| ต้องการรู้เรื่องภาคอีสาน พิมพ์คำว่า “ท า ง อี ศ า น”
วรรณศิลป์ | วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 | ผู้บันทึก: chonniyom | ผู้ชม: 116

# ต้องการรู้เรื่องภาคอีสาน พิมพ์คำว่า “ท า ง อี ศ า น” #

รายงานผลการพัฒนาเว็บไซต์นิตยสารทางอีศาน ประจำเดือนพฤศจิกายน
(กำหนดโหลดข้อมูลแล้วเสร็จและเผยแพร่ใช้งานได้ปลายเดือนเมษายน 2562)

1. ความก้าวหน้าจากเดือนตุลาคม
– ออกแบบและจัดวางเนื้อหาในเว็บไซต์
– เพิ่มหนังสือโดยแยกเป็นเล่มได้
– จัดหมวดหมู่ของบทความ
– จัดหมวดหมู่ของหนังสือ
– แสดงบทความในแต่ละเดือน
– ใช้งาน Email users โดยสามารถเลือกส่งอีเมลข่าวสารให้กับกลุ่มผู้ใช้, นักเขียน และบรรณาธิการได้
– ใช้งาน Nextend Social Login and Register เข้าสู่ระบบผ่าน facebook ได้
– ใช้งาน Fancy Box เพื่อขยายรูปภาพที่ต้องการขยายได้

2. ปัญหาที่พบใน Theme Newsstand
– content บางส่วนใช้ style และ CSS ในการปรับแต่งเดียวกันทำให้มี content บางส่วนเหมือนกัน ทางแก้ปัญหาคือเขียน style และ CSS ใหม่เพื่อปรับแต่งในบางส่วน

3. เกี่ยวกับ Plugin
– Elementor : ใช้งานได้ปกติยังไม่พบปัญหา
– Email users : ใช้งานได้ปกติยังไม่พบปัญหา
– Nextend Social Login and Register : ใช้งานได้ปกติยังไม่พบปัญหา – Fancy Box : ใช้งานได้ปกติยังไม่พบปัญหา
– Google Analytics : กำลังศึกษาการใช้งาน

*คุณเตช บุนนาค และคุณฟรานซิส คริปสส์ ที่ปรึกษาและให้การสนับสนุน”โครงการอีศานมีเดีย”


วรรณศิลป์ : ศิลปินแห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๖๑ 
วรรณศิลป์ : หมาเก้าหาง..ดนตรีอีศานคลาสสิก
วรรณศิลป์ : ทางอีศาน 82 : เมืองนครจำปาศักดิ์ – ๓ –
วรรณศิลป์ : ทางอีศาน 82 : ศิลปะลพบุรี
วรรณศิลป์ : ทางอีศาน ๘๒ : (๘) ที่จุดเริ่มต้นคือที่สุดท้าย – ๑
วรรณศิลป์ : กราบพระธาตุพนม
วรรณศิลป์ : วิชาความรู้จะมีค่า ก็ต่อเมื่อถูกถ่ายทอด
วรรณศิลป์ : เทียวทางให้สุดเส้น อย่าถอยหลังให้คนย่ำ ตายกะตายหน่าพุ้น คนจั๊งญ่องว่าหาญ
วรรณศิลป์ : ประกาศระดมทุนพิมพ์หนังสือ “ภูมิบ้านนามเมือง คำใคร ไทย – มอญ – เขมร”
นิตยสารทางอีศาน : 82

IsanGate.com somkhitsin.net nongbualumphunews.com อีสานดอทคอม สมาคมนักกลอนแห่งประเทศไทย ทองแถม นาถจำนง สำนักข่าวปฏิรูปที่ดินภาคอีสาน สโมสรนักเขียนภาคอีสาน วารสารดินดีเจอร์นัล อีสานร้อยแปด ดอทคอม
เข้าระบบ | ออกระบบ
5347023  Views