| ทางอีศาน 83 : “ความล่องคง” ประวัติศาสตร์ขับขานของชนชาติไท (4)
วรรณศิลป์ | วันที่ 11 มีนาคม 2562 | ผู้บันทึก: chonniyom | ผู้ชม: 118

นิตยสาร “ทางอีศาน” ฉบับที่ ๘๓
ปีที่ ๗ ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๒
นิตยสารรายเดือนของชาวอีสานและคนไททุกภูมิภาค
ลึกซึ้งรากเหง้า เข้าใจปัจจุบัน รู้ทันอนาคต

“ความล่องคง”

ประวัติศาสตร์ขับขานของชนชาติไท

(๔)

โดย : ชลธิรา สัตยาวัฒนา และ ชายชื้น คำแดงยอดไตย

การสืบสร้าง “มหากาพย์ชนชาติไท” ในงานเขียนชุดนี้ จะใช้ผลงานวรรณกรรมรูปแบบต่าง ๆ ที่รังสรรค์โดยชนชาวไทเป็นตัวตั้ง อ่านและวิเคราะห์ชิ้นงานวรรณกรรม (Literary work) ที่จงใจคัดสรรมาเป็นการเฉพาะ เพื่อนำมาใช้เป็น “ตัวบท” (Text) ในการตีความ และให้ความหมายใหม่ (ถ้าเป็นไปได้) ด้วยวิธีวิทยาหลังโครงสร้าง-หลังสมัยใหม่ โดยไม่ยึดติด “กรอบ” แต่ทั้งนี้ก็โดยไม่ละทิ้งกระบวนการอ่านตัวเขียนของภาษาไทดั้งเดิม เมื่อมีความจำเป็นต้องใช้เพื่อทำความเข้าใจเรื่องราวในชิ้นงานวรรณกรรม ด้วยการศึกษาเอกสารต้นแบบ ตามด้วยการวิเคราะห์ศัพท์และแปลความหมาย การถอดคำ การอ่านเอาความ รวมทั้งการถอดใจความ ด้วยหลักวิชาทางอักษรศาสตร์และนิรุกติศาสตร์ อันเป็นแบบแผนดั้งเดิมของการศึกษาวรรณคดีไทยและเอกสารโบราณ ซึ่งก็คือแนวทางหลักและระเบียบวิธีศึกษาอย่างเป็นแบบแผนของสำนักคิดโครงสร้าง-หน้าที่นิยม

ในขั้นตอนนี้ จะเริ่มจากงานวรรณกรรม (ลีกลาย) ของชาวไทใหญ่

***อ่านฉบับเต็มเรื่อง “ความล่องคง” ประวัติศาสตร์ขับขานของชนชาติไท (๔) ได้ในนิตยสารทางอีศาน ฉบับที่ ๘๓ เดือนมีนาคม ๒๕๖๒


วรรณศิลป์ : 1 ปี “คดีเสือดำ” กับ “คำตัดสิน” ที่รอคอย
วรรณศิลป์ : หลักสูตรสร้างชาติ ด้วยวัฒนธรรมท้องถิ่น
วรรณศิลป์ : เชิญฟังผลงานจากศิลปินอีศานคลาสสิกคณะ “หมาเก้าหาง”
วรรณศิลป์ : นโยบาย By ประชาชน
วรรณศิลป์ : ทางอีศาน 83 : “ความล่องคง” ประวัติศาสตร์ขับขานของชนชาติไท (4)
วรรณศิลป์ : ทางอีศาน 83 : ตามรอยคนพื้นเมืองดั้งเดิมแห่งโลกมลายู
วรรณศิลป์ : ทางอีศาน 83 : เพลงอีสานลำเพลิน (ไม่ธรรมดา)
วรรณศิลป์ : ทางอีศาน 83 – ที่จุดเริ่มต้นคือที่สุดท้าย – จบ –
วรรณศิลป์ : “โครงการ วชร 079 จิตพุทธอาสาตามศาสตร์พระราชา”
วรรณศิลป์ : ใบหน้านักอ่าน “ทางอีศาน”

IsanGate.com somkhitsin.net nongbualumphunews.com อีสานดอทคอม สมาคมนักกลอนแห่งประเทศไทย ทองแถม นาถจำนง สำนักข่าวปฏิรูปที่ดินภาคอีสาน สโมสรนักเขียนภาคอีสาน วารสารดินดีเจอร์นัล อีสานร้อยแปด ดอทคอม
เข้าระบบ | ออกระบบ
5404200  Views