| ทางอีศาน 82 : สาส์นจาก “ทางอีศาน”
วรรณศิลป์ | วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 | ผู้บันทึก: chonniyom | ผู้ชม: 92

นิตยสาร “ทางอีศาน” ฉบับที่ ๘๒
ปีที่ ๗ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๒
นิตยสารรายเดือนของชาวอีสานและคนไททุกภูมิภาค
ลึกซึ้งรากเหง้า เข้าใจปัจจุบัน รู้ทันอนาคต

[๑]
ความเปลี่ยนแปลง

นิตยสาร “ทางอีศาน” เกิดขึ้นด้วยเป้าหมายเพื่อสร้างวัฒนธรรมการเขียนอ่านให้แพร่หลาย เข้มแข็ง และเข้าร่วมกับภาคส่วนต่าง ๆ สร้างสังคมแห่งปัญญาขึ้น

วันนี้เราออกก้าวเดินตามทางที่วาดฝันมาเกือบ ๘ ปีแล้ว คณะทำงานทุกคนทุกฝ่ายได้ทุ่มเทแรงกาย แรงใจ แรงคิดและการสนับสนุนอย่างสุดกำลังให้ทรงตัวอยู่ได้ จนถึงวันนี้มีความจำเป็นต้องลดจำนวนหน้าหนังสือลง เพื่อผ่อนเบาภาระค่ากระดาษ ค่าพิมพ์และค่าขนส่ง

แต่ในขณะเดียวกัน เรากำลังเร่งพัฒนางานด้านโซเชียลมีเดีย เพื่อบรรจุองค์ความรู้ที่เรามีทั้งหมด เพื่อรองรับข้อมูลใหม่ ๆ ให้ได้เต็มที่และสามารถเผยแพร่ได้กว้างไกลไปทั่วโลก ซึ่งจะส่งผลให้ขยายฐานผู้อ่านและการสนับสนุนจากบริษัทห้างร้านยิ่งขึ้น โดยสื่อสำคัญคือตัวเล่มหนังสือยังคงอยู่

ต้องการรู้เรื่องอีสาน พิมพ์คำว่า ท า ง อี ศ า น” คือ คำขวัญโครงการอีศานมีเดีย ที่เราดำเนินการอย่างเอาจริงเอาจังมาตั้งแต่ปีที่แล้ว ภายในเดือนเมษายน ๒๕๖๒ นี้ พร้อมเปิดให้บริการฟรีอย่างสมบูรณ์แบบ โดยเรากำหนดจัดงานเปิดตัววันที่ ๔ พฤษภาคม ได้รับการอนุเคราะห์สถานที่จากเครือข่ายเพื่อนมิตร – จิม ทอมป์สัน ฟาร์ม

เชิญชวนทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรมของเรา และฝากช่วยเป็นปากเป็นเสียงให้ทางอีศาน ฝากขยายสมาชิก และฝากสนับสนุนการลงแจ้งความโฆษณาด้วย

 

 

[๒]

“โครงการ วชร ๐๗๙ จิตพุทธอาสาตามศาสตร์พระราชา”

โครงการฯนี้มุ่งศึกษาปรากฏการณ์ทางสังคมของชุมชนผ่านกระบวนการเรียนรู้ใหม่ร่วมกับชุมชน โดยนําวิถีชีวิตของคนชุมชนมาเป็นหลักในการจัดกระบวนการพัฒนาสู่การปฏิบัติ มี “วัด” เป็นศูนย์กลางชุมชนและราชการร่วมเสริมสร้างสายสัมพันธ์บนพื้นฐานการให้เกียรติ เคารพ เชื่อมั่นซึ่งกันและกัน อันจะส่งผลให้ทุนทางปัญญามีชีวิตและเกิดความยั่งยืน

 รหัส ๐๗๙ มาจาก

๐ = เริ่มต้นจากศูนย์ ทำงานจิตอาสา

๗ = เขตการทำงาน สปสช.

๙ = เขตปกครองของคณะสงฆ์

ทั้งนี้เพื่อสร้างผู้นำนักพัฒนา เพื่อสร้างกระบวนการเรียนรู้ และเพื่อการพัฒนาที่เกื้อกูล

สมาชิกผู้เข้าร่วมคือ พระสงฆ์ที่มีแนวคิดพัฒนา มีจิตอาสา กล้าคิด กล้าทำ กล้านำ และกล้าเปลี่ยนแปลง

พื้นที่จัดกิจกรรม ๔ จังหวัด ได้แก่ ร้อยเอ็ด ขอนแก่น มหาสารคาม กาฬสินธุ์ ระยะเวลาดำเนินการจากปลายปี ๒๕๖๑ ถึงเดือนมีนาคม ๒๕๖๒

ขับเคลื่อนโดย เครือข่ายนักนวัตกรรมทางสังคมเพื่อการพัฒนา ซึ่งมี ดร.อาทิตย์ บำรุงเอื้อ เป็นประธาน

สนใจเข้าร่วมติดต่อสอบถามที่คณะเลขานุการโครงการฯ – สุขุมวรัชญ์ อัครเศรษฐัง โทร. ๐๙๑-๐๕๔-๑๒๔๒

  

 


วรรณศิลป์ : ศิลปินแห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๖๑ 
วรรณศิลป์ : หมาเก้าหาง..ดนตรีอีศานคลาสสิก
วรรณศิลป์ : ทางอีศาน 82 : เมืองนครจำปาศักดิ์ – ๓ –
วรรณศิลป์ : ทางอีศาน 82 : ศิลปะลพบุรี
วรรณศิลป์ : ทางอีศาน ๘๒ : (๘) ที่จุดเริ่มต้นคือที่สุดท้าย – ๑
วรรณศิลป์ : กราบพระธาตุพนม
วรรณศิลป์ : วิชาความรู้จะมีค่า ก็ต่อเมื่อถูกถ่ายทอด
วรรณศิลป์ : เทียวทางให้สุดเส้น อย่าถอยหลังให้คนย่ำ ตายกะตายหน่าพุ้น คนจั๊งญ่องว่าหาญ
วรรณศิลป์ : ประกาศระดมทุนพิมพ์หนังสือ “ภูมิบ้านนามเมือง คำใคร ไทย – มอญ – เขมร”
นิตยสารทางอีศาน : 82

IsanGate.com somkhitsin.net nongbualumphunews.com อีสานดอทคอม สมาคมนักกลอนแห่งประเทศไทย ทองแถม นาถจำนง สำนักข่าวปฏิรูปที่ดินภาคอีสาน สโมสรนักเขียนภาคอีสาน วารสารดินดีเจอร์นัล อีสานร้อยแปด ดอทคอม
เข้าระบบ | ออกระบบ
5346986  Views