| ทางอีศาน 79 : พระพุทธรูปยืนทวารวดีในภาคกลาง (๑)
วรรณศิลป์ | วันที่ 2 พฤศจิกายน 2561 | ผู้บันทึก: chonniyom | ผู้ชม: 154

นิตยสาร “ทางอีศาน” ฉบับที่ ๗๙
ปีที่ ๗ ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๑
นิตยสารรายเดือนของชาวอีสานและคนไททุกภูมิภาค
ลึกซึ้งรากเหง้า เข้าใจปัจจุบัน รู้ทันอนาคต

องค์พระพุทธรูปหินสลัก ทวารวดีรุ่น ๒ อายุในราวคริสต์ศตวรรษที่ ๘ สูง ๑.๕ เมตร พิพิธภัณฑ์บ้านไทย จิม ทอมป์สัน

พระพุทธรูปยืนทวารวดีในภาคกลาง (๑)
โดย : “ศิรเทพ๑๑๐๗๘”

ชมพระพุทธรูปยืนยุคทวารวดี พิพิธภัณฑ์บ้านไทย จิม ทอมป์สัน แล้วก็อดขบคิดต่อไม่ได้

นักปราชญ์ท่านสรุปลักษณะสำคัญของพระพุทธรูปสมัยทวารวดี แบ่งออกเป็น ๓ ยุค คือ

๑. มีลักษณะของอินเดียแบบคุปตะและ หลังคุปตะ บางครั้งก็มีอิทธิพลของอมราวดีอยู่ ด้วย ลักษณะวงพักตร์แบบอินเดีย ไม่มีรัศมี จีวร เรียบเหมือนจีวรเปียก พระพุทธรูปนั่งจะขัด สมาธิหลวม ๆ แบบอมราวดี มีอายุในราวพุทธ ศตวรรษที่ ๑๒

๒. พัฒนาขึ้นจากแบบแรก โดยมีอิทธิพล พื้นเมืองผสมมากขึ้น พระขนงต่อกันเป็นรูป ปีกกา พระเกตุมาลาเป็นต่อมนูนใหญ่ บางทีมี รัศมีบัวตูมเหนือเกตุมาลา และสั้น พระพักตร์ แบนกว้าง พระเนตรโปน พระหนุ (คาง) ป้าน พระนลาฏ (หน้าผาก) แคบ พระนาสิกป้านใหญ่ แบน พระโอษฐ์หนา พระหัตถ์และพระบาทใหญ่ ยังคงขัดสมาธิหลวม ๆ แบบอมราวดี มีอายุอยู่ใน ราวพุทธศตวรรษที่ ๑๓-๑๕

๓. พระพุทธรูปในช่วงนี้ได้รับอิทธิพล ศิลปะเขมร เนื่องจากเขมรเริ่มมีอิทธิพลมากขึ้น ในสมัยเมืองพระนคร ประมาณพุทธศตวรรษที่ ๑๕ ในระยะนี้จึงมีอิทธิพลเขมรแบบบาปวนในประเทศไทยเรียกว่าศิลปะลพบุรีปะปน เช่น พระ พักตร์เป็นรูปสี่เหลี่ยม มีลักยิ้ม นั่งขัดสมาธิราบ เป็นต้น…

 พระพุทธรูปยืนหินสลัก ยุคทวารวดี อายุราวคริสต์ ศตวรรษที่ ๘ ได้จากแถบลพบุรี สูง ๑.๐๔ เมตร พิพิธภัณฑ์บ้านไทยจิม ทอมป์สัน

 

***อ่านฉบับเต็มเรื่อง พระพุทธรูปยืนทวารวดีในภาคกลาง (๑) ได้ในคอลัมน์ มรดกวัฒนธรรมจากบ้านจิมฯ นิตยสารทางอีศาน ฉบับที่ ๗๙ เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๑


วรรณศิลป์ : รวมบทกวี “ทาง” – ปรีดา ข้าวบ่อ
วรรณศิลป์ : นักศึกษา จิตอาสา ประชาชนทั่วไป อนุโมทนาบุญร่วมกันประดับตกแต่งเมรุนกหัสดีลิงค์งานพระราชทานเพลิงฯ หลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ
วรรณศิลป์ : ทางอีศาน 81 : “เมรุนกหัสดีลิงค์” อริยะประเพณีในแผ่นดินอีสาน
วรรณศิลป์ : ตำนานความเชื่อ “นกหัสดีลิงค์”
วรรณศิลป์ : เชิญชื่นชมและรื่นรมย์ – อุทยานเด็กดี  ณ “บ้านสมณะ” บ.นาสีนวล ต.ตองโขบ อ.โคกศรีสุพรรณ จ.สกลนคร
วรรณศิลป์ : พบคนดีเรื่องดี ณ “บ้านสมณะ”
วรรณศิลป์ : “โครงการ วชร ๐๗๙ จิตพุทธอาสาตามศาสตร์พระราชา”
วรรณศิลป์ : สร้างปัญญา สังคม ด้วยมือตน
วรรณศิลป์ : CBT การท่องเที่ยวโดยชุมชน ผู้ไทบ้านห้วยหีบ ร่วมกับ สมาคมผู้ไทโลก
วรรณศิลป์ : ความเป็นมาของเชื้อสายของพระเจ้าอีศานวรมันที่ 1 เจ้ากษัตริย์ผู้ครองนครอีศานปุระ

IsanGate.com somkhitsin.net nongbualumphunews.com อีสานดอทคอม สมาคมนักกลอนแห่งประเทศไทย ทองแถม นาถจำนง สำนักข่าวปฏิรูปที่ดินภาคอีสาน สโมสรนักเขียนภาคอีสาน วารสารดินดีเจอร์นัล อีสานร้อยแปด ดอทคอม
เข้าระบบ | ออกระบบ
5266109  Views