ทางอีศาน 83 : ท่องทิพยวิมานอีสานใต้ ฮินดูดราม่า ณ เมืองต่ำ (๓)

0

นิตยสาร “ทางอีศาน” ฉบับที่ ๘๓
ปีที่ ๗ ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๒
นิตยสารรายเดือนของชาวอีสานและคนไททุกภูมิภาค
ลึกซึ้งรากเหง้า เข้าใจปัจจุบัน รู้ทันอนาคต

ภาพพระกฤษณะฉีกร่างนาคกาลิยะ ที่ทับหลังเหนือซุ้มประตูทางเข้าปราสาทเมืองต่ำ เป็นภาพเล่าเรื่องที่ถูกตีความว่าเพื่อทำลายความน่าเชื่อถือ (Discredit) พระอินทร์ โดยระบุว่าพระอินทร์พิโรธที่ชาวบ้านไม่นับถือ จึงส่งนาคกาลิยะมาคายพิษลงในแม่น้ำทำชาวบ้านเดือดร้อน จนพระนารายณ์ต้องอวตารเป็นพระกฤษณะมาปราบ

ท่องทิพยวิมานอีสานใต้ ฮินดูดราม่า ณ เมืองต่ำ  (๓)

โดย : ธีรภาพ โลหิตกุล

วันที่ ๒๒ – ๒๕ พฤศจิกายน 2561 มูลนิธิทางอีศาน จัดรายการทัศนศึกษาแหล่งโบราณสถานประเภทปราสาทหิน ซึ่งมีสถานะเป็น “ทิพยวิมาน” หรือ “เทวาลัย” ของเทพเจ้าในศาสนาฮินดู และพระโพธิสัตว์ในศาสนาพุทธนิกายมหายาน

โอกาสนี้ ขอหวนรำลึกถึงทริปท่องเทวาลัยอีสานใต้ ด้วยการรวบรวมภาพในความทรงจำมานำเสนออีกครั้ง เพื่อยืนยันว่าถึงแม้นครวัด นครธม ในกัมพูชาจะยิ่งใหญ่ปานใด แต่เทวาลัยขนาดเล็กในเขตอีสานใต้ของไทย ก็ไม่น่าพลาดชมด้วยประการทั้งปวง

แต่ดั้งเดิม ชาวฮินดูนับถือเทพเจ้าองค์หลัก คือพระพรหมผู้สร้างโลก และพระอินทร์ ผู้ประทานน้ำฝนให้โลกอุดมสมบูรณ์ แต่เมื่อศาสนาพุทธเกิดขึ้น และอ้างว่าพระอินทร์ พระพรหมรับรู้การตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า บรรดาพระครูพราหมณ์จึงเชิดชูพระศิวะขึ้นเป็นมหาเทพ แล้วเล่าเรื่องเพื่อลดความน่าเชื่อถือของพระอินทร์ ปรากฏเป็นภาพแกะสลักในทับหลังที่ปราสาทเมืองต่ำอีกภาพหนึ่ง คือภาพพระกฤษณะยกภูเขาโควรรธนะด้วยมือเดียว เพื่อบังพายุฝนที่พระอินทร์บันดาลให้เกิดขึ้นด้วยความโกรธา…

***อ่านฉบับเต็มเรื่อง ท่องทิพยวิมานอีสานใต้ ฮินดูดราม่า ณ เมืองต่ำ (๓) ได้ในนิตยสารทางอีศาน ฉบับที่ ๘๓เดือนมีนาคม ๒๕๖๒

 

หนังสือแนะนำบทความที่คุณอาจจะสนใจ

WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com