บทบรรณาธิการ : สงครามที่ไม่หลั่งเลือด

0

นิตยสาร “ทางอีศาน” ฉบับที่ ๘๐
ปีที่ ๗ ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๑
นิตยสารรายเดือนของชาวอีสานและคนไททุกภูมิภาค
ลึกซึ้งรากเหง้า เข้าใจปัจจุบัน รู้ทันอนาคต

สงครามที่ไม่หลั่งเลือด

โดย : ปรีดา ข้าวบ่อ

คตรเหง้าของเหล่าปราชญ์ผู้ต่อสู้พลิก โลกได้สรุปไว้นานมาแล้วว่า การเมืองคือ สงครามที่ไม่หลั่งเลือด สงครามคือ การเมืองที่ หลั่งเลือด

บัดนี้ เสียงกลองศึกการเมืองที่ไม่หลั่งเลือด ครั้งใหม่ได้ดังลั่นสนั่นประเทศไทยของเราแล้ว

คำว่า “การเมือง” กินความกว้างไกลทั่ว ทุกด้าน ตั้งแต่เรื่องนาฬิกาข้อมือของเพื่อนที่ตาย ดับไปหมดแล้วยันเรือดำน้ำที่ซื้อสองแถมหนึ่ง และ “การเมือง” ครอบคลุมการดำเนินชีวิตของ คนตั้งแต่ลืมตาเกิดจนถึงวันตาย

“งานการเมือง” ได้แก่การบริหารจัดสรร ผลประโยชน์ของคนในสังคม ตามแนวทาง นโยบายของกลุ่มผู้ถือครองอำนาจรัฏฐาธิปัตย์ โดยผ่านการรณรงค์เลือกตั้งหรือแต่งตั้งหรือตาม เงื่อนไขปัจจัยของสังคมนั้น ๆ โดยใช้ศาสตร์ทุก ศาสตร์เพื่อให้บรรลุเป้าประสงค์

แก่นแท้การเมืองเป็นเรื่องดีงามทุกคนได้ สัมผัสรับรู้และเกี่ยวข้องไม่ทางตรงก็ทางอ้อมได้ทำงานการเมืองไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง ไม่เป็นฝ่าย บริหารก็เป็นผู้ตรวจสอบผู้คัดค้าน ไม่เป็นฝ่าย กระทำก็ถูกกระทำอยู่ร่ำไป ในบริบทการต่อสู้ ทางการเมือง

ท่ามกลางเสียงกลองศึกที่ดังสนั่นหวั่นไหว เผยให้เห็นการจัดขบวนทัพของแต่ละพรรค ทั้ง พรรคเก่าคนเก่า พรรคเก่าคนใหม่ พรรคใหม่คน เก่า และพรรคใหม่คนใหม่ ซึ่งเต็มไปด้วย ยุทธศาสตร์ ยุทธวิธี กับดัก กลโกง เผยให้เห็น แผนชิงอำนาจกันเองของชนชั้นนำที่ดูดุเดือด เด็ดขาด และเหี้ยมเกรียมยิ่งกว่าการเลือกตั้งที่ ผ่านมาในหน้าประวัติศาสตร์การเมืองไทย

ประชาชนต้องทบทวน เรียนรู้ทิศทางการ แก้ไขปัญหา รวมกลุ่ม ร่วมสร้างและสนับสนุน พรรคที่เห็นว่ายืนอยู่ข้างผลประโยชน์คนส่วน ใหญ่ ไม่ยอมเป็นหญ้าแพรกที่ต้องแหลกลาญเช่นสงครามการเมืองที่ผ่านมา

 

หนังสือแนะนำบทความที่คุณอาจจะสนใจ

WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com