| โทรมทรุด แห่งเกรียงไกร
วรรณศิลป์ | วันที่ 9 พฤศจิกายน 2561 | ผู้บันทึก: chonniyom | ผู้ชม: 80

เห็นทรุดโทรมน่าเศร้าขนาดนี้ แต่นี่คือ หลักฐานทางประวัติศาสตร์ชิ้นสำคัญ ของวีรกษัตริย์ที่ผมยกให้ยิ่งใหญ่สุดในประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หรืออาเซียน

เพราะทรงเป็นกษัตริย์ที่กรำศึกหนักสุด พร้อมๆ กับการสร้างศาสนสถานไว้มากสุด ด้วยพระองค์มีศรัทธาสูงส่งในศาสนาพุทธนิกายมหายานเป็นที่สุด จึงทรงสร้างบุญกุศลยิ่งใหญ่สุดเป็นพระองค์แรก และพระองค์เดียวในประวัติศาสตร์ราชอาณาจักรกัมพูชา และในอุษาคเนย์ หรืออาเซียน

นั่นคือทรงสร้าง “อโรคยศาลา” หรือโรงพยาบาลชุมชน ไว้มากมายถึง ๑๒๑ แห่ง บนเส้นทางที่พุ่งออกไปทุกทิศทาง จากราชอาณาจักรพระนครหลวง หรือ ยโสธรปุระ หรือนครธม

และนี่ คือ ๑ อโรคยศาลา ที่เป็นมหากุศลยิ่งใหญ่ของพระเจ้าชัยวรมันที่ ๗ วีรกษัตริย์ผู้ทรงประกาศจะก้าวตามรอยบุญแห่งมหาราชผู้เกรียงไกรแห่งชมพูทวีป คือ พระเจ้าอโศกมหาราช

ปัจจุบัน สถานที่แห่งนี้ถูกเรียกขาน “ปรางค์บ้านปรางค์” อำเภอปักธงชัย โคราชบ้านเอง ๑ ในสถานที่สำคัญ ที่ทีมงานทางอีศาน จะนำท่านไปชม ในทริป “ท่องปราสาทไพรในแดนอีสานใต้” ระหว่าง ๒๒-๒๖ พฤศจิกายน ศกนี้ ซึ่งมีผู้สมัครร่วมเดินทางใกล้เต็มแล้ว

สารภาพว่า ผมเองก็จะได้ชม “อโรคยศาลา” แห่งนี้เป็นครั้งแรกในชีวิตพร้อมกับท่าน แต่จะนำประสบการณ์ ๓๐ ปีที่ท่องเทวาลัยเขมรในเขตแดนกัมพูชา และเขตแดนไทย มาบรรยายให้ท่านประจักษ์ว่า

เหตุใด ผมจึงยกย่อง “ชัยวรมันที่ ๗” เป็นวีรกษัตริย์ในดวงใจที่ยิ่งใหญ่สุด จนเปรยขึ้นหลายครั้งว่า ถ้าชาวอาเซียนจะสร้างหนังร่วมกันสักเรื่อง

ควรจะมีเรื่อง “ชัยวรมันที่ ๗” รวมอยู่ด้วย


วรรณศิลป์ : รวมบทกวี “ทาง” – ปรีดา ข้าวบ่อ
วรรณศิลป์ : นักศึกษา จิตอาสา ประชาชนทั่วไป อนุโมทนาบุญร่วมกันประดับตกแต่งเมรุนกหัสดีลิงค์งานพระราชทานเพลิงฯ หลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ
วรรณศิลป์ : ทางอีศาน 81 : “เมรุนกหัสดีลิงค์” อริยะประเพณีในแผ่นดินอีสาน
วรรณศิลป์ : ตำนานความเชื่อ “นกหัสดีลิงค์”
วรรณศิลป์ : เชิญชื่นชมและรื่นรมย์ – อุทยานเด็กดี  ณ “บ้านสมณะ” บ.นาสีนวล ต.ตองโขบ อ.โคกศรีสุพรรณ จ.สกลนคร
วรรณศิลป์ : พบคนดีเรื่องดี ณ “บ้านสมณะ”
วรรณศิลป์ : “โครงการ วชร ๐๗๙ จิตพุทธอาสาตามศาสตร์พระราชา”
วรรณศิลป์ : สร้างปัญญา สังคม ด้วยมือตน
วรรณศิลป์ : CBT การท่องเที่ยวโดยชุมชน ผู้ไทบ้านห้วยหีบ ร่วมกับ สมาคมผู้ไทโลก
วรรณศิลป์ : ความเป็นมาของเชื้อสายของพระเจ้าอีศานวรมันที่ 1 เจ้ากษัตริย์ผู้ครองนครอีศานปุระ

IsanGate.com somkhitsin.net nongbualumphunews.com อีสานดอทคอม สมาคมนักกลอนแห่งประเทศไทย ทองแถม นาถจำนง สำนักข่าวปฏิรูปที่ดินภาคอีสาน สโมสรนักเขียนภาคอีสาน วารสารดินดีเจอร์นัล อีสานร้อยแปด ดอทคอม
เข้าระบบ | ออกระบบ
5266251  Views