| ทางอีศาน 78 : ปิดเล่ม
วรรณศิลป์ | วันที่ 31 ตุลาคม 2561 | ผู้บันทึก: chonniyom | ผู้ชม: 128

นิตยสาร “ทางอีศาน” ฉบับที่ ๗๘
ปีที่ ๗ ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๑
นิตยสารรายเดือนของชาวอีสานและคนไททุกภูมิภาค
ลึกซึ้งรากเหง้า เข้าใจปัจจุบัน รู้ทันอนาคต

ปิดเล่ม

กอง บ.ก.

๐ พากย์เนะพีเพรงพฤฒ ควรโอยคิด พิจารณา กุมอวดองค์อาตมา ถาจมแณสจมณัม มาน ฯ ๐

คำนี้มีมาแต่ปางก่อน ควรให้คิดพิจารณา อย่าอวดองค์อาตมา ว่ามีความรู้ชำนิชำนาญ ฯ (จากหนังสือ “ประชุมสุภาษิตเขมร” พิมพ์เมื่อ พ.ศ.๒๔๖๗ นายเยาว์ ลิมปินันทน์ เปรียญ แปล จากภาษาเขมร ) ปัญหายุ่งเหยิง สับสน ทาง “ระบบความคิด” ในสังคมไทยนั้น

๑. เกิดจากความเหลื่อมล้ำของโอกาสทางการศึกษา

๒. เกิดจากระบบการศึกษาที่รัฐไทยยุค อาณานิคมพยายามปรับตัว เพื่อเอาตัวให้รอด จากการล่าอาณานิคมของนักล่าเมืองขึ้นตะวัน ตก จนทำให้เกิดความโน้มเอียง ละทิ้งมรดก ทางปัญญาของดั้งเดิม เช่น ในด้านวิทยาศาสตร์ สังคมไทยได้ละทิ้งการแพทย์แผนไทย แพทย์ แผนไทย (ยกเว้นการนวด) ถูกมองว่าเป็นเรื่อง โง่เถื่อนล้าหลัง ไม่เป็นวิทยาศาสตร์ ไม่น่าเชื่อถือ ในด้านทฤษฎีทางสังคมศาสตร์ ก็ละทิ้ง “จุดดี” ของคุณธรรมและจารีตในสังคมที่เป็นรากฐานที่ เคยบำรุงรักษาสังคมสุวรรณภูมิมามากกว่าพันปี รับแต่ “เปลือก” ระบบคิดของ “ตะวันตก” มา ใช้โดยขาดความเข้าใจหยั่งลึกจริง

ด้านประวัติและเงื่อนไขทางสังคมของทั้ง แหล่งกำเนิดทฤษฎี (ยุโรป) และสังคมที่นำมาใช้ (คือไทย) ทฤษฎีตะวันตก อาจจะมองหนักไปทาง “จารีต” (ฮีตคอง) ประเพณี ของโบราณมันเลว ร้าย เป็นต้นตอของการกดขี่ขูดรีด แต่ทุกเรื่อง ที่บังเกิดขึ้นในสังคมมนุษย์ ล้วนมีสองด้าน คือ ทั้งดีทั้งเสีย และจะต้องเกิดการเปลี่ยนแปลงไป ตามยุคสมัยแน่นอน ปัญหาสำคัญอยู่ที่ เราจะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงกันอย่างไร ?

“ทางอีศาน” เห็นว่า เราจะต้องละเลิก “ของเก่า” ในส่วนที่ไม่เหมาะสำหรับสังคม อนาคต แต่อะไรล่ะ ที่ไม่เหมาะสม ? เราจำเป็น ต้อง “รับรู้เข้าใจ” สังคมอดีตเสียก่อน ต้องรับรู้ “คำแต่ปางก่อน” จึงจะ “เลือกสรร” ได้ดีได้ถูก ว่าสิ่งใดควรแก้ไข ละเลิก ส่วนใดยังมีประโยชน์ ต่อประเด็นนี้

เราสรุปไว้ด้วยประโยคว่า “ลึกซึ้งรากเหง้า” เมื่อลึกซึ้งรากเหง้าแล้วก็ต้องเข้าใจปรากฏการณ์ ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันด้วย เช่น รู้ว่าระบบทุนนิยม มันครอบงำความคิดพลโลก สังคมทุนนิยม ยุค ๔.๐ จะเป็นอย่างไร ? สังคมทุนนิยมยุค ๕.๐ จะเป็นอย่างไร ? แล้วเราควรจะเตรียม รับมือกับมันอย่างไร ? คือศึกษาให้รู้เท่าทันว่า “อภิทุนโลก” มันจะทำอะไรกับบ้านเมืองของเรา มาช่วยกันคิดและสร้างเครือข่ายไว้รักษาทางรอดของสังคมไทย

“ทางอีศาน” นั้นต้องทำงานทั้งสองด้าน ให้ดี คือ ด้านหนึ่งต้องเอาตัวรอด ให้ทำงาน ต่อไปได้ท่ามกลางความเลวร้ายของระบบ ทุนนิยม พูดตรง ๆ ก็คือ หารายได้ให้เพียงพอ จัดทำนิตยสารทางอีศานต่อไป อีกด้านหนึ่งก็ ต้องขยายเครือข่ายผู้ที่เห็นภัยพิบัติของระบบ ทุนนิยมให้มีมากขึ้น


วรรณศิลป์ : รวมบทกวี “ทาง” – ปรีดา ข้าวบ่อ
วรรณศิลป์ : นักศึกษา จิตอาสา ประชาชนทั่วไป อนุโมทนาบุญร่วมกันประดับตกแต่งเมรุนกหัสดีลิงค์งานพระราชทานเพลิงฯ หลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ
วรรณศิลป์ : ทางอีศาน 81 : “เมรุนกหัสดีลิงค์” อริยะประเพณีในแผ่นดินอีสาน
วรรณศิลป์ : ตำนานความเชื่อ “นกหัสดีลิงค์”
วรรณศิลป์ : เชิญชื่นชมและรื่นรมย์ – อุทยานเด็กดี  ณ “บ้านสมณะ” บ.นาสีนวล ต.ตองโขบ อ.โคกศรีสุพรรณ จ.สกลนคร
วรรณศิลป์ : พบคนดีเรื่องดี ณ “บ้านสมณะ”
วรรณศิลป์ : “โครงการ วชร ๐๗๙ จิตพุทธอาสาตามศาสตร์พระราชา”
วรรณศิลป์ : สร้างปัญญา สังคม ด้วยมือตน
วรรณศิลป์ : CBT การท่องเที่ยวโดยชุมชน ผู้ไทบ้านห้วยหีบ ร่วมกับ สมาคมผู้ไทโลก
วรรณศิลป์ : ความเป็นมาของเชื้อสายของพระเจ้าอีศานวรมันที่ 1 เจ้ากษัตริย์ผู้ครองนครอีศานปุระ

IsanGate.com somkhitsin.net nongbualumphunews.com อีสานดอทคอม สมาคมนักกลอนแห่งประเทศไทย ทองแถม นาถจำนง สำนักข่าวปฏิรูปที่ดินภาคอีสาน สโมสรนักเขียนภาคอีสาน วารสารดินดีเจอร์นัล อีสานร้อยแปด ดอทคอม
เข้าระบบ | ออกระบบ
5265949  Views