| ประกาศระดมทุนพิมพ์หนังสือ “ภูมิบ้านนามเมือง คำใคร ไทย – มอญ – เขมร”
วรรณศิลป์ | วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562 | ผู้บันทึก: chonniyom | ผู้ชม: 69

ประกาศระดมทุนพิมพ์หนังสือ

“ภูมิบ้านนามเมือง คำใคร ไทย – มอญ – เขมร”


.
-จุดประสงค์ เพื่อเผยแพร่ความรู้คืนสู่ชุมชนและให้ชุมชนท้องถิ่นมีส่วนร่วมรับรู้สนับสนุนและต่อยอดใช้ประโยชน์ได้ จึงเป็นที่มา : “โครงการเผยแพร่ประวัติชุมชนผ่านภูมิบ้านนามเมืองตามภาษาท้องถิ่น”
.
-ขอนำเสนอพอสังเขปดังนี้ (สนใจสอบถามเพิ่มเติมและรับเอกสารรายละเอียดได้)
.
๐หลักการและเหตุผล
ในภาพรวมฅนส่วนใหญ่มีแนวโน้มเลือนหลงที่มาความหมายของภูมิลำเนา เฉพาะอย่างยิ่งที่สะกดเขียนอ่านและแปลความหมายได้ยาก ขณะที่หนังสือเล่มนี้ได้ใช้วิธีวิทยาศึกษาของภูมินามวิทยา (Toponymy) ด้วยพื้นฐานนิรุกติศาสตร์ สนับสนุนด้วยชาติพันธุ์วิทยา พึ่งพาข้อมูลโบราณคดี ซึ่งหลายภูมินามถูกตั้งศัพท์สันนิษฐานใหม่ให้ขบคิด
.
๐วัตถุประสงค์
ทางคณะผู้ดำเนินงานได้ตั้ง “กลุ่มเพื่อนสุวัณภูมิ” เพื่อระดมทุนจัดพิมพ์หนังสือสาระความรู้ ประเดิมด้วย “สารคดีภูมินามวิทยา” กำหนดเป้าหมายศึกษาที่มาชื่อภูมิบ้านนามเมืองในประเทศไทย และบางกรณีเปรียบเทียบกับประเทศเพื่อนบ้านด้วย ใช้ข้อมูลประวัติศาสตร์ท้องถิ่น, รวมทั้งหลักฐานโบราณคดี(ถ้ามี) ปากคำฅนร่วมสมัย แสวงหาคำอธิบายศัพท์ การตีความ ช่วยเสริมส่งทัศนะต่อประวัติชุมชนท้องถิ่นอย่างลึกซึ้ง
.
๐ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1.ผู้อ่านหลายวัยได้รับความรู้ภาษาท้องถิ่น, ประวัติชุมชนกระจ่างยิ่งขึ้
2.ขยายการรับรู้เชิงเปรียบเทียบ เกิดข้อคิดข้อสังเกตต่อชื่อภูมิบ้านนามเมือง
3.บุคคล บริษัท ห้างร้าน องค์กรต่าง ๆ มีส่วนร่วมสนับสนุนผลิตสื่อหนังสือใช้เป็นสื่อประชาสัมพันธ์ท้องถิ่นและนำไปต่อยอดได้ ฯลฯ
.
๐ขอบเขตเนื้อหา กรอบโครงงาน
ชื่อปก : ภูมิบ้านนามเมือง คำใคร ไทย – มอญ – เขมร
โปรยปก : อยู่กันมาหลายชั่วฅน จนเลือนหลงความหมาย
.
-เนื้อหาสังเขป
การตั้งชื่อภูมิบ้านนามเมืองด้วยศัพท์ท้องถิ่นในประเทศไทย เกี่ยวเนื่องชาติพันธุ์ภาษา ภาษาเขมร, มอญ, กูย และอื่น ๆ อิงฐานข้อมูลนิทาน, ตำนาน, พุทธประวัติ, ประวัติชุมชน, แหล่งโบราณคดี (ถ้ามี)
.
จากหัวเรื่อง ๖๐ บท จำนวนกว่า ๒๐๐ ภูมิบ้านนาม ซึ่ง ๗๐% จัดเป็นสันนิษฐานใหม่ เช่น บันนังบูโย สีคิ้ว สีมุม สตึก ทับทัน ท่าเตียน ศรีสะเกษ ราษีไศล เขากระโดง สะกอม(สงขลา) บ้านพม่า(สุรินทร์) ตาลวก กังแอน เปลาะปลอ พิมาย หนองวัวซอ ขามทะเลสอ ลำพะยา ลำพยา เปริด เปร็ต เปร็ด บุณเยิง ดงพญาไฟ เชื้อเพลิง เสียวสวาท ฯลฯ
.
โดยรวบรวมจากคอลัมน์ “คำถิ่นกลิ่นอายแขฺมร์” และ “ภูมิบ้านนามเมือง” ในนิตยสารทางอีศานฉบับปฐมฤกษ์ถึงฉบับปีที่ห้า (พ.ศ.2555-2560) ปรับแก้วิเคราะห์ให้ชัดเจน
.
๐ขั้นตอนดำเนินงาน
พ.ศ. 2561 ตั้งแต่ พ.ค.เป็นต้นมา ได้ผ่านกระบวนการรวบรวมบทความ เรียงลำดับปรับแก้ต้นฉบับ ส่งฝ่ายศิลปะออกแบบปก ออกแบบรูปเล่มและจัดหน้า
.
พ.ศ.2562 ตั้งแต่ ม.ค.เป็นต้นมา ได้ตรวจแก้อาร์ตเวิร์กปก, รูปเล่มเนื้อหา
.
ตั้งแต่ 15 ก.พ. เป็นต้นไป อยู่ในช่วงตรวจแก้เพิ่ม และส่งฝ่ายศิลปะปรับแก้อีกรอบ
.
กระทั่งคาดว่า ระหว่าง 1 – 14 เม.ย.. จะเข้าสู่กระบวนการโรงพิมพ์
.
๐ขนาดเล่ม 16 หน้ายกพิเศษ ก. 14.3 x สูง 21 ซม. สันปกหนา 22 มม.
-ปก พิมพ์ 4/4 สี กระดาษอาร์ต 310 แกรม อาบ OPP ด้าน
เนื้อใน พิมพ์ ข/ด กระดาษกรีนรีด 65 แกรม จำนวน 512 หน้า
.
-เนื้อใน สี่สี 1 ยก เข้าเล่ม เย็บกี่ไสกาวพิมพ์
-จำนวนพิมพ์ 1,000 เล่ม (หน่วยละ 70 ) = 70,000 บาท

