ทางอีศาน 43 : บทบรรณาธิการ

0

e-shann43_editorials

บทบรรณาธิการ : Editorials
นิตยสาร “ทางอีศาน” ฉบับที่ ๔๓
ปีที่ ๔ ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๘
ฉบับ: ประเสริฐ จันดำ

อุดมการณ์ “ชาติ ศาสน์ กษัตริย์” ได้ถูกชูขึ้นให้สูงเด่น เพื่อรวมเลือดเนื้อชาติเชื้อไทยเข้าด้วยกันมานานมากแล้ว

ผ่านการนำเสนอของนักคิด นักปฏิบัติการทางสังคม จนกระทั่งเกิดเหตุการณ์ “๑๔ ตุลา ๒๕๑๖” บางพื้นที่จึงเปิดรับแนวคิด และเพิ่มคำพ่วงท้ายว่า “ชาติ ศาสน์ กษัตริย์ และประชาชน” แต่นั่นก็หาใช่การตกผนึกทางความคิดของผู้ปกครองบ้านเมืองไม่

การไม่ตกผนึกทางความคิดร่วมกันของคนในสังคม ทำให้ประเทศไร้ทิศทาง ไม่สามารถพัฒนาให้รุดหน้าไปได้ แน่นอนว่าองคาพยพของสังคมมีการขับเคลื่อนมาโดยตลอด ทั้งนี้เพราะคนต้องกินต้องอยู่ คนต้องดิ้นรนปากกัดตีนถีบเพื่อความอยู่รอดและปรารถนาให้มีชีวิตที่ดีขึ้น

ภาคราชการคือผู้มีรายได้จากภาษีของราษฎรต้องมีเกียรติ มีคุณธรรม โปร่งใส เพื่อทำหน้าที่บริหารจัดการโภคทรัพย์ที่เป็นส่วนเกินของสังคม มุ่งรับใช้ประชาชน และพัฒนาบ้านเมืองในทุกด้าน

ความเป็นรัฐชาติสมัยใหม่ประกอบขึ้นด้วยเลือด เนื้อ จิตวิญญาณ ของประชากรหลากหลาย

ชาติพันธุ์ ซึ่งทุกคนมีชาติกำเนิดที่ทรงสิทธิ์ มีศักดิ์ศรี เปี่ยมเสรีภาพ และทระนงในอัตลักษณ์ของตน มีอวัยวะครบ ๓๒ ประการ มีพลังกายและพลังสติปัญญาที่เป็นเลิศ ขอเพียงเปิดโอกาสให้ทุกคนได้เรียนรู้ ได้ฝึกทักษะและความสามารถทุกด้าน ได้วาดฝันและลงมือปฏิบัติ ศักยภาพความเป็นมนุษย์ก็จะปรากฏคุณประโยชน์แก่แผ่นดิน

เมื่อทุกคนเชื่อมั่นตนเอง เคารพซึ่งกันและกันฟังเหตุฟังผล ยึดมั่นในศีลในธรรม สรุปรวมความคิดของคนส่วนใหญ่มาเป็นแนวทางปฏิบัติ ความสามัคคีร่วมกันก้าวเดินไปข้างหน้าก็จะทรงพลังยิ่งใหญ่ชาติ คือ ประชาชน

ทุกผืนดินแผ่นฟ้าเป็นของประชาชน ประชาชนเข้มแข็ง ประเทศจึงเข้มแข็งมั่นคง

น้อมจิตคารวะ
บรรณาธิการอำนวยการ

————————————————————————
ติดตามเนื้อหาในเล่มได้ที่…
ร้านหนังสือชั้นนำทั่วไป ซีเอ็ด นายอินทร์
สั่งซื้อ: 02-552-4070
อีเมล: e-shann@hotmail.com

อีบุคราคาเพียง 60 บาท ที่
www.mebmarket.com
www.4dbook.com
www.openserve.co.th

นิตยสาร “ทางอีศาน” เปิดให้ผู้สนใจเข้าไปอ่านหัวข้อข่าว เรื่องราวเด่น ๆ หรือดาวน์โหลดใบสมัครสมาชิก รวมถึงร่วมเสนอความคิดเห็น อ่านรายละเอียดและสมัครเป็นสมาชิกได้ที่ https://e-shann.com/

หนังสือแนะนำบทความที่คุณอาจจะสนใจ

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com