มโหระทึก_จีน

“กลองแบบนี้ มนุษยชาติพวกใดเป็นผู้แรกเริ่มดำ ริทำ ขึ้นก่อน ยังเป็นเรื่องที่สงสัยกันอยู่ นักปราชญ์ทางโบราณคดีบางท่านอ้างถึงข้อความในพงศาวดารจีนว่าเมื่อราวก่อน พ.ศ. 592 มีนายพลจีนผู้หนึ่ง ชื่อ ม้าอ้วน (Ma Yuan) ได้นำ กองทัพจีนมาปราบ “พวกชาวป่า” ในท้องที่แถวมณฑลตังเกี๋ย ครั้นมีชัยชนะแล้วจึงสั่งให้รวบรวมเอากลองจาก “พวกชาวป่า” เหล่านั้นเข้าเป็นทรัพย์เชลย แล้วรวมเข้าหลอมหล่อเป็นม้าโลหะส่งไปถวายพระจักรพรรดิ เพราะทรงโปรดของเช่นนั้น นี่เป็นเรื่องแสดงว่ากลองของชน “ชาวป่า” เหล่านั้นเป็นโลหะ

และเมื่อระหว่าง พ.ศ. 724 ถึง พ.ศ. 774 มีเรื่องในพงศาวดารจีนสมัยสามก๊กว่า ขงเบ้ง แม่ทัพจีนของพระเจ้าเล่าปี่ได้นำ กองทัพมาปราบปราม “ชาวป่า” ซึ่งอยู่ในประเทศจีนตอนใต้แถวท้องที่มณฑลยูนนาน เมื่อ พ.ศ. 769 แล้วปราบหัวหน้าของ “ชาวป่า” ลงได้ พวก “ชาวป่า” ที่กล่าวนี้ มีหัวหน้าชื่อว่า เบ้งเฮ็ก ซึ่งนักประวัติศาสตร์ลงความเห็นว่า เป็นชนชาติไทยพวกหนึ่ง ปรากฏว่าในการรบกับเบ้งเฮ็กนั้น ขงเบ้งได้ใช้อุบายต่างๆ ขู่ขวัญ เช่น ให้เอากลองโลหะไปตีที่ปากถ้ำ เพื่อให้เสียงกึกก้องบ้าง ให้เอากลองโลหะไปตั้งไว้รับธารกระแสน้ำ ตกตามหุบเขาให้น้ำ ตกลงมาบนหน้ากลองเกิดเสียงกึกก้อง เป็นการขู่ขวัญข้าศึกเพื่อให้เข้าใจว่า กองทัพจีนกำ ลังยกมามากมาย พวกจีนยกย่องกันว่า ม้าอ้วนและขงเบ้ง เป็นผู้ประดิษฐ์กลองมโหระทึกนี้ขึ้น

ในมณฑลเสฉวน มีศาลเจ้าบรรพบุรุษของขงเบ้งอยู่แห่งหนึ่งและเก็บรักษากลองแบบนี้ไว้หลายใบเป็นเครื่องอุทิศแก่ขงเบ้ง และเรียกชื่อกลองเหล่านั้นตามชื่อของขงเบ้งว่า “จูโกะกู๊” แปลว่า กลองของจูโกะเหลียง เพราะขงเบ้งมีชื่อตามแซ่ว่า จูโกะเหลียง หรือจูกัดเหลียง

แต่ตามเรื่องราวที่เล่าในพงศาวดารจีนมิได้แสดงว่า ม้าอ้วน และขงเบ้ง เป็นผู้สร้างกลองชนิดนี้ขึ้น หากแต่ไปยึดเอามาอย่างทรัพย์เชลยจากพวก “คนป่า” จึงเป็นการแน่นอนว่าจีนมิได้เป็นผู้แรกเริ่มสร้างกลองชนิดนี้ขึ้น หากแต่เป็นผู้ได้ไปจากดินแดนทางใต้ประเทศจีน แล้วนำ เอาแบบอย่างไปดัดแปลงสร้างขึ้นใช้ในภายหลัง

ปัญหาที่ว่าใครเป็นผู้แรกเริ่มสร้างกลองชนิดนี้ขึ้น จึงยังไม่เป็นที่ประจักษ์ชัด ได้มีนักปราชญ์พยายามพิจารณารายละเอียดเกี่ยวกับรูปภาพที่ปรากฏเป็นลวดลายอยู่ตามกลองเหล่านั้น ก็ยังหามีผู้ใดลงความเห็นเด็ดขาดไม่ แต่เป็นที่ยอมรับกันว่ากลองเหล่านี้มีกำ เนิดดั้งเดิมอยู่ในท้องที่แหลมอินโดจีนในตอนใดตอนหนึ่ง และบางท่านมีความเห็นว่าบางทีจะอยู่ในท้องที่แหลมอินโดจีนตอนใต้ ราวตอนเหนือของอาณาจักรขอมโบราณ”

คัดจากบทความเรื่อง มะโหระทึก ของ อ.ธนิต อยู่โพธิ์ อดีตอธิบดีกรมศิลปากร จากหนังสือเครื่องดนตรีไทย กรมศิลปากร จัดพิมพ์ครั้งแรก พ.ศ.2500 : ชินวัฒน์ ตั้งสุทธิจิต(ผู้คัด)

หนังสือแนะนำบทความที่คุณอาจจะสนใจ

WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com