“๒๔ มิถุนา ๒๔๗๕” ต้นธารประชาธิปไตย

0

“๒๔ มิถุนา ๒๔๗๕” ต้นธารประชาธิปไตย

ภาพโดย : ไพบูลย์ ธรรมเรืองฤทธิ์

จากวันปฏิวัติประชาธิปไตย “๒๔ มิถุนา ๒๔๗๕” มาถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๘  เวลาแห่งการไหลลดคดเคี้ยวของสายธารประชาธิปไตยผ่านมาไกล  ๒ – ๓ ช่วงอายุคนแล้ว แต่สั้นนิดเดียวในขั้นตอนพัฒนาการทางประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติ

ความหอมหวนของแนวคิดรักชาติ รักประชาธิปไตย ปรารถนาให้บ้านเมืองเจริญทัดเทียมอารยประเทศ แวดล้อมจิตใจคนหนุ่มสาวยุคนั้นใหกระชับมั่นเป็นกลุ่มพวกเดียวกัน ไม่มีสถาบัน ไม่มีรุ่น ไม่มียศชั้น ไม่มีไพร่ผู้ดี แต่อนาคตอันสดใสอันเกิดแต่แสงสว่างแห่งรัฐธรรมนูญที่ฉายให้เห็นเสรีภาพ ความเสมอภาค และภราดรภาพ

เภทภัยที่เผชิญหน้าผู้ยึดมั่นในกฎการเปลี่ยนแปลงในยุคนั้นได้แก่ ความคิดอนุรักษ์เผด็จการ และภัยจากประเทศมหาอํานาจ

ในฐานะประชาชนคนเฝ้าติดตาม ศึกษา และมีส่วนร่วมในยุคต่อมา เราได้เห็นระบอบประชาธิปไตยซึ่งเป็น “ศาสตร์” ที่ยังประสิทธิผลในโลกตะวันตกแต่สําหรับสังคมไทย กล่าวได้ว่าไม่พัฒนาคืบหน้าไปจากที่ “คณะราษฎร” ก่อการไว้

จากข้อมูลในเหตุการณ์เมื่อ ๘๓ ปีที่เผยออกมา เราอาจแสดงความคิดเห็นต่อเรื่องราวในอดีตได้อย่างง่าย ๆ ว่าควรทําเช่นนั้น ไม่ควรทําเช่นนี้ กระทั่งอาจชี้ถูกผิดในทันที

ครั้นมาถึงวันนี้ ขณะฝุ่นผงทางการเมืองยังฟุ้งตลบ มองหาแสงสว่างแห่งอนาคตไม่เห็น เราจึงตระหนักรู้ว่า ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยที่จะเข้าใจสถานการณ์จริงได้อย่างทะลุปรุโปร่ง รอบด้าน ประเด็นใดหลัก ประเด็นใดรอง ควรแสวงจุดร่วม สงวนจุดต่างอย่างไร

“ประชาธิปไตย” คือ หลักแก่นทางการเมืองที่เป็นโครงครอบองคาพยพทุกส่วนในความสัมพันธ์ของผู้คน ทั้งทางเศรษฐกิจ สังคม และศิลปวัฒนธรรม  ดังนั้น สายธารประชาธิปไตยจะต้องไหลฝ่าอุปสรรคขวากหนามต่าง ๆ ไปให้ได้ เพื่อหล่อเลี้ยงเอื้อประโยชน์ แด่สรรพชีวิตในทุกด้าน

การเปิดทางให้สายธารประชาธิปไตยไหลรุดต่อไปนั้น ต้องอาศัยจิตใจห้าวหาญของวีรชนคนหนุ่มสาว ของผู้เสียสละชีวิตเพื่อบ้านเมืองมาเป็นแรงพลัง  ต้องหลอมรวมเอาองค์ความรู้จากบรรพบุรุษและสมัยใหม่มาเป็นฐานแห่งปัญญา และต้องมีความคิดเพื่อการกินดีอยู่ดีของคนส่วนใหญ่ เพื่อความสุขสันติของประเทศชาติมาเป็นเข็มทิศนําทาง

น้อมจิตคารวะ

บรรณาธิการอํานวยการ

****

“๒๔ มิถุนา ๒๔๗๕” ต้นธารประชาธิปไตย
คอลัมน์: บทบรรณาธิการ
Column: Editorials
นิตยสาร “ทางอีศาน” ฉบับที่ ๓๘
ปีที่ ๔ ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๕๘
ฉบับ: สภาพอีสานในห้วงปฏิวัติประชาธิปไตย ๒๔๗๕

ราคาเล่มละ ๑๐๐ บาท

สมัครสมาชิก ครึ่งปี ๖๐๐ บาท

หนึ่งปี ๑,๑๐๐ บาท

ตลอดชีพ ๙,๕๐๐ บาท (ได้รับหนังสือย้อนหลัง)

สั่งซื้อ// ชำระเงิน // สอบถามเพิ่มเติม ได้ทาง

inbox หนังสืออีศาน http://m.me/166200246799901

line id : @chonniyom (มี@) คลิก http:// https://lin.ee/amxqtvW

shopee : https://shp.ee/mveiywk

LnwShop : https://www.thaibookfair.com/seller/chonniyom-eshann

โทร. 086-378-2516

อีบุคราคาเพียง 60 บาท ที่
www.mebmarket.comหนังสือแนะนำบทความที่คุณอาจจะสนใจ

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com