สาส์นจากทางอีศาน

เรียน ท่านผู้อ่าน ผู้อุปการะ และเพื่อนมิตรผู้ประกอบส่วน “ทางอีศาน”

เรื่อง การพิมพ์กระดาษเฉพาะสมาชิก และการเผยแพร่รูปแบบ อี – แม็กกาซีน

 

การถือกำเนิดขึ้นและดำเนินการมาของนิตยสารรายเดือน “ทางอีศาน” ก็เพื่อ ‘ลึกซึ้งรากเหง้า เข้าใจปัจจุบัน  รู้ทันอนาคต’

การรู้จักโคตรเหง้าเหล่าตระกูล รู้ประวัติชาติพันธุ์ของตน รู้ต้นตอและแก่นของฮีตคอง ประเพณี ถือมั่นศีลธรรม สามัคคีหมู่พวกพ้อง รักชุมชนบ้านเกิด รู้ทำบุญทำทาน มีจิตเมตตา หมั่นติดตามเหตุการณ์ประจำวัน และคุยคาดการณ์กันถึงเรื่องราวที่จะเกิดขึ้น สาระต่าง ๆ เหล่านี้ ย่อมนำมาซึ่งการรู้จักตัวเอง รู้จักสังคม มีความเชื่อมั่น หยิ่งทะนงในเกียรติและศักดิ์ศรีแห่งตน

ในขณะเดียวกัน ก็จะได้ร่วมกันเรียนรู้ ทบทวน แก้ไข วัฒนธรรมและพฤติกรรมที่เป็นคุณและอุปสรรคต่อการพัฒนาเปลี่ยนแปลง

ทั้งหมดนี้เพื่อสร้างพลเมืองที่มีคุณภาพ ชุมชนที่เข้มแข็ง สมบูรณ์พร้อมด้วยปัจจัยสี่ มีความสุขในงานสันทนาการ สังคมมีความเท่าเทียมเป็นธรรม และสงบศานติ

นิตยสาร “ทางอีศาน” ปรากฏตัวขึ้นในรูปแบบอีบุ๊ก จากนั้นจึงเริ่มพิมพ์กระดาษฉบับแฮกหมานเมื่อเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๕ จนมาถึงเดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ฉบับที่ ๙๕ แต่บัดนี้เกิดโรคไวรัส “โควิด-19” ลามระบาดทั่วโลก ส่งผลให้เกิดวิกฤติทั่วด้าน สำหรับ “ทางอีศาน” เราได้รับผลกระทบเรื่องยอดขาย/โฆษณาลด และสายส่งหยุดกิจการ จึงต้องปรับ/ตั้งตัวรับมือวิกฤติใหญ่ดังนี้

จัดพิมพ์เล่มกระดาษส่งเฉพาะสมาชิก และสำหรับผู้สั่งซื้อตรง

เปลี่ยนหน้าที่พิมพ์สี่สีเป็นขาวดำทั้งเล่ม

ผู้อ่านทั่วไปยังติดตามอ่านได้ทาง อี – แม็กกาซีน ซึ่งเป็นสี่สีทั้งเล่ม

นอกจากอี – แม็กกาซีน “ทางอีศาน” ในเว็บไซต์ www.e-shann.com ยังเติมเต็มข้อมูลที่เราศึกษาค้นคว้ามาแล้วให้สมบูรณ์มิได้ขาด มีข่าว บทความรายวันที่สำคัญให้ติดตาม และ “มูลนิธิทางอีศาน” ก็ยกระดับบทเรียนการทำงาน การรับรู้ ชู ‘สถาบันวัฒนธรรมพลเมือง’ ขึ้นเป็นหลักเป็นยุทธศาสตร์ในการดำเนินกิจกรรม และร่วมมือกับเครือข่ายเพื่อนมิตรทำงานในพื้นที่อย่างเข้มแข็งต่อไป

ขอบคุณท่านผู้อ่าน ผู้มีอุปการคุณทุกท่าน ทุกห้างร้านบริษัท และทุกสถาบันการศึกษา

สำหรับคอลัมนิสต์ นักวิชาการ จิตรกร นักเขียนอิสระ และผู้ประกอบส่วนสร้าง “ทางอีศาน” ขึ้น พวกเรายังคงยืนหยัด มุ่งมั่น สร้างสรรค์สังคมแห่งการเรียนรู้ สังคมการอ่านการเขียน สังคมแห่งปัญญาอย่างเต็มกำลัง

ด้วยจิตคารวะ

กองบรรณาธิการนิตยสาร ทางอีศาน

หนังสือแนะนำบทความที่คุณอาจจะสนใจ

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com