กราบพระธาตุพนม

ปฏิบัติศรัทธาข้าโอกาส สำนึกแห่งไพร่ทาสกาลสมัย กี่กัปกัลป์ก้าวล่วงความเป็นไท ปัญญาพาสว่างไสวไร้เขตแดน.

ธาตุพนม

มรุกขนคร อาณาจักรศรีโคตรบูร
๑๒ กุมภา ๒๕๖๒

หนังสือแนะนำบทความที่คุณอาจจะสนใจ

WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com