โทรมทรุด แห่งเกรียงไกร

2

เห็นทรุดโทรมน่าเศร้าขนาดนี้ แต่นี่คือ หลักฐานทางประวัติศาสตร์ชิ้นสำคัญ ของวีรกษัตริย์ที่ผมยกให้ยิ่งใหญ่สุดในประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หรืออาเซียน

เพราะทรงเป็นกษัตริย์ที่กรำศึกหนักสุด พร้อมๆ กับการสร้างศาสนสถานไว้มากสุด ด้วยพระองค์มีศรัทธาสูงส่งในศาสนาพุทธนิกายมหายานเป็นที่สุด จึงทรงสร้างบุญกุศลยิ่งใหญ่สุดเป็นพระองค์แรก และพระองค์เดียวในประวัติศาสตร์ราชอาณาจักรกัมพูชา และในอุษาคเนย์ หรืออาเซียน

นั่นคือทรงสร้าง “อโรคยศาลา” หรือโรงพยาบาลชุมชน ไว้มากมายถึง ๑๒๑ แห่ง บนเส้นทางที่พุ่งออกไปทุกทิศทาง จากราชอาณาจักรพระนครหลวง หรือ ยโสธรปุระ หรือนครธม

และนี่ คือ ๑ อโรคยศาลา ที่เป็นมหากุศลยิ่งใหญ่ของพระเจ้าชัยวรมันที่ ๗ วีรกษัตริย์ผู้ทรงประกาศจะก้าวตามรอยบุญแห่งมหาราชผู้เกรียงไกรแห่งชมพูทวีป คือ พระเจ้าอโศกมหาราช

ปัจจุบัน สถานที่แห่งนี้ถูกเรียกขาน “ปรางค์บ้านปรางค์” อำเภอปักธงชัย โคราชบ้านเอง ๑ ในสถานที่สำคัญ ที่ทีมงานทางอีศาน จะนำท่านไปชม ในทริป “ท่องปราสาทไพรในแดนอีสานใต้” ระหว่าง ๒๒-๒๖ พฤศจิกายน ศกนี้ ซึ่งมีผู้สมัครร่วมเดินทางใกล้เต็มแล้ว

สารภาพว่า ผมเองก็จะได้ชม “อโรคยศาลา” แห่งนี้เป็นครั้งแรกในชีวิตพร้อมกับท่าน แต่จะนำประสบการณ์ ๓๐ ปีที่ท่องเทวาลัยเขมรในเขตแดนกัมพูชา และเขตแดนไทย มาบรรยายให้ท่านประจักษ์ว่า

เหตุใด ผมจึงยกย่อง “ชัยวรมันที่ ๗” เป็นวีรกษัตริย์ในดวงใจที่ยิ่งใหญ่สุด จนเปรยขึ้นหลายครั้งว่า ถ้าชาวอาเซียนจะสร้างหนังร่วมกันสักเรื่อง

ควรจะมีเรื่อง “ชัยวรมันที่ ๗” รวมอยู่ด้วย

หนังสือแนะนำบทความที่คุณอาจจะสนใจ

WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com