๐ ทางหลายเส้นตามใจสิเลือกไต่
มักเส้นโค้งโงเงี้ยวก็หากมี ๐

เส้นทางชีวิตแบ่งอย่างกว้าง ๆ เป็นทางทุจริต ทางสุจริต หรือทางชั่วกับทางดี ทางชั่ว ทางคด ทางโข ทางโง ทางเงี้ยว ผู้เดินตามทางนี้มักจะพบกับทุกข์โศกโรคภัยอุปสรรคอันตรายอุปัทวะน้อยมากแล้วแต่ผู้ทำ

เส้นทางนั้นก็อยู่ที่ผู้เลือกเดิน อย่าไปติโทษว่ามันคดมันตรง ให้ติโทษคนเลือกเดินเถิด

สำหรับเส้นทางปัจเจกชน อาจจะเลือกไม่ยาก

ดี หรือ ชั่ว

แต่กล่าวสำหรับ “สังคมโดยรวม” อันประกอบด้วยคนหมู่มาก ก็ยากหน่อย…

ด้วยมีเงื่อนไขมากมาย ที่กำหนดตัดสิน ดี-ชั่ว

และยิ่งเป็นประเด็น “การเมือง” ด้วยแล้วยิ่งตัดสินยาก

เดือนมิถุนายน ประเทศไทยจะได้รัฐบาลเป็นอย่างไร เป็นเรื่อง “สังคมโดยรวม” ซึ่งเป็นไปตาม “คนหมู่มาก”

จะให้ถูกใจปัจเจกชนทุกราย คงเป็นไปไม่ได้

หนังสือ “ทางอีศาน” ทำต่อเนื่องสนองรับใช้ท่านผู้อ่านมาแปดปีกว่า ก็ย่อมมีทั้งผู้ชมชอบ
และไม่ชื่นชอบ แต่ (ผู้ทำ) ก็แอบชื่นใจนิด ๆ ที่ยังได้รับความนิยม และดูท่าว่าจะมีผู้ติดตามมากขึ้น

สิ่งที่ “ทางอีศาน” ภูมิใจก็คือ สามารถขยายช่องทางการเข้าถึง “ทางอีศาน” ได้มากขึ้น ง่ายขึ้น คือช่องทาง e-shann.com ผู้คนทั่วโลกสามารถติดตามข้อมูลจาก “ทางอีศาน” ได้ ท่านสามารถติดตามข้อมูล รวมทั้งนำเสนอเรื่องราวข้อมูล มาร่วมกับ “ทางอีศาน” ได้อย่างเต็มที่และนั่นคือสิ่งที่เราต้องการเป็นอย่างยิ่ง

แน่นอนว่า เรื่องราวเกี่ยวกับชุมชนภาคอีสาน ข้อมูลเกี่ยวกับอีสาน ย่อมเป็นความต้องการอันดับต้น แต่เรื่องราวและข้อมูลจากทั่วประเทศก็เป็นประโยชน์ และเป็นที่ต้องการเช่นกัน

 

เราขอขอบคุณและดีใจล่วงหน้า ที่จะได้รับความสนับสนุนจากทุกท่าน ทั้งติดตามและร่วมส่งข้อมูล เรื่องราว ข้อเขียน ของท่านมาเผยแพร่ใน e-shann.com ต่อไป

หนังสือแนะนำบทความที่คุณอาจจะสนใจ

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com