| นิตยสารทางอีศาน : ฉบับที่ 79
ประจำเดือน พฤศจิกายน 2561 | ผู้บันทึก: xers | ผู้ชม: 160
| ดาวน์โหลดตัวอย่าง | อ่านตัวอย่าง E-book

นิตยสาร “ทางอีศาน” ฉบับที่ ๗๙
ปีที่ ๗ ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๑
นิตยสารรายเดือนของชาวอีสานและคนไททุกภูมิภาค
ลึกซึ้งรากเหง้า เข้าใจปัจจุบัน รู้ทันอนาคต

เรื่องเด่น :
– ธีรภาพ โลหิตกุล ท้าชวนชมความงามศิวนาฏราช ณ พนมรุ้ง
– อำนวย ปะติเส ตามรอย”แอมมอนิเย”นักสำรวจโลกที่ย่ำอีสานเมื่อร้อยปีก่อน
– สหภพ ปานทอง เฮฮาสาระเรื่อง “ความเชื่อและความจริง”
– สันติ เศวตวิมล จาระไนขนมสมัยพระนารายณ์
– สมปอง ดวงไสว ยืนยัน มงคล อุทก : เพลงพิณพนมไพร – พลังใจพลิกชีวิต
– เมื่อกุฏิกลายเป็นพิพิธภัณฑ์ในวัดป่าสายหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต
– การเมืองเรื่องส่วยฯ
– เปิดประตูเมืองโบราณ “ศรีฐาน”บนโดมเกลือ
– “มลายู” คือใครกันแน่?
– เริ่มแล้วตอนที่ -หนึ่ง- นวนิยาย “ดอกขะเจียวจากโคกขี้แลน” โดย อุดร ทองน้อย

