สูงเจิ้นเทิ้น

คอลัมน์: บทบรรณาธิการ
Column: Editorials
ปรีดา ข้าวบ่อ
นิตยสาร “ทางอีศาน” ฉบับที่ ๖๕
ปีที่ ๖ ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๐

แดนอีศานที่ราบสูง-สูงเจิ้นเทิ้น
อัศจรรย์เกินกล่าวขานประมาณไหน
ประวัติศาสตร์ชาติพันธุ์อารยธรรมใด
วิวัฒนาการสั่งสมไว้ให้มังมูน
ดินนํ้าป่าภูเขาเหล่าหลวงหลาย
ธรรมชาติเพริศพรรณรายไม่สิ้นสูญ
รู้รักษาสืบทอดเสริมเพิ่มพูน
อุดมสมบูรณ์ข้าวนํ้าซ่ามปลา
เคารพนบนอบผีพราห์มพุทธ
ใจพิสุทธิ์ผุดผ่องป่องรักษา
ฮีตสิบสองคองสิบสี่ที่มีมา
สร้างปัญญานำศรัทธาสาธุการ
แดนอีศานจักงามลํ้าดํ้าก่อนกี้
คนต้องเทิดศักดิ์ศรีตนสมัครสมาน
ข้าคือคนอย่าหมิ่นเคียวเสี่ยวสาบาน
สวรรค์วิมานที่ราบสูง-สูงเจิ้นเทิ้น…
… สู ง เ จิ้ น เ ทิ้ น …

หนังสือแนะนำบทความที่คุณอาจจะสนใจ

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com