| “หนังสือติดดาว” : ด้ำ แถน กำเนิดรัฐไท
วรรณศิลป์ | วันที่ 3 ธันวาคม 2561 | ผู้บันทึก: chonniyom | ผู้ชม: 132

“หนังสือติดดาว” ในเครือสำนักพิมพ์ชนนิยม – ทางอีศาน – แม่คำผาง

กระทรวงวัฒนธรรม โดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรม ร่วมกับสมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จัดจำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย ดำเนินโครงการ “หนังสือติดดาว” เพื่อกระตุ้นให้เกิดนักอ่านหน้าใหม่จากหนังสือคัดสรรที่ผ่านการแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญ โดยแบ่งหนังสือออกเป็น 5 ประเภทหลัก ได้แก่
1. หนังสือสำหรับเด็กและเยาวชน
2. วรรณกรรม
3. สารคดี
4. เรื่องแปล
5. นิยายภาพ

ประเภทสารคดี : ประวัติศาสตร์

ด้ำ แถน กำเนิดรัฐไท
ชลธิรา สัตยาวัฒนา เขียน


เราอาจคุ้นเคยกับคำว่า ผีแถน หรือแถน กระทั่งต้อง เคยอ่านผ่านตากับชื่อ รัฐไท-ไต อย่างแน่นอน แต่ หากไม่ใช่ผู้สนใจในเรื่องมานุษยวิทยา ประวัติศาสตร์ และภาษาศาสตร์แล้ว คำว่า ด้ำนับว่าน้อยคนนัก ที่จะรู้จัก และมีความสัมพันธ์เช่นไรกับคำว่า แถน และรัฐไท

หนังสือ ด้ำ แถน กำเนิดรัฐไท เป็นหนังสือที่ถูก เขียนขึ้นผู้เชี่ยวชาญด้านโบราณคดีที่ปรารถนาจะ สื่อสารในเรื่องความเป็นมาของ ด้ำ แถน และรัฐไท หรือไต ว่ามีที่มาสัมพันธ์เชื่อมโยงกันอย่างไร และ เกี่ยวพันมากน้อยเพียงไรกับเรา-ในฐานะคนไทย ที่เติม ย.ยักษ์เข้าไป

ความสัมพันธ์ที่พอจะอธิบายอย่างสังเขปได้ จำเป็นต้องใช้คำอธิบายของผู้เขียน ชลธิชา ซึ่งได้ อธิบายไว้ว่า “…การคลี่ภาพมายาคติเพื่อถอดรหัส ‘สัญญปริศนา’ ที่ค้างคาใจในงานเขียนชิ้นนี้ผู้เขียน ดำเนินการวิเคราะห์และตีความหมายอย่างลุ่มลึก ก็จริง แต่กล่าวในเชิงกระบวนการวิจัยนั้น เป็นการ ทำได้เพียง ส่วนเสี้ยวหนึ่ง ว่าด้วย ‘ด้ำ แถน กำเนิด รัฐไท’เท่านั้นและโดยสามารถเชื่อมโยงความเกี่ยวพัน ระหว่าง อาณาจักรเตียนเยวี่ย กับอาณาจักร แถน|ชาวแถน|ไท|ลาว|สยาม กับ ‘ระบบแถน’ ได้ใน ระดับหนึ่งเท่านั้น ยังคงมีภาพปริศนาที่ต้องการต่อ ให้ติดอีกจำนวนมาก…”

ความสนุกของหนังสือเล่มนี้จึงอยู่ตรงนี้ไม่ใช่การ คลี่คลายปริศนาแล้วป่าวร้องว่า ปริศนาทั้งหมดไข กระจ่างแล้ว! แต่เป็นปริศนาในลักษณะของจิ๊กซอว์ ที่เพียงหนังสือหนึ่งเล่มอาจไม่เห็นภาพครบทั้งหมด กระนั้นก็ไม่อาจปฏิเสธว่า ‘ด้ำ แถน กำเนิดรัฐไท’ หาใช่ตัวต่อที่สำคัญยิ่งในการศึกษาประวัติศาสตร์ ความเป็น ‘ไทย’


วรรณศิลป์ : ศิลปินแห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๖๑ 
วรรณศิลป์ : หมาเก้าหาง..ดนตรีอีศานคลาสสิก
วรรณศิลป์ : ทางอีศาน 82 : เมืองนครจำปาศักดิ์ – ๓ –
วรรณศิลป์ : ทางอีศาน 82 : ศิลปะลพบุรี
วรรณศิลป์ : ทางอีศาน ๘๒ : (๘) ที่จุดเริ่มต้นคือที่สุดท้าย – ๑
วรรณศิลป์ : กราบพระธาตุพนม
วรรณศิลป์ : วิชาความรู้จะมีค่า ก็ต่อเมื่อถูกถ่ายทอด
วรรณศิลป์ : เทียวทางให้สุดเส้น อย่าถอยหลังให้คนย่ำ ตายกะตายหน่าพุ้น คนจั๊งญ่องว่าหาญ
วรรณศิลป์ : ประกาศระดมทุนพิมพ์หนังสือ “ภูมิบ้านนามเมือง คำใคร ไทย – มอญ – เขมร”
นิตยสารทางอีศาน : 82

IsanGate.com somkhitsin.net nongbualumphunews.com อีสานดอทคอม สมาคมนักกลอนแห่งประเทศไทย ทองแถม นาถจำนง สำนักข่าวปฏิรูปที่ดินภาคอีสาน สโมสรนักเขียนภาคอีสาน วารสารดินดีเจอร์นัล อีสานร้อยแปด ดอทคอม
เข้าระบบ | ออกระบบ
5347000  Views