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ถึงพสกนิกรชาวไทยต่างหลอมรวมจิตใจเป็นหนึ่งเดียวกันเพื่อส่งเสด็จ “พระจักรี” นิวัตฟ้า ธ ผู้ทรงเป็นหัวใจแห่งแผ่นดินในการนี้ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูรโปรดเกล้าฯ ให้จัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร โดยจัดสร้างพระเมรุมาศและสิ่งปลูกสร้างประกอบพระเมรุมาศอย่างสมพระเกียรติ…

***อ่านฉบับเต็มเรื่อง เมื่อทินกรจะลาโลกไปไกล ยามนี้จำต้องพรากจากดวงใจ ไกลแสนไกลสุดห่วงยอดดวงตา ได้ในนิตยสารทางอีศาน ฉบับที่ ๗๘ เดือนตุลาคม ๒๕๖๑


วรรณศิลป์ : ทางอีศาน 78 : จาก ‘สิบหกเจาไท’สู่ ‘สิบสองจุไท’
วรรณศิลป์ : ทางอีศาน 78 : Supermarket ที่ (เราควร) รัก
วรรณศิลป์ : ทางอีศาน 78 : เมื่อทินกรจะลาโลกไปไกล ยามนี้จำต้องพรากจากดวงใจ ไกลแสนไกลสุดห่วงยอดดวงตา
วรรณศิลป์ : ทางอีศาน 78 : ชื่อเก่าของแขวง “อัตตะปือ” เมืองลุ่ม – เมืองลาวหลง – รามะลักองกาน – บ้านเก่าหาดขี้ควาย – แอกะปือ – อัตตะปือ
วรรณศิลป์ : ขึ้นทะเบียนสัตว์ คิดได้ไง
วรรณศิลป์ : ทางอีศาน 78 : เมืองคง โรงเรียนสร้างคน
วรรณศิลป์ : ทางอีศาน 78 : วิถีกินอยู่คนอีสาน อาหารภัตตาคารในเถียงนาน้อย ลาบเทา
วรรณศิลป์ : ทางอีศาน 78 : พระยืนทวารวดี นิยมแบบจีวรเรียบ
วรรณศิลป์ : ทางอีศาน 78 : ที่ทำการชาวนา : สง่า ด่วนรับรัมย์ ศูนย์บัญชาการเพื่อทางรอดของชุมชน
วรรณศิลป์ : ทางอีศาน 78 : รัฐโมโลยู – ที่ตั้งอาณาจักรมลายูโบราณ

IsanGate.com somkhitsin.net nongbualumphunews.com อีสานดอทคอม สมาคมนักกลอนแห่งประเทศไทย ทองแถม นาถจำนง สำนักข่าวปฏิรูปที่ดินภาคอีสาน สโมสรนักเขียนภาคอีสาน วารสารดินดีเจอร์นัล อีสานร้อยแปด ดอทคอม
เข้าระบบ | ออกระบบ
5058607  Views