| ความเป็นมาของเชื้อสายของพระเจ้าอีศานวรมันที่ 1 เจ้ากษัตริย์ผู้ครองนครอีศานปุระ
วรรณศิลป์ | วันที่ 9 มกราคม 2562 | ผู้บันทึก: chonniyom | ผู้ชม: 89

ความเป็นมาของเชื้อสายของพระเจ้าอีศานวรมันที่ 1 เจ้ากษัตริย์ผู้ครองนครอีศานปุระ(กลุ่มปราสาทสมโบร์ไพรกุก จ.กำปงธม ฝั่งกัมพูชา) ในช่วงปี พศต.ที่ 11-12 ท่านอีศานวรมันที่ 1 มีการสืบสายสันตติวงศ์ มาจากราชวงศ์ของพระเจ้าศรีสารวเภามะ(ศรีจักรพรรดิ) เพราะว่าพระเจ้าอีศานวรมันที่ 1 เป็นพระโอรสของพระเจ้าจิตรเสน นั่นเอง ส่วนลุงของพระเจ้าอีศานวรมันที่ 1 ที่มีศักดิ์เป็นลูกพี่ลูกน้องของพ่อของเจ้าอีศานวรมันที่1 ก็คือพระเจ้าภววรมันที่ 1 โดยพระเจ้าภววรมันที่ 1 ทรงเป็นกษัตริย์ลูกครึ่ง ครองนครทวารวดีศรีเทพ เพราะว่าคุณพ่อของพระเจ้าภววรมันที่ 1 ครองเมืองที่ทวารวดีศรีเทพ ซึ่งเราสันนิษฐานได้ไม่ยากว่า พระมารดาของพระเจ้าภววรมันที่ 1 ท่านน่าจะเป็นคนทวารวดีศรีเทพ ขณะที่พระบิดาของเจ้าภววรมันที่ 1 เป็นคนเจินละและมีศักดิ์เป็นลูกพี่ลูกน้องของท่านศรีวีรวรมัน (พ่อของพระเจ้าจิตรเสน) อีกด้วย

สงครามระหว่างทวารวดีศามพูกะ (ย่านลุ่มน้ำภาคกลางในสยาม) กับ อีศานปุระ (สมโบร์ไพรกุก) เปิดฉากรบกันในรัชกาลพระเจ้าอีศานวรมันที่ 1 สำหรับจารึกปัลลวะค้นพบอันใหม่ ที่ฝั่งกัมพูชา มันอาจให้เบาะแสบางอย่างว่า เพราะอะไรพระเจ้าอีศานวรมันที่ 1 จึงต้องมาทำลายกลุ่มนครทวารวดีภาคกลาง บางทีมันอาจเป็นทั้งสงครามศาสนาพุทธเถรวาทกับฮินดูไศวนิกาย และสงครามในการแย่งชิงอำนาจในหมู่พระญาติ ไปพร้อม ๆ กัน โดยเฉพาะพระญาติที่อยู่คนละฝั่งลุ่มน้ำกัน เปิดฉากทะเลาะกันแย่งชิงอำนาจกัน หลังสิ้นบุญพระเจ้าศรีสารวเภามะ (ศรีจักรพรรดิ) นั่นเอง (หลาน ๆ เหลน ๆ ในสายของท่านศรีจักรพรรดิทะเลาะแย่งอำนาจกัน ในรุ่นหลัง ๆ ที่ท่านสวรรคตไปแล้ว)

ขอบคุณข้อมูลจากเฟซบุ๊ก Chansak Jindasri

 


วรรณศิลป์ : รวมบทกวี “ทาง” – ปรีดา ข้าวบ่อ
วรรณศิลป์ : นักศึกษา จิตอาสา ประชาชนทั่วไป อนุโมทนาบุญร่วมกันประดับตกแต่งเมรุนกหัสดีลิงค์งานพระราชทานเพลิงฯ หลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ
วรรณศิลป์ : ทางอีศาน 81 : “เมรุนกหัสดีลิงค์” อริยะประเพณีในแผ่นดินอีสาน
วรรณศิลป์ : ตำนานความเชื่อ “นกหัสดีลิงค์”
วรรณศิลป์ : เชิญชื่นชมและรื่นรมย์ – อุทยานเด็กดี  ณ “บ้านสมณะ” บ.นาสีนวล ต.ตองโขบ อ.โคกศรีสุพรรณ จ.สกลนคร
วรรณศิลป์ : พบคนดีเรื่องดี ณ “บ้านสมณะ”
วรรณศิลป์ : “โครงการ วชร ๐๗๙ จิตพุทธอาสาตามศาสตร์พระราชา”
วรรณศิลป์ : สร้างปัญญา สังคม ด้วยมือตน
วรรณศิลป์ : CBT การท่องเที่ยวโดยชุมชน ผู้ไทบ้านห้วยหีบ ร่วมกับ สมาคมผู้ไทโลก
วรรณศิลป์ : ความเป็นมาของเชื้อสายของพระเจ้าอีศานวรมันที่ 1 เจ้ากษัตริย์ผู้ครองนครอีศานปุระ

IsanGate.com somkhitsin.net nongbualumphunews.com อีสานดอทคอม สมาคมนักกลอนแห่งประเทศไทย ทองแถม นาถจำนง สำนักข่าวปฏิรูปที่ดินภาคอีสาน สโมสรนักเขียนภาคอีสาน วารสารดินดีเจอร์นัล อีสานร้อยแปด ดอทคอม
เข้าระบบ | ออกระบบ
5266048  Views