เฮือนชานศิลปิน : คงฤทธิ์ หลาวทอง

คงฤทธิ์ หลาวทอง

อาจารย์คงฤทธิ์ หลาวทอง หรืออาจารย์ต้นน้ำเป็นศิลปินวาดภาพสีน้ำมันชั้นแนวหน้าผู้หนึ่งในแวดวงศิลปะของไทย อาจารย์ต้นน้ำเกิดในตระกูลศิลปะซึ่งมีทั้งคุณปู่และคุณพ่อเป็นศิลปิน ท่านเริ่มวาดภาพตั้งแต่จำความได้ และเรียนวาดภาพโดยตรงจากคุณพ่อ (อาจารย์อิสระ หลาวทอง) ทำให้มีทักษะทางด้านศิลปะตั้งแต่อายุยังน้อยและสามารถคว้ารางวัลชนะเลิศด้านศิลปะในระดับจังหวัด ระดับภาคและระดับประเทศหลายรางวัล ทั้งยังมีผลงานระดับประเทศในด้านอื่น ๆ เช่น การเป็นผู้นำเยาวชนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ เป็นผู้นำเยาวชนโครงการเรือเยาวชนสร้างสรรค์ไทย เป็นต้น

การดำเนินชีวิตในวัยเด็กนอกจากการเรียนแล้ว คุณพ่อและคุณแม่ยังส่งเสริมและปลูกฝังในด้านการทำประโยชน์เพื่อสังคมอีกด้วย

ชีวิตในวัยทำงาน

…เมื่อเข้าสู่วัยทำงาน ท่านเป็นอาจารย์สอนศิลปะที่คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ แต่รู้สึกว่าไม่ใช่แนวทางที่ชอบ จึงออกมาทำงานเป็นศิลปินอิสระ ดำเนินชีวิตแบบเรียบง่าย โดยยึดหลักธรรมของศาสนาพุทธ มาประยุกต์ใช้เป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต ผลงานศิลปะของอาจารย์ต้นน้ำ ช่วยสร้างแรงบันดาลใจให้กับศิลปินหลาย ๆ ท่าน และได้รับการยอมรับจากผู้ชื่นชอบงานศิลปะทั้งในประเทศและต่างประเทศ

ประโยชน์ต่อสังคม

ในด้านสังคมท่านได้ทำโครงการที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมมากมายซึ่งแต่ละโครงการได้มุ่งเน้นช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสและผู้พิการ เช่น โครงการสานต่อคำพ่อ เป็นโครงการ สอนศิลปะคนพิการติดเตียง โดยอาจารย์ต้นน้ำต้องเดินทางไปสอนคนพิการตามบ้าน เพื่อส่งเสริมอาชีพให้คนพิการสามารถผลิตงานศิลปะ สร้างรายได้เพื่อเลี้ยงชีพโดยไม่เป็นภาระต่อครอบครัวและสังคม ซึ่งอาจารย์ได้รับแรงบันดาลใจจากพระราชดำรัส ในหลวงรัชกาลที่ 9 และอาจารย์ได้รับเชิญจากกงสุลใหญ่ ณ นครซิดนีย์ ประเทศออสเตรเลีย เพื่อไปจัดนิทรรศการศิลปะและประชาสัมพันธ์โครงการ ในฐานะผู้เป็นแบบอย่าง ในการสืบสานพระราชปณิธานในหลวงรัชการที่ 9 ในงาน Thailand Grand Festival 2017 อีกด้วย…

หนังสือแนะนำบทความที่คุณอาจจะสนใจ

WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com