เนื้อหาในเล่ม :
๑ เขียนมนุษย์ | ช่วง มูลพินิจ เพิงพุทรา
๓ บทบรรณาธิการ | ปรีดา ข้าวบ่อ การเปลี่ยนผ่าน
๖ สาส์นจากทางอีศาน
(๑) ตระเวนเที่ยวป่าปราสาทอีสานใต้
(๒) งานวัฒนธรรมงานพัฒนาที่มั่นคงยั่งยืน
(๓) “เมโลดีเลย” อัครสถานศิลป์จากหัวใจ
(๔) ศ.สุวิทย์ ธีรศาศวัต เมธีวิจัยอาวุโสของ สกว.
(๕) “นางไอ่ผู้เลอโฉม” จากฝีแปรง สิริรัตน์ฎา น้อยวิชัย
๙ ห้องศิลป์อีศาน | ธีรภาพ โลหิตกุล ศิวนาฏราช ณ พนมรุ้ง ขอท้าว่าไม่ควรพลาดชม
๑๓ ตามรอยโลกมลายู | ชุมศักดิ์ นรารัตน์วงศ์ “มลายู” คือใครกันแน่?
๑๘ อะคาเดมีชีวิต | รศ.ดร.เสรี พงศ์พิศ คนรุ่นใหม่
๒๒ ด้า แถน กำเนิดรัฐไท | ชลธิรา สัตยาวัฒนา (๑๑) วิถีชน ‘ไททรงดำ’ ‘ลาวโซ่ง’ ‘ผู้เต๊า’ ‘ตระกูลเลือง’ ในภูมิรัฐศาสตร์เดียนเบียนฟู กับ ลัทธิล่าอาณานิคมภายใน – ภายนอก
๒๙ ชาติพันธุ์ | พรพล ปั่นเจริญ ตระกูลภาษา “ไท – กะได” กับ ไป่เยวี่ย (๒)
๓๔ อุรังคธาตุ-นิทานพเนจร | นัทธ์หทัย วนาเฉลิม (๕) บุกดอยนันทกังฮี – ๑
๔๐ บทความ | อำนวย ปะติเส แอมมอนิเย นักสำรวจและนักโบราณคดีชั้นนำของโลก เยือนบ้านนาข่า เมืองพยัคฆ์ฯ เมื่อ ๑๔๓ ปีก่อน (พ.ศ.๒๔๒๗)
๔๕ บทความพิเศษ | ธันยพงศ์ สารรัตน์ จิบน้ำชาใต้ต้นลำดวน : ตามรอย “อารยธรรมแห่งศรัทธา มนตราศรีพฤทเธศวร” มิติใหม่แห่งการแสดงละครประวัติศาสตร์ท้องถิ่น ศรีสะเกษ
๕๖ ภูมิบ้านนามเมือง | “เขาบังภู” ดงประคำ (พิษณุโลก) ปะคำ (บุรีรัมย์) ปะโค (โคราช) ปะโค (ชัยภูมิ) ปะโค (หนองคาย) ปะโค (กุดจับ, กุมภวาปี จ.อุดรธานี) พะโค (พม่า) ปะโกะ (ลาว) – (๑)
๖๒ บทกวี | “มีนา ฟ้าศุกร์” “คุณค่า(ฆ่า)ชีวิต”
๖๓ รายงานทางอีศาน | สุมาลี โพธิ์พยัคฆ์ เปิดประตูเมืองโบราณ “ศรีฐาน” บนโดมเกลือ
๗๕ สุภาษิตขแมร์ ฉบับ พ.ศ.๒๔๖๗ | กอง บ.ก. สุภาษิตโบราณ (๒)
๗๖ บทความ | ภัทระ ไมตระรัตน์ และทรงยศ วีระทวีมาศ เมื่อกุฏิกลายเป็นพิพิธภัณฑ์ในวัดป่าสายหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต
๘๖ ศัพท์เพเหระ | ประสิทธิ์ ไชยชมพู โยม
๘๗ บทกวี | กิตติ อัมพรมหา โลกกว้างใหญ่เกินปิดฟ้าด้วยฝ่ามือ
๘๘ นักเขียนอีสาน | “เจน อักษราพิจารณ์” สโมสรนักเขียนภาคอีสาน : ตำนานคนวรรณกรรมจากที่ราบสูง (๒)
๙๕ ผญาสมัย | ชาตรี เสงี่ยมวงศ์ โลกในแดนหิวโหยและอันตราย
๙๖ เสียงเมือง | “ทิดโส สุดสะแนน” คนแก่โลก
๙๘ ลูกเถ้าแก่บ้านนอก | สุรินทร์ ภาคศิริ เส้นทางเดินของดนตรีพื้นเมืองอีสาน
๑๐๒ มนต์เพลงสองฝั่งโขง | “บรรณวัชร” บทเรียน “ศิลปินลาว” ใต้เงามายาโซเชียล
๑๐๔ สาส์นลึบให้สูญ | “บุญมา ภูเม็ง” โคเล
๑๐๕ เวทีพี่น้อง | รติรัตน์ รถทอง “คนเข้าคลอง” วิถีชีวิตที่กำลังถูกลืม
๑๐๘ วิถีผู้ไท | เพ็ญศรี นิลโสม (๒๘) เรื่องเล่าจากราวตากผ้าของแม่ (๑)
๑๑๒ นักสู้ลูกข้าวเหนียว | นิเวศน์ กันไทยราษฎร์ คลื่นลูกใหม่วงการลูกหนัง ศศลักษณ์ ไหประโคน
๑๑๔ บทความ | ธวัชชัย พิณะพงษ์ (๖) บันทึกการสารวจวิถีชีวิตลุ่มน้ำเสียวใหญ่
๑๒๑ บทความ | สุวิทย์ ธีรศาศวัต การเมืองเรื่องส่วยในภาคอีสาน
๑๒๕ นวนิยาย | อุดร ทองน้อย ดอกขะเจียวจากโคกขี้แลน – หนึ่ง –
๑๓๑ บทกวี | “เพลงแพรวา” มาจากขอลอคอควาย
๑๓๒ แม่ช้อยนางรำ | สันติ เศวตวิมล (๒๔) ขนมสมัย “พระนารายณ์”
๑๓๕ ไผว่าอีศานฮ้าง | “สมปอง ดวงไสว” มงคล อุทก : นักเพลงมือพิณพนมไพร เพลงสร้างพลังใจพลิกชีวิต
๑๓๘ บทความ | “โชติช่วง นาดอน” บทบาทของท้าวพมแห่งอัตตะปือในการช่วยเจ้าฟ้างุ่มรวบรวมดินแดนล้านช้าง
๑๔๒ ลานข่วงคำกวี | “บุญผลา แสงดาวดั้ง” รอคอย, ตีนซ้าง, มื้อตาเว็นอ้อมข้าว, ติบเข้า ก่องเข้า
๑๔๕ อาหารพื้นบ้าน | “ดวงจันทร์ ศรีหยก” ภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่การทำอาหารพื้นบ้านโบราณ “เข่าแพะ”
๑๕๒ เฮฮาสาระ | สหภพ ปานทอง ความเชื่อและความจริง
๑๕๔ มรดกวัฒนธรรมจากบ้านจิมฯ | “ศิรเทพ๑๑๐๗๘” พระพุทธรูปยืนทวารวดีในภาคกลาง (๑)
๑๕๘ เขียนแผ่นดิน | เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ ไพรพิหาร
๑๖๐ ปิดเล่ม | กอง บ.ก.

ติดตามเนื้อหาในเล่มได้ที่…
ร้านหนังสือชั้นนำทั่วไป ซีเอ็ด นายอินทร์
สั่งซื้อ: 02-552-4070
อีเมล: e-shann@hotmail.com
หรือสมัครสมาชิกคลิกที่นี่

อีบุคราคาเพียง 60 บาท ที่
MebMarket
4Dbook
DDeBook

นิตยสาร “ทางอีศาน” เปิดให้ผู้สนใจเข้าไปอ่านหัวข้อข่าว เรื่องราวเด่น ๆ หรือดาวน์โหลดใบสมัครสมาชิก รวมถึงร่วมเสนอความคิดเห็น อ่านรายละเอียดและสมัครเป็นสมาชิกได้ที่ http://e-shann.com/


IsanGate.com somkhitsin.net nongbualumphunews.com อีสานดอทคอม สมาคมนักกลอนแห่งประเทศไทย ทองแถม นาถจำนง สำนักข่าวปฏิรูปที่ดินภาคอีสาน สโมสรนักเขียนภาคอีสาน วารสารดินดีเจอร์นัล อีสานร้อยแปด ดอทคอม
เข้าระบบ | ออกระบบ
5346886  Views