งามแล้ง

บทบรรณาธิการ : Editorials
นิตยสาร “ทางอีศาน” ฉบับที่ ๔๙
ปีที่ ๕ ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๙
ฉบับ: รำลึก ๕๐ ปีแห่งการล้มลงของ จิตร ภูมิศักดิ์


มนุษย์เกิดมาเป็นส่วนหนึ่งของสรรพธรรมชาติ และสรรพชีวิต แต่โลกได้ค่อย ๆ เปลี่ยนแปลงไปจนจวนจะถึงจุดพลิกผันครั้งใหญ่ด้วยนํ้ามือมนุษย์

บนผิวเปลือกโลกที่ขีดเส้นพรมแดนเป็นรัฐชาติชื่อ “ประเทศไทย” นี้ มีความอุดมสมบูรณ์โดยเฉพาะบริเวณบนแผ่นดินที่ราบสูงและตลอดแนวสองฝั่งแม่นํ้าโขง มีหลักฐานว่าสัตว์โลกเกิดอาศัยอยู่มาเป็นหมื่นล้านปี มีมนุษย์เกิดอาศัยมาเป็นพันหมื่นปีแล้ว

เรามีภูเขา ป่าไม้ แม่นํ้า ห้วยหนอง มีพื้นที่ชุ่มนํ้า ที่ราบลุ่มกว้างใหญ่ มีโคกเนิน มีทรัพย์ในดินและสินในนํ้า

เรามีฤดูกาลงดงาม ๓ ฤดู ฤดูแล้ง ฤดูฝนและฤดูหนาว ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนเหมาะเอื้อแก่วิถีดำรงเผ่าพันธุ์ของสิ่งมีชีวิต

ฤดูแล้งคือ การพักตากฆ่าเชื้อไม่พึงประสงค์ของผิวเนื้อดินด้วยพลังแสงแดด คนได้สงบนิ่งภายใน มีเวลาสร้างบ้านเรือนชุมชน และเตรียมอุปกรณ์เครื่องมือเพื่อทำการผลิต ฤดูฝนคือ การทำงานหว่านไถเพาะปลูกพืชพันธุ์ การหาอยู่หากิน ฤดูหนาวคือ สีสันผลิบานตระการตา ความสดใสรื่นเริงของชีวิต

ทุกฤดูกาลมีวัฏจักรสัมพัทธ์สัมพันธ์กันด้วยมวลธาตุแห่งดิน นํ้า ลม ไฟ ที่มีทั้งเกื้อกูลและเป็นห่วงโซ่อาหารแก่กัน

มวลเห็ดจะไม่มุดขึ้นจากดินถ้าไม่ระอุร้อน ยอดผักหวานป่งใบด้วยแดดกล้า ไข่มดแดงขาวโพลนเต็มรัง ดอกจานสีแดงแสดและดอกคูนเหลืองอุยฮุ่ยคือสัญญาณแห่งกาลแล้งรวมทั้งป่าเบญจพรรณผลัดใบไล่โทนสีใหม่จนยากที่จิตรกรจะผสมสีได้งามเท่า

มาเมื่อมนุษย์ตัดไม้ทำลายป่าจนเกือบเหี้ยนเตียน กั้นขังถมสายนํ้าจนจะหมดสิ้น ฤดูจึงแทบไม่เหลือกาลแห่งความงามตามธรรมชาติอีกแล้ว

มนุษย์มีความโลภ ความหลง แต่มนุษย์ก็มีความสร้างสรรค์และเสียสละ อำนาจใฝ่ดีในตัวมนุษย์ได้ลงมือกระทำให้เห็นประจักษ์แล้ว ต้นไม้ปลูกเพาะขึ้นมาได้ ป่าสามารถฟื้นคืนในหนึ่งช่วงชีวิตของมนุษย์

หยุดตัดต้นไม้ทุกต้นเริ่มวันนี้ ช่วยกันปลูกต้นไม้ให้เขียวชอุ่มแล้วเชื่อมร้อยต่อกันให้เป็นผืนป่าใหญ่ หยุดกักกั้นขังถมสายนํ้าทุกสาย ถ้าขุดฟื้นพัฒนาคืนมาได้ให้ลงมือทำ ทุ่มใช้งบประมาณจากภาษีประชาชนเท่าใหร่ก็คุ้มค่า เสริมด้วยภูมิปัญญาบรรพชนที่เลือกหาทำเลขุดสร้างบึงใหญ่ขึ้นในชุมชน และตามด้วยสระหนองตามหัวไร่ปลายนาของบุคคล

รู้คุณแดดทุกลำแสง เก็บถนอมฝนจากฟ้าทุกเม็ด ศึกษาเรียนรู้จากปราชญ์โบราณ มุ่งมั่นสร้างเสริมวิสัยทัศน์และผลงานใหม่ ข้าราชการต้องเปี่ยมด้วยธรรมาภิบาล ประชาชนต้องเข้มแข็งเป็นตัวของตัวเอง โลกจึงงดงามตามธรรมดาธรรมชาติของมัน

น้อมจิตคารวะ
บรรณาธิการอำนวยการ

หนังสือแนะนำบทความที่คุณอาจจะสนใจ

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com