๐ข้อเสนอขอรับการสนับสนุน
1. สมทบ 1 หุ้น ๆ ละ 1,000 บาท รับหนังสือ 10 เล่ม
2. หัก50% (สมทบพิมพ์เล่มใหม่)+หนังสือหุ้นละ 6เล่ม
3. สมทบ10หุ้นขึ้นไป ลงชื่อหรือพิมพ์โลโก้องค์กร+ รับหนังสือต่อสิบหุ้น 10 เล่ม
.
ผู้รับผิดชอบโครงการ : กลุ่มเพื่อนสุวัณภูมิ
อ.ทองแถม นาถจำนง, ประสิทธิ์ ไชยชมพู
.
บุคคล ห้างร้าน บริษัท และองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น ต่าง ๆ สนใจสอบถามเพิ่มเติมและขอรับเอกสารรายละเอียดได้ครับ (ส่วนหนึ่งกำลังเตรียมจัดส่ง)

*หมายเหตุ* ผมลองค้นหารายชื่อท่านผู้สนใจแจ้งความประสงค์จองหนังสือในคราวก่อน…แต่มานึกได้ เงื่อนไขข้อเสนอคราวนี้แตกต่างอย่างมีนัยสำคัญ ดังนั้น จึงความกรุณาเพื่อนมิตรที่หมายใจสนับสนุนช่วยแจ้งความประสงค์อีกครั้งในเงื่อนไขล่าสุดนี้ หมายถึงสมทบหนุน 1 หุ้น = 10 เล่ม ๆ ละ 100 บาท ครับ#ภูมิบ้านนามเมืองคำใครไทย-มอญ-เขมร#

 

ติดตามได้ในเฟซบุ๊ก ประสิทธิ์ ไชยชมพู


วรรณศิลป์ : ศิลปินแห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๖๑ 
วรรณศิลป์ : หมาเก้าหาง..ดนตรีอีศานคลาสสิก
วรรณศิลป์ : ทางอีศาน 82 : เมืองนครจำปาศักดิ์ – ๓ –
วรรณศิลป์ : ทางอีศาน 82 : ศิลปะลพบุรี
วรรณศิลป์ : ทางอีศาน ๘๒ : (๘) ที่จุดเริ่มต้นคือที่สุดท้าย – ๑
วรรณศิลป์ : กราบพระธาตุพนม
วรรณศิลป์ : วิชาความรู้จะมีค่า ก็ต่อเมื่อถูกถ่ายทอด
วรรณศิลป์ : เทียวทางให้สุดเส้น อย่าถอยหลังให้คนย่ำ ตายกะตายหน่าพุ้น คนจั๊งญ่องว่าหาญ
วรรณศิลป์ : ประกาศระดมทุนพิมพ์หนังสือ “ภูมิบ้านนามเมือง คำใคร ไทย – มอญ – เขมร”
นิตยสารทางอีศาน : 82

IsanGate.com somkhitsin.net nongbualumphunews.com อีสานดอทคอม สมาคมนักกลอนแห่งประเทศไทย ทองแถม นาถจำนง สำนักข่าวปฏิรูปที่ดินภาคอีสาน สโมสรนักเขียนภาคอีสาน วารสารดินดีเจอร์นัล อีสานร้อยแปด ดอทคอม
เข้าระบบ | ออกระบบ
5346885  Views