ต้องการรู้เรื่องอีสาน พิมพ์คำว่าทางอีศาน

32

“ต้องการรู้เรื่องอีสาน พิมพ์คำว่าทางอีศาน”

นิตยสารรายเดือนทางอีศาน จัดทำมาเป็นระยะเวลา 8 ปี โดยได้รับความร่วมมือจากเพื่อนมิตร นักเขียน และนักอ่าน

ถึงอย่างไรการจัดทำหนังสือเล่มยังเป็นการผลิตที่ต้นทุนสูงและเข้าถึงผู้อ่านไม่ทั่วถึง จึงเกิดแนวคิดโครงการ “อีศานมีเดีย” ขึ้น เพื่อเป็นช่องทางเพื่อเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับวัฒนธรรมและศิลปะของชนชาวไทยในภาคอีสาน ทั้งเนื้อหาปัจจุบันและเคยตีพิมพ์มาในอดีต โดยรวบรวมองค์ความรู้และเพิ่มรู้ข้อมูลและองค์ความรู้ด้านต่าง ๆ ทั้งงานวัฒนธรรม สังคม ประวัติศาสตร์ การเมือง ให้สามารถค้นหาเรื่องข้อมูลย้อนหลังได้ครอบคลุม และรวดเร็วร่วมสมัย ตอบโจทย์ยุคดิจิตัล

โดยมีหลักการที่ว่า 

“ต้องการรู้เรื่องอีสาน พิมพ์คำว่าทางอีศาน”

หนังสือแนะนำบทความที่คุณอาจจะสนใจ

WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com