| พบคนดีเรื่องดี ณ “บ้านสมณะ”
วรรณศิลป์ | วันที่ 12 มกราคม 2562 | ผู้บันทึก: chonniyom | ผู้ชม: 97

พบคนดีเรื่องดี ณ “บ้านสมณะ”

สัมภาษณ์คุณแม่อุดร สมณะ การศึกษาโรงเรียนผดุงครรภ์อนามัยขอนแก่น พ.ศ.2525 สาธารณสุขศาสตร์บัณทิต มมส. พ.ศ.2546 อดีตหัวหน้าสถานีอนามัยบ้านห้วยหีบ อ.โคกศรีสุพรรณ จ.สกลนคร นักบริหารจัดการด้านอนามัยและสิ่งแวดล้อมดีเด่น ลาออกก่อนเกษียณโดยไม่มีความเบื่อหน่ายชีวิตราชการ แต่เพื่อทำความฝันให้เป็นจริง ฝันสร้างพื้นที่สีเขียว มีชีวิตสงบสุขอยู่กับธรรมชาติ และทำประโยชน์ให้สังคมบ้านเมืองตามกำลังความสามารถ
ติดตามเรื่องราวรายละเอียดได้จากวิดีโอบันทึกการสัมภาษณ์ และการถอนเสียงเรียบเรียงเสนอในนิตยสารรายเดือน “ทางอีศาน”


วรรณศิลป์ : 1 ปี “คดีเสือดำ” กับ “คำตัดสิน” ที่รอคอย
วรรณศิลป์ : หลักสูตรสร้างชาติ ด้วยวัฒนธรรมท้องถิ่น
วรรณศิลป์ : เชิญฟังผลงานจากศิลปินอีศานคลาสสิกคณะ “หมาเก้าหาง”
วรรณศิลป์ : นโยบาย By ประชาชน
วรรณศิลป์ : ทางอีศาน 83 : “ความล่องคง” ประวัติศาสตร์ขับขานของชนชาติไท (4)
วรรณศิลป์ : ทางอีศาน 83 : ตามรอยคนพื้นเมืองดั้งเดิมแห่งโลกมลายู
วรรณศิลป์ : ทางอีศาน 83 : เพลงอีสานลำเพลิน (ไม่ธรรมดา)
วรรณศิลป์ : ทางอีศาน 83 – ที่จุดเริ่มต้นคือที่สุดท้าย – จบ –
วรรณศิลป์ : “โครงการ วชร 079 จิตพุทธอาสาตามศาสตร์พระราชา”
วรรณศิลป์ : ใบหน้านักอ่าน “ทางอีศาน”

IsanGate.com somkhitsin.net nongbualumphunews.com อีสานดอทคอม สมาคมนักกลอนแห่งประเทศไทย ทองแถม นาถจำนง สำนักข่าวปฏิรูปที่ดินภาคอีสาน สโมสรนักเขียนภาคอีสาน วารสารดินดีเจอร์นัล อีสานร้อยแปด ดอทคอม
เข้าระบบ | ออกระบบ
5404174  Views