ปิดเล่ม ทางอีศาน 125

0

ปิดเล่ม ทางอีศาน 125

บรรยากาศการเมืองช่วงหนึ่งเดือนกว่านี้ จากวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๕ ที่ศาลรัฐธรรมนูญมีมติรับคำร้องเพื่อวินิจฉัยเวลาการทำงานของนายกรัฐมนตรีว่าครบ ๘ ปีหรือยัง ไปจนถึงภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๕ เรียกได้ว่าอยู่ในภาวะแย่งยื้อไขว่คว้าอำนาจนำของกลุ่มฝ่ายต่าง ๆ

ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญมีมติรับคำร้อง และยังมีมติให้นายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่ชั่วคราว โดยสามารถยื่นคัดค้านได้ภายใน ๑๕ วัน และให้พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ ทำหน้าที่รักษาราชการแทน

ถ้ายื่นคัดค้านสำเร็จก็กลับมาเป็นนายกฯได้อีก แต่หากทำไม่สำเร็จก็หลุดพ้นจากตำแหน่งเพราะเป็นมา ๘ ปีแล้ว ในกรณีนี้รัฐสภาต้องประชุมเลือกนายกฯคนใหม่โดยเร็ววัน

ประเด็นคือ ระหว่างนี้พลเอกประยุทธ์จะนั่งเป็นพระอันดับในการประชุม ครม. ในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมด้วยลักษณาการใด

ประเด็นคือ พลเอกประวิตรมีความเหมาะสม และมีอำนาจหน้าที่สั่งการได้แค่ไหน เพียงไร ระหว่างรักษาการแทนนายกรัฐมนตรี

ประเด็นคือ ประชาชนทั่วไป นักวิชาการ นักธุรกิจ จะมีปฏิกิริยาอย่างไร

ประเด็นคือ ฝ่ายที่สูญเสียอำนาจ ฝ่ายประชาธิปไตย ฝ่ายอำนาจนิยม จะเคลื่อนไหวช่วงชิงชัยกันแบบไหน

ประเด็นคือ ระเบียบปฏิบัติ กติกา กฎหมายต่าง ๆ จะถูกตีความอย่างไร และจะมีนิติปาฏิหาริย์อะไรเกิดขึ้นอีก

ประเด็นคือ ฝ่ายความมั่นคงจะขยับเข้ากระชับพื้นที่หรือไม่ หรือจะเคลื่อนรถถังออกมาด้วยชื่อคณะอะไร

นี่คือส่วนหนึ่งจากประเด็นอีกมากมายในช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อนี้ และนับเป็นเหตุการณ์ประวัติศาสตร์ที่เขย่าขวัญสั่นประสาทอีกหน้าหนึ่งของการเมืองไทย

ในภาวะบ้านเมืองเผชิญปัญหาวิกฤตรอบด้าน ถึงเวลาที่ชาวบ้านร้านตลาด คนเล็กคนน้อยผู้หาเช้ากินค่ำอย่างพวกเรา ต้องติดตามข่าวสาร และมีส่วนผลักรุนให้ได้นายกรัฐมนตรีที่มีภาวะผู้นำ เปี่ยมวิสัยทัศน์ ไร้ระบบอุปถัมภ์ ถือประชาชนเป็นที่ตั้ง จริงใจ มือสะอาดและทุ่มเททำงานเพื่อบ้านเมือง

หนังสือแนะนำบทความที่คุณอาจจะสนใจ

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com