| ต้องการรู้เรื่องอีสาน พิมพ์คำว่า “ท า ง อี ศ า น”
วรรณศิลป์ | วันที่ 22 มกราคม 2562 | ผู้บันทึก: chonniyom | ผู้ชม: 103

ต้องการรู้เรื่องอีสาน พิมพ์คำว่า “ท า ง อี ศ า น”

กอง บ.ก.“ทางอีศาน” นักศึกษาคณะวิทยาการสารสนเทศ มมส. และเจ้าหน้าที่บริษัทอัลฟาเมตริดส์จำกัด ประชุมพัฒนา“ทางอีศานมีเดีย” ที่ อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี
เดือนเมษายน 2562 ระบบสมบูรณ์ เผยแพร่ข้อมูลและเปิดช่องทางติดต่อได้ทุกระบบ ขอบคุณทุกฝ่ายที่สนับสนุนครับ

 


วรรณศิลป์ : ศิลปินแห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๖๑ 
วรรณศิลป์ : หมาเก้าหาง..ดนตรีอีศานคลาสสิก
วรรณศิลป์ : ทางอีศาน 82 : เมืองนครจำปาศักดิ์ – ๓ –
วรรณศิลป์ : ทางอีศาน 82 : ศิลปะลพบุรี
วรรณศิลป์ : ทางอีศาน ๘๒ : (๘) ที่จุดเริ่มต้นคือที่สุดท้าย – ๑
วรรณศิลป์ : กราบพระธาตุพนม
วรรณศิลป์ : วิชาความรู้จะมีค่า ก็ต่อเมื่อถูกถ่ายทอด
วรรณศิลป์ : เทียวทางให้สุดเส้น อย่าถอยหลังให้คนย่ำ ตายกะตายหน่าพุ้น คนจั๊งญ่องว่าหาญ
วรรณศิลป์ : ประกาศระดมทุนพิมพ์หนังสือ “ภูมิบ้านนามเมือง คำใคร ไทย – มอญ – เขมร”
นิตยสารทางอีศาน : 82

IsanGate.com somkhitsin.net nongbualumphunews.com อีสานดอทคอม สมาคมนักกลอนแห่งประเทศไทย ทองแถม นาถจำนง สำนักข่าวปฏิรูปที่ดินภาคอีสาน สโมสรนักเขียนภาคอีสาน วารสารดินดีเจอร์นัล อีสานร้อยแปด ดอทคอม
เข้าระบบ | ออกระบบ
5346858  Views