| “โครงการ วชร ๐๗๙ จิตพุทธอาสาตามศาสตร์พระราชา”
วรรณศิลป์ | วันที่ 12 มกราคม 2562 | ผู้บันทึก: chonniyom | ผู้ชม: 35

“โครงการ วชร ๐๗๙ จิตพุทธอาสาตามศาสตร์พระราชา”

โครงการฯศึกษาปรากฏการณ์ทางสังคมของชุมชนผ่านกระบวนการเรียนรู้ใหม่ร่วมกับชุมชน โดยนําวิถีชีวิตของคนชุมชนมาเป็นหลักในการจัดกระบวนการพัฒนาสู่การปฏิบัติ โดยมี “วัด” เป็นศูนย์กลางเสริมสร้างสายสัมพันธ์บนพื้นฐานการให้เกียรติ เคารพ เชื่อมั่นซึ่งกันและกัน ส่งผลให้ทุนทางปัญญามีชีวิตและเกิดความยั่งยืน
เพื่อสร้างผู้นำนักพัฒนา เพื่อสร้างกระบวนการเรียนรู้ และเพื่อการพัฒนาที่เกื้อกูล
ขับเคลื่อนโดย เครือข่ายนักนวัตกรรมทางสังคมเพื่อการพัฒนา ซึ่งมี ดร.อาทิตย์ บำรุงเอื้อ เป็นประธาน


วรรณศิลป์ : รวมบทกวี “ทาง” – ปรีดา ข้าวบ่อ
วรรณศิลป์ : นักศึกษา จิตอาสา ประชาชนทั่วไป อนุโมทนาบุญร่วมกันประดับตกแต่งเมรุนกหัสดีลิงค์งานพระราชทานเพลิงฯ หลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ
วรรณศิลป์ : ทางอีศาน 81 : “เมรุนกหัสดีลิงค์” อริยะประเพณีในแผ่นดินอีสาน
วรรณศิลป์ : ตำนานความเชื่อ “นกหัสดีลิงค์”
วรรณศิลป์ : เชิญชื่นชมและรื่นรมย์ – อุทยานเด็กดี  ณ “บ้านสมณะ” บ.นาสีนวล ต.ตองโขบ อ.โคกศรีสุพรรณ จ.สกลนคร
วรรณศิลป์ : พบคนดีเรื่องดี ณ “บ้านสมณะ”
วรรณศิลป์ : “โครงการ วชร ๐๗๙ จิตพุทธอาสาตามศาสตร์พระราชา”
วรรณศิลป์ : สร้างปัญญา สังคม ด้วยมือตน
วรรณศิลป์ : CBT การท่องเที่ยวโดยชุมชน ผู้ไทบ้านห้วยหีบ ร่วมกับ สมาคมผู้ไทโลก
วรรณศิลป์ : ความเป็นมาของเชื้อสายของพระเจ้าอีศานวรมันที่ 1 เจ้ากษัตริย์ผู้ครองนครอีศานปุระ

IsanGate.com somkhitsin.net nongbualumphunews.com อีสานดอทคอม สมาคมนักกลอนแห่งประเทศไทย ทองแถม นาถจำนง สำนักข่าวปฏิรูปที่ดินภาคอีสาน สโมสรนักเขียนภาคอีสาน วารสารดินดีเจอร์นัล อีสานร้อยแปด ดอทคอม
เข้าระบบ | ออกระบบ
5265929  Views