กำกับศิลปกรรมภาพยนตร์เรื่องผู้แทนนอกสภา

 นิทรรศการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ครั้งที่ ๑

ผลงานที่สำคัญ ได้แก่ การกำกับศิลป์ภาพยนตร์ เรื่อง ครูบ้านนอก (รางวัลภาพยนตร์ดีเด่นจากเมืองทัชเคนท์ รัสเซีย) และเขียนภาพประวัติศาสตร์วีรกรรมทหาร ติดตั้งที่กองบัญชาการทหารบก

เขียนภาพวิถีชีวิตชนบทอีสาน เพื่อสะท้อนให้เห็นชีวิตความเป็นอยู่ของชาวอีสาน และได้นำผลงานร่วมแสดงงานศิลปะเพื่อการกุศลหลายแห่ง อาทิ

 

– พ.ศ.๒๕๓๕ ร่วมงานศิลปกรรมกลุ่มจางวาง ณ โรงแรมเพชรเกษม จ.สุรินทร์ 

– พ.ศ.๒๕๓๖ ร่วมงานศิลปกรรมร่วมสมัย รวมใจศิลปินในวโรกาสปิยมหาราชรำลึก ที่อิมพีเรียลควีนปาร์ค

– พ.ศ.๒๕๓๗ ร่วมแสดงงานจิตรกรรมบัวหลวง ครั้งที่ ๑๘

– พ.ศ.๒๕๓๘ ร่วมแสดงงาน ปี โอ ไอ แฟร์ ที่โรงแรมรอยัลพลาซ่าพัทยา   

– พ.ศ.๒๕๓๙ ร่วมแสดงผลงานมหกรรมศิลปะเฉลิมพระเกียรติกาญจนาภิเษก ฉลองสิริราชสมบัติครบ ๕๐ ปี ที่ซีคอนสแควร์                                   

– ร่วมแสดงงานนิทรรศการศิลปกรรมเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ สภากาชาดไทย ณ โรงแรมอิมพีเรียล

เกียรติประวัติ                             

– ได้รับรางวัลชนะเลิศ ผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรม เขตการศึกษา ๑๑ สาขาจิตรกรรมของสภาวัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ                                        

– กรมวิชาการกระทรวงศึกษาธิการได้นำงานศิลปะลงตีพิมพ์ประกอบการเรียนการสอนในหนังสือ ศิลปศึกษา ศ.๒๐๓ – ศ.๒๐๔ ศิลปะกับชีวิต เล่ม ๓ – ๔ และ หนังสือ “ประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น”

จิตรกรรมสีน้ำมันขนาด 150 x 200 ซม. สมบัติของ คุณบุญชัย เบญจรงคกุล

 จิตรกรรมสีน้ำมันขนาด 150 x 200 ซม. สมบัติของ คุณบุญชัย เบญจรงคกุล

นายอิสระ หลาวทอง เป็นศิลปินด้านจิตรกรรมเหมือนจริงแนวจินตนิยม โดยได้สร้างผลงานอย่างต่อเนื่องมากกว่า ๓๐ ปี จึงมีผลงานมากมาย ผลงานศิลปะส่วนใหญ่สะท้อนความงามของวิถีชนบท สื่อความเอื้ออาทร ความเหลื่อมล้ำทางสังคม อย่างละเมียดละไม  เต็มไปด้วยอณูแห่งความซาบซึ้งในบรรยากาศแห่งชีวิต บางชิ้นวาดบรรยากาศ เน้นความอวลของกลุ่มน้ำหนัก  คล้ายสิ่งที่ปรากฏขึ้นตรงหน้าคืออดีต ผลงานบางชิ้นองค์ประกอบภาพเด็ดเดี่ยว วางแบบมาสเตอร์ระดับโลกด้วย ผลงานศิลปะที่สร้างสรรค์ขึ้นมานั้นมีความเป็นชนบท มีความเป็นสากล และความเป็นไทยพร้อมกันในทีเดียว โดยไม่ต้องยับยั้งว่าเป็นสิ่งอื่นที่มิใช่

ความแม่นยำต่อความรู้สึกของตนเอง  ผสมความเข้าใจในบรรยากาศของชนบทในแบบอีสาน ซึ่งหากย้อนกลับไปในห้วงเวลาในอดีตแล้ว  น่าจะชวนอภิรมย์อย่างมาก แต่ผลงานจิตรกรรมเทคนิคสีน้ำมันของอาจารย์อิสระ หลาวทอง  ก็ยังคงรับสภาวะแบบร่วมยุคสมัยแบบโซเชียลลิสต์เรียลลิสม์ (ศิลปะเพื่อชีวิต) จึงนับว่าท่านได้สร้างผลงานอันล้ำค่าฝากไว้เป็นมรดกต่อวงการศิลปกรรมร่วมสมัยและสังคมอีสาน สืบไป

อาจารย์อิสระ หลาวทอง จึงได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติให้เป็น ศิลปินมรดกอีสาน สาขาทัศนศิลป์ (ประเภทจิตรกรรมร่วมสมัย) ประจำปี ๒๕๕๑ จากสำนักวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยขอนแก่น

จิตรกรรมสีน้ำมันขนาด 150 x 200 ซม. สมบัติของพิพิธภัณฑ์ศิลปะไทยร่วมสมัย MOCA วาดโดย อิสระ หลาวทอง

หนังสือแนะนำบทความที่คุณอาจจะสนใจ

WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com