Day

สิงหาคม 18, 2020

“ก้าวปีที่เก้า ก้าวมาแล้ว ๑๐๐ ฉบับ ก้าวแกร่งทัพนักคิดนักเขียนทางอีศาน”

เมื่อก้าวมาถึงวันนี้ มีหลายเรื่องในรอยทางที่ก้าวมา... เรื่องหนึ่ง ขณะเตรียมพร้อมออกก้าวเดินเราไปติดต่อ “สายส่ง” เพื่อเป็นตัวแทนการจัดจำหน่าย ด้วยความปรารถนาดี ผู้จัดการสายส่งถามว่า “คุณทำหนังสือแนวนี้ คุณจะเอาเนื้อหาเรื่องราวอะไรมาทำได้ถึง ๘ - ๙ เล่ม...”
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com