| ทางอีศาน 79 : ปิดเล่ม
วรรณศิลป์ | วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 | ผู้บันทึก: chonniyom | ผู้ชม: 150

นิตยสาร “ทางอีศาน” ฉบับที่ ๗๙
ปีที่ ๗ ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๑
นิตยสารรายเดือนของชาวอีสานและคนไททุกภูมิภาค
ลึกซึ้งรากเหง้า เข้าใจปัจจุบัน รู้ทันอนาคต

ปิดเล่ม

โดย : กอง บ.ก.

คนเราจะมีเพื่อนแท้ได้สักกี่คน ?

โดยทั่วไปแล้วการมีเพื่อนถูก “จำกัด” ด้วย ปัจจัยและเงื่อนไข กาละและเทศะ และเรื่องอื่น ๆ อีกมากมาย

คนโบราณให้ความสำคัญเรื่องการคบเพื่อน มาก เช่นเตือนกันมานานหลายพันปีแล้วว่า

คบคนพาล พาลไปหาผิด

คบบัณฑิต บัณฑิตพาไปหาผล

พาล หมายถึง คนนิสัยเลว บัณฑิตนี่ก็มิได้ หมายถึงคนเรียนจบปริญญา แต่หมายถึงคนที่ได้ ผ่านการ “สิกขา” (ศึกษา อบรมจิตใจ ให้มี คุณธรรมดีงาม)

สังคมจะสงบ ร่มเย็น เป็นสุข ด้วยผู้คนมี “ความเมตตา” ดังที่สอนกันว่า “เมตตาธรรม ค้ำจุนโลก”

มีเมตตา จึงเกิดการเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ จึงเกิดความ “เห็นแก่ส่วนรวม”

คนเรามีความ “เห็นแก่ส่วนรวม” สังคม- ชุมชนจึงเป็นสุขได้

เราควรถามตัวเองบ้างว่า นอกจาก “เพื่อน” ในความหมายทั่วไปว่า คนสนิทชิดเชื้อ รู้จัก – เข้าใจ – ชอบพอนิสัยใจคอกันแล้ว เรามีเพื่อนที่ “เห็นแก่ส่วนรวม” “เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่” “เสียสละ ทำงานเพื่อพัฒนาสังคมให้ดีขึ้น” เป็นจำนวนมาก น้อยเท่าใด ?

นรชนที่คิดสร้างสังคมที่ดีงามยิ่งขึ้นนั้นมีอยู่ ไม่น้อย ในหมู่คนจำนวนมากนั้นย่อมมีบางเรื่อง บางจุด อาจคิดเห็นไม่เหมือนกันทั้งหมด

แต่จุดใหญ่ คือการม่งุ สร้างความดีงามก็เป็น เป้าใหญ่อันเดียวกัน…มิใช่หรือ

เรามีเพื่อนใหม่มาร่วมกันทำความดีงาม เพิ่มขึ้นเท่าใด

เราร่วมกับเพื่อน ช่วยกันทำความดีงามให้ ชุมชนเล็ก ๆ ของเราได้บรรลุผลอะไรบ้าง

โดยมากแล้ว เมื่อนึกถึงการสร้างสังคมที่ดี งาม เรามักจะคิดถึง “งานใหญ่” ระดับปรับ เปลี่ยนสังคมระดับประเทศ ซึ่งมันเป็นอุดมการณ์ที่ต้องเสียสละทำกันยาวนานชั่วลูกชั่วหลาน

แล้วทำไมเราไม่นึกถึงงานเล็ก ๆ ที่ลงมือได้ทันทีกันบ้าง

มองรอบ ๆ ชุมชนหมู่บ้านของตนเองว่า เรามีเพื่อนมาร่วมรักษา พัฒนา ขยายความดีงาม ในชุมชนเล็ก ๆ ได้มากขึ้นหรือไม่

เพื่อนมิตรมีโครงการสร้างความดีงามเล็ก น้อย อย่างไรในชุมชนของท่านทางอีศานยินดีช่วยเป็นสื่อกระจาย และเวทีแลกเปลี่ยนได้เสมอ ด้วยความยินดีเป็นอย่างยิ่ง


วรรณศิลป์ : ศิลปินแห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๖๑ 
วรรณศิลป์ : หมาเก้าหาง..ดนตรีอีศานคลาสสิก
วรรณศิลป์ : ทางอีศาน 82 : เมืองนครจำปาศักดิ์ – ๓ –
วรรณศิลป์ : ทางอีศาน 82 : ศิลปะลพบุรี
วรรณศิลป์ : ทางอีศาน ๘๒ : (๘) ที่จุดเริ่มต้นคือที่สุดท้าย – ๑
วรรณศิลป์ : กราบพระธาตุพนม
วรรณศิลป์ : วิชาความรู้จะมีค่า ก็ต่อเมื่อถูกถ่ายทอด
วรรณศิลป์ : เทียวทางให้สุดเส้น อย่าถอยหลังให้คนย่ำ ตายกะตายหน่าพุ้น คนจั๊งญ่องว่าหาญ
วรรณศิลป์ : ประกาศระดมทุนพิมพ์หนังสือ “ภูมิบ้านนามเมือง คำใคร ไทย – มอญ – เขมร”
นิตยสารทางอีศาน : 82

IsanGate.com somkhitsin.net nongbualumphunews.com อีสานดอทคอม สมาคมนักกลอนแห่งประเทศไทย ทองแถม นาถจำนง สำนักข่าวปฏิรูปที่ดินภาคอีสาน สโมสรนักเขียนภาคอีสาน วารสารดินดีเจอร์นัล อีสานร้อยแปด ดอทคอม
เข้าระบบ | ออกระบบ
5346746  Views