| ความเป็นมาของเชื้อสายของพระเจ้าอีศานวรมันที่ 1 เจ้ากษัตริย์ผู้ครองนครอีศานปุระ
วรรณศิลป์ | วันที่ 9 มกราคม 2562 | ผู้บันทึก: chonniyom | ผู้ชม: 138

ความเป็นมาของเชื้อสายของพระเจ้าอีศานวรมันที่ 1 เจ้ากษัตริย์ผู้ครองนครอีศานปุระ(กลุ่มปราสาทสมโบร์ไพรกุก จ.กำปงธม ฝั่งกัมพูชา) ในช่วงปี พศต.ที่ 11-12 ท่านอีศานวรมันที่ 1 มีการสืบสายสันตติวงศ์ มาจากราชวงศ์ของพระเจ้าศรีสารวเภามะ(ศรีจักรพรรดิ) เพราะว่าพระเจ้าอีศานวรมันที่ 1 เป็นพระโอรสของพระเจ้าจิตรเสน นั่นเอง ส่วนลุงของพระเจ้าอีศานวรมันที่ 1 ที่มีศักดิ์เป็นลูกพี่ลูกน้องของพ่อของเจ้าอีศานวรมันที่1 ก็คือพระเจ้าภววรมันที่ 1 โดยพระเจ้าภววรมันที่ 1 ทรงเป็นกษัตริย์ลูกครึ่ง ครองนครทวารวดีศรีเทพ เพราะว่าคุณพ่อของพระเจ้าภววรมันที่ 1 ครองเมืองที่ทวารวดีศรีเทพ ซึ่งเราสันนิษฐานได้ไม่ยากว่า พระมารดาของพระเจ้าภววรมันที่ 1 ท่านน่าจะเป็นคนทวารวดีศรีเทพ ขณะที่พระบิดาของเจ้าภววรมันที่ 1 เป็นคนเจินละและมีศักดิ์เป็นลูกพี่ลูกน้องของท่านศรีวีรวรมัน (พ่อของพระเจ้าจิตรเสน) อีกด้วย

สงครามระหว่างทวารวดีศามพูกะ (ย่านลุ่มน้ำภาคกลางในสยาม) กับ อีศานปุระ (สมโบร์ไพรกุก) เปิดฉากรบกันในรัชกาลพระเจ้าอีศานวรมันที่ 1 สำหรับจารึกปัลลวะค้นพบอันใหม่ ที่ฝั่งกัมพูชา มันอาจให้เบาะแสบางอย่างว่า เพราะอะไรพระเจ้าอีศานวรมันที่ 1 จึงต้องมาทำลายกลุ่มนครทวารวดีภาคกลาง บางทีมันอาจเป็นทั้งสงครามศาสนาพุทธเถรวาทกับฮินดูไศวนิกาย และสงครามในการแย่งชิงอำนาจในหมู่พระญาติ ไปพร้อม ๆ กัน โดยเฉพาะพระญาติที่อยู่คนละฝั่งลุ่มน้ำกัน เปิดฉากทะเลาะกันแย่งชิงอำนาจกัน หลังสิ้นบุญพระเจ้าศรีสารวเภามะ (ศรีจักรพรรดิ) นั่นเอง (หลาน ๆ เหลน ๆ ในสายของท่านศรีจักรพรรดิทะเลาะแย่งอำนาจกัน ในรุ่นหลัง ๆ ที่ท่านสวรรคตไปแล้ว)

ขอบคุณข้อมูลจากเฟซบุ๊ก Chansak Jindasri

 


วรรณศิลป์ : 1 ปี “คดีเสือดำ” กับ “คำตัดสิน” ที่รอคอย
วรรณศิลป์ : หลักสูตรสร้างชาติ ด้วยวัฒนธรรมท้องถิ่น
วรรณศิลป์ : เชิญฟังผลงานจากศิลปินอีศานคลาสสิกคณะ “หมาเก้าหาง”
วรรณศิลป์ : นโยบาย By ประชาชน
วรรณศิลป์ : ทางอีศาน 83 : “ความล่องคง” ประวัติศาสตร์ขับขานของชนชาติไท (4)
วรรณศิลป์ : ทางอีศาน 83 : ตามรอยคนพื้นเมืองดั้งเดิมแห่งโลกมลายู
วรรณศิลป์ : ทางอีศาน 83 : เพลงอีสานลำเพลิน (ไม่ธรรมดา)
วรรณศิลป์ : ทางอีศาน 83 – ที่จุดเริ่มต้นคือที่สุดท้าย – จบ –
วรรณศิลป์ : “โครงการ วชร 079 จิตพุทธอาสาตามศาสตร์พระราชา”
วรรณศิลป์ : ใบหน้านักอ่าน “ทางอีศาน”

IsanGate.com somkhitsin.net nongbualumphunews.com อีสานดอทคอม สมาคมนักกลอนแห่งประเทศไทย ทองแถม นาถจำนง สำนักข่าวปฏิรูปที่ดินภาคอีสาน สโมสรนักเขียนภาคอีสาน วารสารดินดีเจอร์นัล อีสานร้อยแปด ดอทคอม
เข้าระบบ | ออกระบบ
5404111  Views