อาเซียน: พิธีอาบน้ำศักดิ์สิทธิ์ของชาวฮินดูบาหลี

0

teeraparb_บาหลี

เรื่อง: นิธิ เอียวศรีวงศ์
ภาพ: Teeraparb Lohitkun

# ศ.ดร.นิธิ เอียวศรีวงศ์: การผนึกกำลังทางเศรษฐกิจของกลุ่มอาเซียน มีความหมายถึงความเข้มแข็งของทุกประเทศ และประโยชน์ทางเศรษฐกิจที่จะได้รับร่วมกัน หากนำไปสู่ฐานะทางเศรษฐกิจที่ดีขึ้นของประชาชนใน 10 ประเทศ ย่อมหมายความว่าเราจะเป็นตลาดที่ใหญ่ครึ่งหนึ่งของจีนและอินเดีย

และน่าจะมีกำลังซื้อสูงกว่าทั้งสองแห่งนั้นด้วย จึงเป็นตลาดสำคัญของโลก ที่คุ้มแก่การลงทุนในด้านต่างๆ ไม่แพ้จีนและอินเดียเช่นกัน การผนึกกำลังได้แท้จริง จึงน่าจะมีเป้าหมายที่เหนือกว่าการขยายตัวของตลาดงานจ้าง

มีเรื่องสำคัญยิ่งในการเตรียมตัวเข้าสู่ประชาคม แต่ไม่ค่อยได้รับความใส่ใจ มากไปกว่าภาษาอังกฤษและภาษาชาติอื่นของอาเซียน คือเราควรรู้จักเพื่อนอาเซียนของเราให้มากขึ้น ไม่เฉพาะแต่การเต้นระบำรำฟ้อน แต่ควรรวมถึงประวัติศาสตร์ ชีวิตความเป็นอยู่ ปัญหาที่เขาเผชิญู การเมืองและเศรษฐกิจ ความภาคภูมิใจ ความละอาย ฯลฯ ของเขาด้วย
….
การเรียนภาษาของเขา ไม่ใช่เพื่อหางานทำในประเทศของเขาเท่านั้น แต่ที่สำคัญกว่าก็คือภาษาเป็นสะพานไปสู่ความรู้จักคุ้นเคย สามารถทำความเข้าใจเขาจากจุดยืนของเขาเอง ไม่ใช่จากคำพิพากษาตายตัวของเรา (ซึ่งมักรับมาจากฝรั่งอีกทีหนึ่ง)

คนไทยควรเป็นคนน่ารักแก่เพื่อนบ้าน มากกว่าที่เราเป็นอยู่ และนั่นคือทางที่จะได้มาซึ่งความรักความเข้าใจจากเพื่อนบ้านตอบแทน เป็นความไว้วางใจที่เหมาะสำหรับการร่วมทุน ร่วมตลาด และร่วมธุรกิจกันได้ในระยะยาว – นิธิ เอียวศรีวงศ์
…..
# 26 ธันวาคม 2558 นับถอยหลัง
อีก 4 วัน สู่ประชาคมอาเซียน
(ASEAN Community – AC)
*****
*ภาพ – พิธีอาบน้ำศักดิ์สิทธิ์ของชาวฮินดูบาหลี
ณ ทัมพัคสิริง เกาะบาหลี อินโดนีเซีย

หนังสือแนะนำบทความที่คุณอาจจะสนใจ

WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com