หนังสือแห่งศตวรรษ “ว่าด้วยทุน” (Das Kapital) – คาร์ล มาร์กซ์

2

หนังสือแห่งศตวรรษ “ว่าด้วยทุน” (Das Kapital) ฉบับเนื้อหาสาระภาคภาษาไทย ปรากฏโฉมแล้ว…

[1.]
บุญศักดิ์ แสงระวี ผู้เรียบเรียงชี้แจงไว้ว่า “ว่าด้วยทุน มิใช่แต่จะเป็นบทนิพนธ์ทางเศรษฐกิจการเมืองอันใหญ่โตโอฬารเท่านั้น หากยังเป็นประวัติศาสตร์และทางปรัชญาอันยิ่งใหญ่ด้วย มาร์กซ์ได้ประยุกต์ใช้ปรัชญา ‘วัตถุนิยมวิภาษและวัตถุนิยมประวัติศาสตร์’ ที่ตนสร้างขึ้นไปค้นคว้าสังคมมนุษยชาติ ค้นคว้ารูปลักษณ์สังคมลัทธิทุนนิยม รังสรรค์เศรษฐศาสตร์การเมืองของชนชั้นกรรมาชีพขึ้น มันมิใช่แต่จะเป็นหลักยึดทางทฤษฎีให้ชนชั้นกรรมาชีพเข้าใจธาตุแท้ของลัทธิทุนนิยม ยังมีความหมายแก่การชี้นำการปฏิวัติและสร้างสรรค์ลัทธิสังคมนิยมอีกโสดหนึ่ง เป็นอาวุธอันแหลมคมของชนชั้นผู้ใช้แรงงานในการดำเนินการต่อสู้ปฏิวัติปลดปล่อยตนเอง”

ว่าด้วยทุน-Das Kapital1

[2.]
เองเกลส์สหายสนิทของผู้เขียนกล่าวว่า “นับแต่บนโลกนี้มีนายทุนและกรรมกรเป็นต้นมา ไม่มีหนังสือเล่มใดเป็นเฉกเช่นเล่มที่วางอยู่ต่อหน้าเรา ที่มีความหมายสำคัญต่อผู้ใช้แรงงานถึงปานนี้ ความสัมพันธ์ระหว่างทุนกับแรงงานเป็นแกนกลางที่ระบบสังคมยุคปัจจุบันทั้งหมดของเราได้อาศัยมาหมุนเวียนเคลื่อนตัวอยู่ ความสัมพันธ์เช่นนี้ได้รับการอธิบายอย่างเป็นวิทยาศาสตร์ครั้งแรกในที่นี้ ความชัดแจ้งและความยอดเยี่ยมของการอธิบายเช่นนี้มีแต่คนเยอรมันคนเดียวเท่านั้นที่สามารถจะทำได้ คนคนนี้ก็คือมาร์กซ์ เขาปีนไต่ขึ้นไปสู่จุดสูงสุด นำเอาปริมณฑลทั้งปวงแห่งความสัมพันธ์ของสังคมยุคปัจจุบันครอบคลุมเอาไว้ทั้งหมดโดยไม่มีสิ่งใดหลุดรอดไปเลย”

ว่าด้วยทุน-Das Kapital2

[3.]
มาร์กซ์เขียนไว้ในคำนำหนังสือของตนเองว่า “สรรพสิ่งยากเมื่อตอนเริ่มต้น วิทยาศาสตร์แขนงต่าง ๆ ก็เป็นเช่นกัน เพราะฉะนั้น ในบทแรกของหนังสือเล่มนี้ โดยเฉพาะส่วนที่วิเคราะห์สินค้าจึงเข้าใจยากที่สุด ในบทนั้นการวิเคราะห์แก่นสารของมูลค่าและปริมาณของมูลค่า

“ข้าพเจ้าพยายามเขียนด้วยภาษาพื้น ๆ เข้าใจง่าย ส่วนรูปแบบมูลค่าที่ใช้รูปแบบเงินตราเป็นรูปลักษณ์สมบูรณ์ของมันนั้นเนื้อหาก็เรียบง่ายเป็นอย่างยิ่ง สองพันปีมานี้ การค้นคว้าและความพยายามที่มนุษยชาติดำเนินไปในด้านนี้ มิได้รับผลลักษณะธาตุแท้แต่อย่างใด แต่ทว่า การวิเคราะห์ของคนเราต่อรูปแบบจำพวกที่มีเนื้อหามากขึ้นและสลับซับซ้อนยิ่งขึ้น กลับได้รับความสำเร็จที่ใหญ่พอสมควร เหตุใดจึงเป็นเช่นนี้? ก็เพราะว่า การค้นคว้าร่างกายที่เจริญวัยแล้วง่ายยิ่งกว่าการค้นคว้าเซลล์ของร่างกาย การวิเคราะห์รูปแบบเศรษฐกิจสามารถจะดำเนินการได้ก็แต่ใช้การคิดทางตรรกวิทยานามธรรมเท่านั้น อย่างไรก็ดี สำหรับลัทธิทุนนิยม การเป็นรูปแบบสินค้าของผลิตผลการใช้แรงงาน หรือรูปแบบมูลค่าของสินค้า ก็คือเซลล์แห่งเศรษฐกิจของสังคม

