ธรรมนูญประชาชน

บทบรรณาธิการ ทางอีศาน ๑๑๕

เนื่องจากประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศไทย นับวันยิ่งมีรายได้ลดน้อยลง แต่หนี้สินกลับพอกพูน สังคมเต็มไปด้วยอภิสิทธิ์อิทธิพล เศรษฐกิจถูกผูกขาด ข้ารัฐการไร้คุณภาพขาดคุณธรรม ระบบเผด็จการครองเมืองมายาวนาน ทั้งมหาอำนาจต่างแย่งยื้อกันเข้าครอบงำยิ่งขึ้น จึงนำเสนอ “ธรรมนูญประชาชน” เพื่อต้านยัน รุกคืน สร้างความกินดีมีสุข และความเจริญรุ่งเรือง ดังนี้

หนึ่ง ~ รักษาที่ดิน บำรุงแหล่งน้ำ พิทักษ์ผืนป่าและธรรมชาติทั้งมวลไว้ด้วยชีวิต

สอง ~ พัฒนาและต่อยอดภูมิปัญญาบรรพชน เน้นผลิตสร้างปัจจัยสี่ด้วยวัตถุดิบและพืชพันธุ์ประจำถิ่น สามารถนำผลิตผลทุกชนิดมาแปรรูปเพื่ออุปโภคบริโภคและจำหน่ายได้อย่างอิสระ

สาม ~ ประกอบสัมมาชีพพึ่งลำแข้งตน แลกเปลี่ยนแบ่งปัน ซื้อขายอย่างเป็นธรรม เร่งงานเกษตรกรรม กสิกรรม นำเทคโนโลยีมาประกอบใช้ พร้อม ๆ กับรุดหน้างานอุตสาหกรรม

สี่ ~ รวมใจประกอบ สืบทอดแก่นฮีตคอง ประเพณี นบนอบสิ่งเคารพศรัทธาไม่ให้สิ้นสูญ

ห้า ~ ลึกซึ้งรากเหง้าวัฒนธรรมของตน เรียนรู้และสามัคคีทุกชาติพันธุ์วรรณนา

หก ~ สร้างและเปิดโอกาสทางการศึกษา ทั้งศิลปศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และการละเล่นกีฬา ให้แก่คนทุกรุ่นวัยอย่างเต็มที่ โดยเบื้องต้นเร่งรื้อฟื้นศึกษาอารยธรรมวงศ์วานว่านเครือของตน ถอดถอนบทเรียนทุกก้าวย่างที่ผ่านมา เพิ่มจุดเด่นทิ้งข้อด้อย

เจ็ด ~ ต้อนรับแขกต่างด้าวผู้เข้ามาชื่นชมธรรมชาติ และเรียนรู้ประวัติศาสตร์เผ่าพงศ์ไท ควบคู่กับค้นคว้าศึกษาวัฒนธรรมที่ดีงามของท้าวต่างแดนมาปรับใช้

แปด ~ ผลประโยชน์ส่วนเกินของสังคมต้องนำมาบำรุงสร้างพัฒนาความต้องการพื้นฐานอย่างทั่วถึง ตั้งกองทุนออมทรัพย์ และหนุนเสริมระบบสวัสดิการให้ทุกชีวิตตั้งแต่เกิดจนตาย

เก้า ~ บุคคล คณะบุคคล ผู้ถูกคัดสรร หรือเสนอตัวเข้าบริหาร จัดการงานรับใช้ส่วนรวม ต้องมีคุณธรรม มีประสิทธิภาพ ยิ่งรับผิดชอบสูงยิ่งเสียสละมาก โดยมีตัวแทนชุมชนหมู่บ้านทำหน้าที่พิจารณาความดีความชอบ และวางบทลงโทษ

สิบ ~ ธรรมนูญนี้เป็นการจัดระเบียบ เป็นความตกลงกำหนดสิทธิ์และหน้าที่ที่มีต่อกันของประชาชน และให้ปรับปรุงแก้ไขได้ในทุก ๔ ปี

นำเสนอพี่น้องเพื่อพิจารณาและสรุปกำหนดใช้เป็น “วาระแห่งประชาชน” ในเร็ววัน

หลากหลายสาแหรกโคตรตระกูลประยูรญาติที่สืบเผ่าพงศ์กันมานับพัน ๆ ปี ต่อไปนี้ต้องมีชีวิตอยู่อย่างสันติ สง่างาม และมั่งคั่งบนพื้นภูมิตน

***

ราคาเล่มละ ๑๐๐ บาทสมัครสมาชิก ครึ่งปี ๖๐๐ บาทหนึ่งปี ๑,๑๐๐ บาทตลอดชีพ ๙,๕๐๐ บาท (ได้รับหนังสือย้อนหลัง)

📍

สั่งซื้อ// ชำระเงิน // สอบถามเพิ่มเติม ได้ทาง

inbox หนังสืออีศาน m.me/166200246799901

line id : @chonniyom (มี@) คลิก https://lin.ee/amxqtvW

shopee : https://shp.ee/ji8x6b5

LnwShop : https://www.thaibookfair.com/seller/chonniyom-eshann

หนังสือแนะนำบทความที่คุณอาจจะสนใจ

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com