| “โครงการ วชร ๐๗๙ จิตพุทธอาสาตามศาสตร์พระราชา”
วรรณศิลป์ | วันที่ 12 มกราคม 2562 | ผู้บันทึก: chonniyom | ผู้ชม: 90

“โครงการ วชร ๐๗๙ จิตพุทธอาสาตามศาสตร์พระราชา”

โครงการฯศึกษาปรากฏการณ์ทางสังคมของชุมชนผ่านกระบวนการเรียนรู้ใหม่ร่วมกับชุมชน โดยนําวิถีชีวิตของคนชุมชนมาเป็นหลักในการจัดกระบวนการพัฒนาสู่การปฏิบัติ โดยมี “วัด” เป็นศูนย์กลางเสริมสร้างสายสัมพันธ์บนพื้นฐานการให้เกียรติ เคารพ เชื่อมั่นซึ่งกันและกัน ส่งผลให้ทุนทางปัญญามีชีวิตและเกิดความยั่งยืน
เพื่อสร้างผู้นำนักพัฒนา เพื่อสร้างกระบวนการเรียนรู้ และเพื่อการพัฒนาที่เกื้อกูล
ขับเคลื่อนโดย เครือข่ายนักนวัตกรรมทางสังคมเพื่อการพัฒนา ซึ่งมี ดร.อาทิตย์ บำรุงเอื้อ เป็นประธาน


วรรณศิลป์ : 1 ปี “คดีเสือดำ” กับ “คำตัดสิน” ที่รอคอย
วรรณศิลป์ : หลักสูตรสร้างชาติ ด้วยวัฒนธรรมท้องถิ่น
วรรณศิลป์ : เชิญฟังผลงานจากศิลปินอีศานคลาสสิกคณะ “หมาเก้าหาง”
วรรณศิลป์ : นโยบาย By ประชาชน
วรรณศิลป์ : ทางอีศาน 83 : “ความล่องคง” ประวัติศาสตร์ขับขานของชนชาติไท (4)
วรรณศิลป์ : ทางอีศาน 83 : ตามรอยคนพื้นเมืองดั้งเดิมแห่งโลกมลายู
วรรณศิลป์ : ทางอีศาน 83 : เพลงอีสานลำเพลิน (ไม่ธรรมดา)
วรรณศิลป์ : ทางอีศาน 83 – ที่จุดเริ่มต้นคือที่สุดท้าย – จบ –
วรรณศิลป์ : “โครงการ วชร 079 จิตพุทธอาสาตามศาสตร์พระราชา”
วรรณศิลป์ : ใบหน้านักอ่าน “ทางอีศาน”

IsanGate.com somkhitsin.net nongbualumphunews.com อีสานดอทคอม สมาคมนักกลอนแห่งประเทศไทย ทองแถม นาถจำนง สำนักข่าวปฏิรูปที่ดินภาคอีสาน สโมสรนักเขียนภาคอีสาน วารสารดินดีเจอร์นัล อีสานร้อยแปด ดอทคอม
เข้าระบบ | ออกระบบ
5404060  Views