เที่ยวงานวัดถิ่นผู้ไท สุขใจอิ่มบุญที่ก้านเหลืองดง

0

เที่ยวงานวัดถิ่นผู้ไท สุขใจอิ่มบุญที่ก้านเหลืองดง

ก้านเหลืองดง : เผ่าพงษ์ผู้ไท

หมู่บ้านก้านเหลืองดงเป็นชุมชนชาวผู้ไทที่ อพยพมาจากเมืองวัง สาธารณรัฐประชาธิปไตย ประชาชนลาว ประมาณปี ๒๓๒๗ โดยการนำของ เจ้านุลี เจ้าเภาลี และเจ้าขุนศรีสงคราม มาตั้งถิ่นฐานอยู่บริเวณดงป่าไร่ ซึ่งอยู่ห่างจากหมู่บ้าน ปัจจุบัน ๔ กิโลเมตร ต่อมาจึงย้ายมาอยู่ที่ริมห้วยคำบอน อันเป็นที่ตั้งหมู่บ้านในปัจจุบัน เจ้านุลี เป็นต้นสกุลเหง้าโอสา เจ้าเภาลี เป็นต้นสกุลเชื้อวังคำเจ้าขุนศรีสงคราม เป็นต้นสกุลสุคำภา

ชื่อหมู่บ้านก้านเหลืองดงมีที่มา ๒ ประการ คือ ชื่อห้วยก้านเหลือง และชื่อต้นก้านเหลืองซึ่งมีลำต้น ขนาดหกคนโอบรอบจึงตั้งชื่อว่าบ้านก้านเหลือง

ภายหลังจึงเพิ่มคำว่า “ดง” ลงในคำท้าย เพราะว่ามีชื่อหมู่บ้านก้านเหลืองตั้งอยู่ในเขต อำเภอนาแก จังหวัดนครพนมอีกหมู่บ้านหนึ่ง เมื่อแยกมาขึ้นกับจังหวัดมุกดาหารจึงเปลี่ยนชื่อ บ้านก้านเหลืองดงมาจนถึงปัจจุบัน…

อ่านฉบับเต็มเรื่อง เที่ยวงานวัดถิ่นผู้ไท สุขใจอิ่มบุญที่ก้านเหลืองดง ได้ใน นิตยสารทางอีศาน ฉบับที่ ๘๐ เดือนธันวาคม ๒๕๖๑

หนังสือแนะนำบทความที่คุณอาจจะสนใจ

WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com