“ในทัศนะของคนที่มีความรู้ตื้นเขิน การวิเคราะห์รูปแบบเช่นนี้เหมือนกับการคิดเล็กคิดน้อยในเรื่องไร้สาระ มันก็เป็นเช่นนั้นจริง แต่มันก็เป็นเรื่องไร้สาระชนิดที่จะต้องใช้กล้องจุลทรรศน์ส่องจึงสามารถจะแยกแยะออกมาได้

“ด้วยเหตุนี้ นอกจากส่วนที่เป็นรูปแบบมูลค่าแล้ว หนังสือเล่มนี้ก็ไม่ยาก แน่นอน ข้าพเจ้าหมายถึงผู้อ่านที่คิดจะศึกษาหาความรู้ใหม่บ้าง ยินดีที่จะใช้ความคิดของตนเอง…”

ว่าด้วยทุน-Das Kapital3

“ลัทธิมาร์กซ์เป็นความคิดชี้นำพื้นฐานในการตั้งพรรคตั้งประเทศ. การละเมิดเหินห่างหรือละทิ้งลัทธิมาร์กซ์ พรรคเราก็จะสูญเสียวิญญาณ หลงทิศผิดทาง. ในปัญหาพื้นฐานการยืนหยัดฐานะชี้นำของลัทธิมาร์กซ์นี้ เราจะต้องเด็ดเดี่ยวแน่วแน่ไม่คลอนแคลน ไม่ว่าจะอยู่ในเวลาใดสภาพใดล้วนไม่สามารถมีการคลอนแคลนแม้แต่น้อย.

“ในขณะเดียวกัน เมื่อเผชิญหน้ากับลักษณะพิเศษใหม่ของยุคสมัยและความเรียกร้องของการปฏิบัติ ลัทธิมาร์กซ์ก็เผชิญหน้ากับปัญหาการเป็นแบบจีน แบบยุคสมัย แบบมหาชนไปอีกก้าวหนึ่ง. ลัทธิมาร์กซ์มิได้ยุติสัจธรรม แต่ได้บุกเบิกหนทางก้าวไปสู่สัจธรรม. เองเกลส์พูดไว้นานมาแล้วว่า ‘โลกทัศน์ของลัทธิมาร์กซ์มิใช่คัมภีร์ แต่เป็นวิธีการ. สิ่งที่ได้เสนอออกมามิใช่คัมภีร์ที่สำเร็จรูป หากเป็นจุดเริ่มต้นในค้นคว้าไปอีกก้าวหนึ่งและได้สนองวิธีใช้ในการค้นคว้าเช่นนี้ให้.’

“ยุคสมัยเป็นมารดาของความคิด การปฏิบัติเป็นต้นตอของทฤษฎี. การพัฒนาของการปฏิบัติไม่มีจุดยุติตลอดกาล การรับรู้สัจธรรม ดำเนินสร้างสรรค์ใหม่ทางทฤษฎีของเราก็ไม่มีจุดยุติตลอดกาล. ในวันนี้ การเปลี่ยนแปลงของยุคสมัยและระดับความกว้างขวางและลึกซึ้งในการพัฒนาประเทศเราล้ำเกินการคาดคิดของนักเขียนแบบฉบับลัทธิมาร์กซ์ในสมัยนั้นไปไกลมาก…”

(คำปราศรัย ของ สีจิ้นผิง ในวันประชุมใหญ่ฉลองการก่อตั้งพรรคคอมมิวนิสต์จีนครบรอบ 95 ปี – 1 กรกฎาคม 2559)

ชื่อหนังสือ: ว่าด้วยทุน (Das Kapital)
ผู้เขียน: คาร์ล มาร์กซ์ (Karl Marx)
จัดพิมพ์โดย: สำนักพิมพ์ ชุมศิลป์ธรรมดา
ประเภท: เศรษฐศาสตร์การเมือง
ขนาดหนังสือ: 1 ชุด / 3 เล่ม
ราคา: 1,000 บาท
หมายเลข ISBN: 9-789749-747513

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
0-2552-4070, 0-2970-5759, 0-2970-6586
Email: chonniyom@yahoo.com
facebook: ชนนิยม เราทำหนังสือมีชีวิต

หนังสือแนะนำบทความที่คุณอาจจะสนใจ

WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com